Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Holtzer, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6988-3329

ResearcherID: A-5960-2018

Scopus: 7004505094

PBN: 900658

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 400, z ogólnej liczby 410 publikacji Autora


1
 • A new vibratory unit for reclamation of used foundry sand
2
 • Acryl polymers as the ecological binders for moulding sands
3
 • Adaptacja metody oznaczania montmorillonitu za pomocą kompleksu miedziowego Cu(II) – trietylenotetraminy w masach odlewniczych wiązanych bentonitem
4
 • Air pollutant emissions from thermal decomposition of polymeric foundry binders using in metal casting
5
 • Akrylové polyméry ako ekologické spojivá formovacích zmesí
6
 • Aktualne sposoby minimalizacji odpadów zużytej masy formierskiej
7
 • An assessment of the toxic effect of resin-bonded moulding sands
8
 • Analiza gazów wydzielających się podczas termicznego rozkładu wybranych spoiw fenolowych
9
 • Analiza gazów wydzielających się z klasycznych mas formierskich
10
 • Analiza gazów wydzielających się z mieszanek bentonit-nośnik węgla stosowanych w odlewnictwie w zakresie temperatury ${30–1000^{\circ}}$
11
 • Analiza i struktura odpadów z krajowych odlewni
12
 • Analiza produktów pirolizy żywicy stosowanej w technologii ALPHASET metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas i pirolizerem (Py/GC/MS)
13
 • Analiza rodzaju oraz ilości odpadów wytwarzanych w krajowych odlewniach
14
 • Analiza systemów regeneracji w aspekcie jakości regeneratu i ochrony środowiska
15
 • Analiza termiczna mas ze spoiwem poliakrylowym
16
 • Analiza zawartości siarki w masach z żywicami furanowymi
17
 • Analiza zawartości siarki w masach z żywicami furanowymi
18
 • Analiza związków z grupy BTEX powstających podczas termicznego rozkładu żywicy alkidowej
19
 • Analysis of gases emitted during a thermal decomposition of the selected phenolic binders
20
 • Analysis of the compounds from the BTEX group, emitted during thermal decomposition of alkyd resin
21
 • Application of Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) to investigation of moulding sands with furan resins hardening process
22
23
 • Assessment of harmfulness of green sand with additions of dust from dry dedusting
24
 • Assessment of harmfulness of green sand with additions of dust from dry dedusting
25
 • Assessment of harmfulness of phenolic resins hardened by $CO_{2}$ in an aspect of emission of substances from BTEX and PAH groups