Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Holtzer, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6988-3329

ResearcherID: A-5960-2018

Scopus: 7004505094

PBN: 900658

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułBadania szkodliwości mas formierskich i rdzeniowych z żywicami poddanych działaniu wysokiej temperatury
  AutorzyM. HOLTZER, R. DAŃKO, A. BOBROWSKI, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON, A. KMITA, M. Kubecki
  ŹródłoPolska metalurgia w latach 2011–2014 : monografia / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2014. — S. 467–481
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [zgłoszenie patentowe, 2014]
 • TytułDevice for recycling molding sand
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Józef DAŃKO, Mariusz HOLTZER, Rafał DAŃKO [et al.]
  Details
 • słowa kluczowe: regeneracja, recykling, odlewnictwo, masy formierskie, odpady

  keywords: reclamation, recycling, waste, metalcasting, mould sands

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
5
 • [referat, 2014]
 • TytułNowe żywice furfurylowe bardziej przyjazne dla środowiska
  AutorzyMariusz HOLTZER, Angelika KMITA, Agnieszka ROCZNIAK
  ŹródłoFoundryman' Day 2014 [Dokument elektroniczny] : XXXVIII international scientific conference : Krakow, 27–28 Nov. 2014 : extended abstracts / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP. — Kraków : [WO AGH], [2014]. — S. 1–2
 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, innowacyjne materiały, technologie odlewnicze, żywice furfurylowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułOdlewnictwo – metalurgia – ochrona środowiska – innowacje
  AutorzyMariusz HOLTZER
  ŹródłoPrzegląd Odlewnictwa / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków. — 2014 nr 11–12, s. 480–482
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [zgłoszenie patentowe, 2014]
 • TytułSposób przetwarzania zużytych mas odlewniczych na surowce wtórne
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PYTEL Zdzisław, MAŁOLEPSZY Jan, HOLTZER Mariusz, DAŃKO Józef, DAŃKO Rafał
  DetailsInt.Cl.: C04B 18/14textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 406328 A1 ; Opubl. 2014-05-12. — Zgłosz. nr P.406328 z dn. 2009-10-23 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2014  nr 10, s. 47. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL406328A1.pdf
 • słowa kluczowe: ceramiczne materiały budowlane, materiał schudzający, zużyte masy odlewnicze, recykling odlewniczych mas formierskich i rdzeniowych, emisja pierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), wymywalność metali ciężkich

  keywords: ceramic building materials, leaning agent, waste moulding mix, recycling mould and core sands, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) emission, heavy metal leaching

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułTworzywa na odlewy dla motoryzacji a ochrona środowiska
  AutorzyMariusz HOLTZER, Marcin GÓRNY, Angelika KMITA
  ŹródłoPolska metalurgia w latach 2011–2014 : monografia / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2014. — S. 389–405
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2014]
 • TytułUrządzenie do bezciśnieniowej granulacji pyłów
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Józef DAŃKO, Mariusz HOLTZER, Rafał DAŃKO, Grzegorz Holtzer, Jadwiga KAMIŃSKA, Krystian Szymała, Krzysztof Pietrzak, Dariusz Oberdak
  DetailsInt.Cl.: B01J 2/14textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 217441 B1 ; Udziel. 2013-12-23 ; Opubl. 2014-07-31. — Zgłosz. nr P.397599 z dn. 2011-12-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL217441B1.pdf
 • słowa kluczowe: granulator, granulacja bezciśnieniowa

  keywords: granulator, pressureless granulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułUtilisation of nanoparticles in technologies of producing castings for the needs of power engineering
  AutorzyAngelika KMITA, Rafał DAŃKO, Mariusz HOLTZER, Barbara HUTERA, Barbara STYPUŁA
  ŹródłoNanomaterials and Energy. — 2014 vol. 3 iss. 2, s. [1–8]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: