Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Hutera, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • Wpływ rozcieńczalnika na zwilżalność osnowy kwarcowej przez żywicę syntetycznąDiluent influence on quartz sand grains wettability by synthetic resin / HUTERA B., LEWANDOWSKI J. L. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2001 R. 7 spec. iss. 3 (1/2), s. 49–55. — Bibliogr. s. 54–55, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Wpływ sposobu przygotowania powierzchni kwarcu na wartość kąta zwilżania tego materiału przez składniki ciekłego spoiwaInfluence of quartz surface treatment on wetting angle in system: liquid binder-quartz / Barbara HUTERA, Jan Lech LEWANDOWSKI, Grażyna Para // Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji = Archives of Mechanical Technology and Automation / Komisja Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Poznaniu ; ISSN 1233-9709. — Tytuł poprz.: Archiwum Technologii Budowy Maszyn ; ISSN: 0860-6617. — 2001 vol. 21 nr spec., s. 79–86. — Bibliogr. s. 85, Summ.. — Zjawiska powierzchniowe w procesach odlewniczych : V konferencja : Poznań–Kołobrzeg 2001 : zbiór referatów / Sekcja Teorii Procesów Odlewniczych Komitetu Metalurgii PAN ; Komisja Budowy Maszyn PAN. Oddział w Poznaniu ; Instytut Technologii Materiałów Politechniki Poznańskiej. — Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2001

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Wytrzymałość kohezyjna szkła wodnegoThe cohesive strength of water glass binder / Barbara HUTERA, Jan Lech LEWANDOWSKI, Krzysztof SMYKSY // Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji = Archives of Mechanical Technology and Automation / Komisja Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Poznaniu ; ISSN 1233-9709. — Tytuł poprz.: Archiwum Technologii Budowy Maszyn ; ISSN: 0860-6617. — 2001 vol. 21 nr spec., s. 87–94. — Bibliogr. s. 94, Summ.. — Zjawiska powierzchniowe w procesach odlewniczych : V konferencja : Poznań–Kołobrzeg 2001 : zbiór referatów / Sekcja Teorii Procesów Odlewniczych Komitetu Metalurgii PAN ; Komisja Budowy Maszyn PAN. Oddział w Poznaniu ; Instytut Technologii Materiałów Politechniki Poznańskiej. — Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2001.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Znaczenie parametrów reologicznych suspensji wodno-bentonitowej dla wytrzymałości masy klasycznej[Significance of rheological properties of water-bentonite suspension for green sand strength creation] / Barbara HUTERA, Jan Lech LEWANDOWSKI, Dariusz DROŻYŃSKI // W: XXV konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2001 / przygot. do druku: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2001]. — S. 35–40. — Bibliogr. s. 40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Znaczenie rozcieńczalnika dla wytrzymałości masy wiązanej żywicą syntetycznąThe significance of diluent for the strength of the mixture bonded with synthetic resin / Barbara HUTERA, Jan Lech LEWANDOWSKI // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2001 t. 51 nr 2, s. 73–75. — Bibliogr. s. 75, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: