Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Hutera, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • Effect of magnesium oxide nanoparticles on water glass structure / A. BOBROWSKI, A. KMITA, M. STAROWICZ, B. STYPUŁA, B. HUTERA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2012 vol. 12 iss. 3, s. 9–12. — Bibliogr. s. 12, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Effect of metal oxides nanoparticles on the tensile strength properties of foundry moulding sands with water glass / Barbara HUTERA, Barbara STYPUŁA, Angelika KMITA, Artur BOBROWSKI, Dariusz DROŻYŃSKI, Michał HAJOS // Giessereiforschung ; ISSN 0046-5933. — Tyt. ang. International Foundry Research. — 2012 vol. 64 no. 3, s. 14–18. — Bibliogr. s. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Effect of water glass modification on its viscosity and wettability of quartz grains / A. KMITA, B. HUTERA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2012 vol. 12 iss. 3, s. 59–62. — Bibliogr. s. 62, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Effect of water glass modification with nanoparticles of zinc oxide on selected physical and chemical properties of binder and mechanical properties of sand mixture / A. KMITA, B. HUTERA, E. OLEJNIK, A. JANAS // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2012 vol. 12 spec. iss. 2, s. 37–40. — Bibliogr. s. 39–40, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer-review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • FTIR spectroscopy of water glass – the binder moulding modified by ZnO nanoparticles / A. BOBROWSKI, B. STYPUŁA, B. HUTERA, A. KMITA, D. DROŻYŃSKI, M. STAROWICZ // Metalurgija = Metallurgy ; ISSN 0543-5846. — 2012 vol. 51 no. 4, s. 477–480. — Bibliogr. s. 479–480

 • keywords: modification, zinc oxide, sodium water glass, spectroscopy, colloidal nanoparticles

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • The influence of metal oxide nanoparticles on properties of water glassWpływ nanocząstek tlenku metalu na właściwości szkła wodnego / Barbara HUTERA, Barbara STYPUŁA, Angelika KMITA, Dariusz DROŻYŃSKI // Composites Theory and Practice : [czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych] ; ISSN 2084-6096. — Tytuł poprz.: Kompozyty ; ISSN: 1641-8611. — 2012 R. 12 nr 2, s. 142–145. — Bibliogr. s. 145. — tekst: https://kompozyty.ptmk.net/pliczki/pliki/12_2012_t2_HuteraStypulaKmitaDrozynski.pdf

 • słowa kluczowe: nanocząstki, modyfikacja, szkło wodne

  keywords: modification, nano particles, water glass

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • The influence of physical and chemical parameters of modified water glass on the strength of loose self-setting sands with water glassWpływ parametrów fizykochemicznych zmodyfikowanego szkła wodnego na wytrzymałość mas samoutwardzalnych ze szkłem wodnym / Angelika KMITA, Barbara HUTERA // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2012 vol. 38 no. 1, s. 67–71. — Bibliogr. s. 71, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2012-01/Metal_2012_1_06.pdf

 • słowa kluczowe: lepkość, zwilżalność, modyfikacja, szkło wodne

  keywords: viscosity, wettability, modification, water glass

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mafe.2012.38.1.67

8
 • Wpływ modyfikacji szkła wodnego na jego lepkość i żwilżalność osnowy kwarcowejInfluence of modification a water glass on its viscosity and wettability of the sand matrix / A. KMITA, B. HUTERA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2012 vol. 12 spec. iss. 1, s. 103–106. — Bibliogr. s. 106, Streszcz., Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: