Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Holtzer, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6988-3329

ResearcherID: A-5960-2018

Scopus: 7004505094

PBN: 900658

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Assessment of the harmfulness of the slags from copper smelting processes, in an aspect of their management / M. HOLTZER, A. Bydałek, W. Wołczyński, A. KMITA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2017 vol. 17 iss. 3, s. 191–195. — Bibliogr. s. 195, Abstr.

 • keywords: environmental protection, leaching, slag copper, innovative technology

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/afe-2017-0114

2
 • Impact of electro slag remelting on 14 109 steel properties / A. Pribulová, P. Futáš, A. KMITA, D. Márasová, M. HOLTZER // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2017 vol. 62 iss. 1, s. 181–185. — Bibliogr. s. 185

 • keywords: slag, non-metallic inclusions, mechanical properties, chemical composition, electroslag remelting

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2017-0025

3
 • Method and apparatus for assessing the properties of slags / S. Biernat, A. W. Bydałek, W. Wołczyński, M. HOLTZER // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2017 vol. 17 iss. 3, s. 13–18. — Bibliogr. s. 18, Abstr.

 • keywords: environmental protection, slags, innovative materials and casting technologies, slag-prop, laboratory station

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/afe-2017-0082

4
 • Oznaczanie związków BTEX w gazach powstających w trakcie termicznego rozkładu masy formierskiej ze spoiwem na bazie żywicy furanowejDetermination of compounds from the BTEX group released in gas from during thermal decomposition of moulding sand with furan resin / Michał Kubecki, Mariusz HOLTZER // Prace Instytutu Metalurgii Żelaza = Transactions of the Instytut Metalurgii Żelaza ; ISSN 0137-9941. — 2017 t. 69 nr 3, s. 2–10. — Bibliogr. s. 10

 • słowa kluczowe: żywica furanowa, emisja, przemysł odlewniczy, BTEX, masy formierskie

  keywords: emission, furan resin, foundry industry, BTEX, moulding sands

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Powłoka ochronna na piaskowe formy i rdzenie odlewnicze oraz sposób jej otrzymywania[Protective coating for sand foundry moulds and cores and method for obtaining them] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Piasny Sylwester Przedsiębiorstwo Techniczne HARDKOP, Olkusz ; wynalazca: Piasny Sylwester, KMITA Angelika, HOLTZER Mariusz, ZYCH Jerzy, MOCEK Jan. — Int.Cl.: B22C 3/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 414126 A1 ; Opubl. 2017-03-27. — Zgłosz. nr P.414126 z dn. 2015-09-23 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 7, s. 12. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL414126A1.pdf

 • słowa kluczowe: powłoka ochronna, grafit, masy formierskie i rdzeniowe, odlewnictwo

  keywords: protective coating, moulds and cores sand

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Zastosowanie techniki Py-GC/MS do analizy spoiw odlewniczych: alkaliczna żywica typu rezolowegoThe use of Py-GC/MS (pyrolysis/gas chromatography/mass spectroscopy) in the analysis of foundry binders: alkaline phenolic resol resin / Agnieszka ROCZNIAK, Mariusz HOLTZER, Angelika KMITA // Prace Instytutu Odlewnictwa = Transactions of the Foundry Research Institute ; ISSN 1899–2439. — 2017 vol. 57 no. 1, s. 19–28. — Bibliogr. s. 28, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: Py-GC/MS, piroliza, masy formierskie, estry, żywica fenolowa rezolowa

  keywords: pyrolysis, mouldings sands, Py-GC/MS, phenolic resol resin, esters

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7356/iod.2017.03