Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Hutera, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • Effect of selected factors on the values of rheological parameters of water-bentonite suspensionsWpływ wybranych czynników na wartość parametrów reologicznych suspensji wodno-bentonitowych / Barbara HUTERA, Dariusz DROŻYŃSKI // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2003 vol. 29 no. 1, s. 55–62. — Bibliogr. s. 62, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • High temperature rheological properties of selected foundry bindersWłaściwości reologiczne w podwyższonych temperaturach wybranych spoiw odlewniczych / Barbara HUTERA // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2003 vol. 29 no. 1, s. 47–54. — Bibliogr. s. 54, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Wpływ rozcieńczalnika i temperatury na lepkość i zwilżalność żywicy epoksydowej[The influence of diluent and temperature on viscosity and wettability of epoxy resin] / Barbara HUTERA, Dariusz DROŻYŃSKI // W: XXVII konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2003 : Kraków, 21 listopad 2003 / publ. do druku przygot.: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2003]. — ISBN10:  8391923207. — S. 101–106. — Bibliogr. s. 106

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Wpływ temperatury na lepkość wybranego spoiwa odlewniczegoTemperature influence on viscosity of selected foundry binders / B. HUTERA // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2003 R. 3 nr 9, s. 203–208. — Bibliogr. s. 208, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Wpływ wybranych czynników na lepkość żywicy epoksydowej stosowanej jako spoiwo mas formierskichInfluence of selected factors on viscosity of epoxy resin used as binder of moulding sand / Barbara HUTERA // Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji = Archives of Mechanical Technology and Automation / Komisja Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Poznaniu ; ISSN 1233-9709. — Tytuł poprz.: Archiwum Technologii Budowy Maszyn ; ISSN: 0860-6617. — 2003 vol. 23 nr 1, s. 53–61. — Bibliogr. s. 60, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Wybrane aspekty oznaczania zwilżalności osnowy przez materiały wiążące stosowane w masach formierskichSelected aspects of evaluation of sand grain wettability by binding agents used in moulding sands / Barbara HUTERA, Krzysztof SMYKSY, Jan Lech LEWANDOWSKI, Dariusz DROŻYŃSKI // Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji = Archives of Mechanical Technology and Automation / Komisja Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Poznaniu ; ISSN 1233-9709. — Tytuł poprz.: Archiwum Technologii Budowy Maszyn ; ISSN: 0860-6617. — 2003 vol. 23 nr 1, s. 63–70. — Bibliogr. s. 70, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: odlewnictwo, masa formierska, zwilżalność osnowy przez spoiwo

  keywords: moulding sand, foundry, wettability of sand grain by binder

  cyfrowy identyfikator dokumentu: