Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Holtzer, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6988-3329

ResearcherID: A-5960-2018

Scopus: 7004505094

PBN: 900658

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Coupled methods of thermal analysis in the study of materials used in the foundry industry / Agnieszka ROCZNIAK, Mariusz HOLTZER, Aleksandra BENKO, Angelika KMITA // W: 73 WFC Kraków 2018 : ”creative foundry” : 73\textsuperscript{rd} world foundry congress : young researchers'seminar : 23\textsuperscript{rd}–27\textsuperscript{th} September 2018, Kraków, Poland : congress proceedings / Polish Foundrymen's Association, World Foundry Organization. — [Kraków] : Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, [2018]. — ISBN: 978-83-904306-3-8. — S. 131–132. — Bibliogr. s. 132. — Toż. na dysku Flash w części: Young Researchers' Seminar

 • keywords: environmental, coupled methods, evolved gases, chemically cured binder

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Dostosowanie działalności odlewni do strategii zrównoważonego rozwoju, warunkiem sukcesuAdjusting the foundry plants operations to the sustainable development strategy – the success condition / Mariusz HOLTZER // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2018 t. 68 nr 1–2, s. 20–21. — Bibliogr. s. 21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Influence of the heating rate on the thermal decomposition kinetics of the chemical cured binder / Mariusz HOLTZER, Grzegorz PIWOWARSKI, Agnieszka ROCZNIAK, Angelika KMITA // W: 73 WFC Kraków 2018 : ”creative foundry” : 73\textsuperscript{rd} world foundry congress : 23\textsuperscript{rd}–27\textsuperscript{th} September 2018, Kraków, Poland : congress proceedings. [Cz. 2], Scientific and technical / Polish Foundrymen's Association, World Foundry Organization. — [Kraków] : Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, [2018]. — ISBN: 978-83-904306-3-8. — S. 111–112. — Bibliogr. s. 112. — Toż na dysku Flash w części: Scientific and Technical

 • keywords: thermal decomposition, chemical cured binder, kinetic, activation energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Management of post-reclamation dusts from spend moulding sands with resinsZagospodarowanie pyłów poregeneracyjnych z mas z żywicami / M. HOLTZER, R. DAŃKO, J. DAŃKO // W: XVIII międzynarodowa konferencja naukowa "Zapewnienie jakości w odlewnictwie i spawalnictwie 2018" : 23–25 maja 2018 roku, Wrocław–Trzebnica : streszczenia / red. Alicja Kucharczyk. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, cop. 2018. — ISBN: 978-83-7493-016-1. — S. 30. — Tekst ang.-pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Pyrolysis products binder based on phenol formaldehyde resinProdukty pirolizy spoiwa na bazie żywicy fenolowo-formaldehydowej / A. ROCZNIAK, A. KMITA, M. HOLTZER // W: XVIII międzynarodowa konferencja naukowa "Zapewnienie jakości w odlewnictwie i spawalnictwie 2018" : 23–25 maja 2018 roku, Wrocław–Trzebnica : streszczenia / red. Alicja Kucharczyk. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, cop. 2018. — ISBN: 978-83-7493-016-1. — S. 79–80. — Tekst ang.-pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Sposób i urządzenie do termicznej utylizacji pyłów organicznych pochodzących z procesu mechanicznej regeneracji mas odlewniczych[Method and the device for thermal utilization of organic dusts originating from the process of mechanical reclamation of moulding sands] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Józef DAŃKO, Mariusz HOLTZER, Rafał DAŃKO, Michał Hodana, Jerzy Łukasik, Zbigniew Szczyrbak, Krzysztof Pietrzak, Mirosław Mazur. — Int.Cl.: F23G 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 230437 B1 ; Udziel. 2018-06-21 ; Opubl. 2018-10-31. — Zgłosz. nr P.411902 z dn. 2015-04-07. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL230437B1.pdf

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, odzysk energii, utylizacja pyłów, pył organiczny, regeneracja zużytych mas formierskich, odzysk piasku

  keywords: sustainable development, energy recovery, thermal utilization, organic dust, dust utilization, sand recovery, reclamation of used sand mould

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Thermal stability of a resin binder used in moulding sand technology / Mariusz HOLTZER, Angelika KMITA, Agnieszka ROCZNIAK, Aleksandra BENKO // W: 73 WFC Kraków 2018 : ”creative foundry” : 73\textsuperscript{rd} world foundry congress : 23\textsuperscript{rd}–27\textsuperscript{th} September 2018, Kraków, Poland : congress proceedings. [Cz. 2], Scientific and technical / Polish Foundrymen's Association, World Foundry Organization. — [Kraków] : Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, [2018]. — ISBN: 978-83-904306-3-8. — S. 131–132. — Bibliogr. s. 132. — Toż. na dysku Flash w części: Scientific and Technical

 • keywords: thermal stability, Py-GC/MS, "slow" and"flash" pyrolisis, resin binder, TGA/DSC/FTIR

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Układ urządzeń do termicznej utylizacji pyłu z mechanicznej regeneracji mas odlewniczych ze spoiwem organicznym[System of devices for thermal utilization of dust from mechanical reclamation of foundry sands with organic binder] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Józef DAŃKO, Mariusz HOLTZER, Rafał DAŃKO, Michał Hodana, Mirosław Śliwa, Robert Kubica, Robert Biernat. — Int.Cl.: F23B 80/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 227878 B1 ; Udziel. 2017-09-12 ; Opubl. 2018-01-31. — Zgłosz. nr P.407853 z dn. 2014-04-10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL227878B1.pdf

 • słowa kluczowe: pył poregeneracyjny, regeneracja mas, utylizacja pyłów, masy formierskie, odzysk ciepła, odlewnictwo

  keywords: post reclamation dust, utilization of dust, recovery of heat, moulding sands, casting, reclamation of moulding sands

  cyfrowy identyfikator dokumentu: