Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Hutera, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • Modification of water glass with colloidal slurries of metal oxides / B. HUTERA, B. STYPUŁA, A. KMITA, P. NOWICKI // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2011 vol. 11 iss. 4, s. 51–54. — Bibliogr. s. 54, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • The effect of chemical structure of foundry binder diluent on surface processes and sand strengthWpływ chemicznej struktury rozcieńczalnika w spoiwie na przebieg procesów powierzchniowych i na wytrzymałość masy / B. HUTERA, D. DROŻYŃSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2011 vol. 56 iss. 1, s. 31–36. — Bibliogr. s. 35–36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-011-0004-1

3
 • Wpływ oddziaływania nanocząstek tlenków na wybrane właściwości SMS ze szkłem wodnymEffect of oxide nanoparticles on selected properties of loose self-setting sands with water glass / Barbara HUTERA, Barbara STYPUŁA, Angelika KMITA, Beata GRABOWSKA, Dariusz DROŻYŃSKI // Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji = Archives of Mechanical Technology and Automation / Komisja Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Poznaniu ; ISSN 1233-9709. — Tytuł poprz.: Archiwum Technologii Budowy Maszyn ; ISSN: 0860-6617. — 2011 vol. 31 nr 1, s. 9–16. — Bibliogr. s. 15, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: