Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Hutera, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • Wpływ dodatku nieaktywnego rozcieńczalnika na wytrzymałość masy ze spoiwem epoksydowymAn effect of non-activated diluent addition on strength of moulding sand with epoxy binder / B. HUTERA // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2006 R. 6 nr 18 (2/2), s. 441–446. — Bibliogr. s. 446, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Wpływ dodatku niepolarnego rozcieńczalnika na wybrane właściwości spoiwa epoksydowego[Influence of non-polar diluent addition on the selected properties of epoxy binder] / Barbara HUTERA // W: XXX konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2006 : nowoczesne technologie w odlewnictwie : Kraków, [24 listopada] 2006 / publ. do druku przygot. Jacek Siedlecki ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [et al.]. — Kraków : [WO AGH], 2006. — 55 lat WO ; 55 lat STOP. Oddział Krakowski. — ISBN10: 83-919232-8-2. — S. 35–42. — Bibliogr. s. 41–42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Wpływ dodatku octanu etylu (rozcieńczalnika) na wytrzymałość masy ze spoiwem epoksydowymAn effect of ethyl acetate (diluent) addition on the strength of moulding sand with epoxy binder / Barbara HUTERA, Beata GRABOWSKA, Marta BILSKA // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2006 t. 56 nr 4, s. 166–170. — Bibliogr. s. 170, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.. — Tekst pol.-ang.. — Praca prezentowana na Międzynarodowych Targach Odlewnictwa FOND-EX w Brnie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Wpływ podwyższonej temperatury na wytrzymałość masy ze spoiwem epoksydowymInfluence of increased temperature on the strength of sand with epoxy binder / B. HUTERA, K. SMYKSY // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2006 R. 6 nr 18 (2/2), s. 447–452. — Bibliogr. s. 452, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Wpływ temperatury na właściwości wybranych spoiw formierskichInfluence of temperature on the properties of selected binders used in core and moulding sand / B. HUTERA, J. L. LEWANDOWSKI, K. SMYKSY // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2006 R. 6 nr 20, s. 71–76. — Bibliogr. s. 76, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Wybrane aspekty opisu czasowych zmian kąta zwilżania osnowy przez materiały wiążące[Chosen aspects of the description of temporay alteration of the wetting contact angle of the quartz by binding materials] / Barbara HUTERA, Krzysztof SMYKSY // W: XXX konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2006 : nowoczesne technologie w odlewnictwie : Kraków, [24 listopada] 2006 / publ. do druku przygot. Jacek Siedlecki ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [et al.]. — Kraków : [WO AGH], 2006. — 55 lat WO ; 55 lat STOP. Oddział Krakowski. — ISBN10: 83-919232-8-2. — S. 185–192. — Bibliogr. s. 192

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: