Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Holtzer, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6988-3329

ResearcherID: A-5960-2018

Scopus: 7004505094

PBN: 900658

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Sposób i urządzenie do termicznej utylizacji pyłów organicznych pochodzących z procesu mechanicznej regeneracji mas odlewniczych[Method and the device for thermal utilization of organic dusts originating from the process of mechanical reclamation of moulding sands] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Józef DAŃKO, Mariusz HOLTZER, Rafał DAŃKO, Michał Hodana, Jerzy Łukasik, Zbigniew Szczyrbak, Krzysztof Pietrzak, Mirosław Mazur. — Int.Cl.: F23G 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 230437 B1 ; Udziel. 2018-06-21 ; Opubl. 2018-10-31. — Zgłosz. nr P.411902 z dn. 2015-04-07. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL230437B1.pdf

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, odzysk energii, utylizacja pyłów, pył organiczny, regeneracja zużytych mas formierskich, odzysk piasku

  keywords: sustainable development, energy recovery, thermal utilization, organic dust, dust utilization, sand recovery, reclamation of used sand mould

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Układ urządzeń do termicznej utylizacji pyłu z mechanicznej regeneracji mas odlewniczych ze spoiwem organicznym[System of devices for thermal utilization of dust from mechanical reclamation of foundry sands with organic binder] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Józef DAŃKO, Mariusz HOLTZER, Rafał DAŃKO, Michał Hodana, Mirosław Śliwa, Robert Kubica, Robert Biernat. — Int.Cl.: F23B 80/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 227878 B1 ; Udziel. 2017-09-12 ; Opubl. 2018-01-31. — Zgłosz. nr P.407853 z dn. 2014-04-10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL227878B1.pdf

 • słowa kluczowe: pył poregeneracyjny, regeneracja mas, utylizacja pyłów, masy formierskie, odzysk ciepła, odlewnictwo

  keywords: post reclamation dust, utilization of dust, recovery of heat, moulding sands, casting, reclamation of moulding sands

  cyfrowy identyfikator dokumentu: