Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Holtzer, prof. zw. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6988-3329

ResearcherID: A-5960-2018

Scopus: 7004505094

PBN: 900658

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 348, z ogólnej liczby 358 publikacji Autora


1
 • Acryl polymers as the ecological binders for moulding sands
2
 • Adaptacja metody oznaczania montmorillonitu za pomocą kompleksu miedziowego Cu(II) – trietylenotetraminy w masach odlewniczych wiązanych bentonitem
3
 • Air pollutant emissions from thermal decomposition of polymeric foundry binders using in metal casting
4
 • Akrylové polyméry ako ekologické spojivá formovacích zmesí
5
 • Analiza gazów wydzielających się podczas termicznego rozkładu wybranych spoiw fenolowych
6
 • Analiza gazów wydzielających się z klasycznych mas formierskich
7
 • Analiza gazów wydzielających się z mieszanek bentonit-nośnik węgla stosowanych w odlewnictwie w zakresie temperatury ${30–1000^{\circ}}$
8
 • Analiza i struktura odpadów z krajowych odlewni
9
 • Analiza produktów pirolizy żywicy stosowanej w technologii ALPHASET metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas i pirolizerem (Py/GC/MS)
10
 • Analiza rodzaju oraz ilości odpadów wytwarzanych w krajowych odlewniach
11
 • Analiza systemów regeneracji w aspekcie jakości regeneratu i ochrony środowiska
12
 • Analiza termiczna mas ze spoiwem poliakrylowym
13
 • Analiza zawartości siarki w masach z żywicami furanowymi
14
 • Analiza zawartości siarki w masach z żywicami furanowymi
15
 • Analiza związków z grupy BTEX powstających podczas termicznego rozkładu żywicy alkidowej
16
 • Analysis of gases emitted during a thermal decomposition of the selected phenolic binders
17
 • Analysis of the compounds from the BTEX group, emitted during thermal decomposition of alkyd resin
18
 • An assessment of the toxic effect of resin-bonded moulding sands
19
 • Application of Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) to investigation of moulding sands with furan resins hardening process
20
21
 • Assessment of harmfulness of green sand with additions of dust from dry dedusting
22
 • Assessment of harmfulness of green sand with additions of dust from dry dedusting
23
 • Assessment of harmfulness of phenolic resins hardened by $CO_{2}$ in an aspect of emission of substances from BTEX and PAH groups
24
 • Assessment of the harmfulness of moulding sands with alkyd resin subjected to the high temperature influence
25
 • Assessment of the harmfulness of the slags from copper smelting processes, in an aspect of their management