Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Holtzer, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6988-3329

ResearcherID: A-5960-2018

Scopus: 7004505094

PBN: 900658

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza produktów pirolizy żywicy stosowanej w technologii ALPHASET metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas i pirolizerem (Py/GC/MS)[Analysis of the products from the pyrolysis process of the resine used in ALPHASET technology by Py-GC/MS] / Agnieszka ROCZNIAK, Angelika KMITA, Mariusz HOLTZER // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2015 : [25.11.2015] : materiały konferencyjne – jesień. Cz. 2, Wrocław / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny, Monika Panfil. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2015. — ISBN (całość) 978-83-942083-5-6. — ISBN: 978-83-65362-10-0. — S. 105

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza zawartości siarki w masach z żywicami furanowymi[Analysis of the sulphur content in moulding sands with furan resins] / Mariusz HOLTZER, Angelika KMITA, Agnieszka ROCZNIAK // W: Odlewnictwo : technologia – praktyka – ekologia : 25–27 marca 2015, Karpacz / Instytut Odlewnictwa. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. 12. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: siarka, żywica furanowa, masa formierska, degradacja grafitu

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza zawartości siarki w masach z żywicami furanowymiAnalysis of the sulphur content in moulding sands with furan resins / Mariusz HOLTZER, Angelika KMITA, Agnieszka ROCZNIAK // Prace Instytutu Odlewnictwa = Transactions of the Foundry Research Institute ; ISSN 1899–2439. — 2015 vol. 55 no. 2, s. 19–28. — Bibliogr. s. 27–28, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://www.prace.iod.krakow.pl/pobierz/1439368273cf9f0.pdf/

 • słowa kluczowe: siarka, żywica furanowa, masa formierska, degradacja grafitu

  keywords: sulphur, furan resin, mouldings sands, degradation of graphite forms

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Characteristics of dust from mechanical reclamation of moulding sand with furan cold-setting resins – impact on environment / Rafał DAŃKO, Mariusz HOLTZER, Józef DAŃKO // W: Proceedings of the 2015 WFO international forum on Moulding materials and casting technologies : October 25–28, 2015, Changsha, China / WFO Moulding Materials Commission, Foundry Institution of Chinese Mechanical Engineering Society, Productivity Promotion Center of Foundry Industry of China. — [China : s. n.], [2015]. — S. 38–46. — Bibliogr. s. 45–46, Abstr.

 • keywords: environmental protection, furan resin, dust, reclamation of the moulding sands

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Co mają wspólnego spoiwa do mas z dopalaczami?[What they have in common binder for the moulding with psychoactive drug?] / Mariusz HOLTZER, Angelika KMITA // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2015 nr 11–12, s. 474–478. — Bibliogr. s. 478

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Czym oddychamy w XXI wieku?[What we breathe in XXI century?] / Mariusz HOLTZER, Angelika KMITA // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2015 t. 65 nr 5–6, s. 182–185. — Bibliogr. s. 185

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Der Einfluss von furanharzgebundenem Formstoff auf die Oberflächenqualität von Gusseisen mit KugelgraphitInfluence of the furan moulding sand on the ductile iron casting surface quality / Rafał DAŃKO, Marcin GÓRNY, Mariusz HOLTZER, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON // Giessereipraxis ; ISSN 0016-9781. — Tytuł poprz.: Giesserei-Praktiker. — 2015 nr 4, s. 138–143. — Bibliogr. s. 143

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Device for recycling molding sand / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Józef DAŃKO, Mariusz HOLTZER, Rafał DAŃKO, Grzegorz Holtzer, Jerzy Kuźmin, Krzysztof Matuszewski, Karol Przybyła. — Int.Cl.: B07B 9/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Stany Zjednoczone. — Opis patentowy ; US 9061288 B2 ; Udziel. 2015-06-23 ; Opubl. 2015-06-23. — Zgłosz. nr US201313947154 z dn. 2013-07-22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/US9061288B2.pdf

 • słowa kluczowe: regeneracja, recykling, odpady, masy formierskie, odlewnictwo

  keywords: recycling, waste, metalcasting, mould sands, reclamation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Emission of BTEX and PAHs from molding sands with furan cold setting resins with different content of free furfuryl alcohol during production of cast iron / Mariusz HOLTZER, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON, Angelika KMITA, Rafał DAŃKO // W: Proceedings of the 2015 WFO international forum on Moulding materials and casting technologies : October 25–28, 2015, Changsha, China / WFO Moulding Materials Commission, Foundry Institution of Chinese Mechanical Engineering Society, Productivity Promotion Center of Foundry Industry of China. — [China : s. n.], [2015]. — S. 33–37. — Bibliogr. s. 37, Abstr.

 • keywords: environmental protection, foundry, furan resins, free furyl alcohol, BTEX and PAHs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Environment assessment of selected waste materials from copper production / Adam W. BYDAŁEK, A. Kowol, D. Rodziewicz, Mariusz HOLTZER, Piotr Kwapisiński // W: ICNFM 2015 : [2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals] : Cracow, Poland, June 22–24 2015 : book of abstracts. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. 94

 • keywords: environmental assessment, production of copper, waste materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Harmfulness assessment of moulding sands with a geopolymer binder and a new hardener, in an aspect of the emission of substances from the BTEX groupOcena szkodliwości masy formierskiej ze spoiwem geopolimerowym i nowym utwardzaczem w aspekcie emisji związków z grupy BTEX / A. BOBROWSKI, M. HOLTZER, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON, R. DAŃKO // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 1, s. 341–344. — Bibliogr. s. 343–344

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2015-0056

13
14
 • Influence of the reclaim addition to the moulding sand matrix obtained in the ALPHASET technology on the emission of gases - comparison with moulding sand with furfuryl resin / M. HOLTZER, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON, A. BOBROWSKI, A. KMITA, R. DAŃKO // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2015 vol. 15 spec. iss. 1, s. 121–125. — Bibliogr. s. 125, Abstr.

 • keywords: innovatory materials, modern technologies, ecology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Investigations of physicochemical properties and thermal utilisation of dusts generated in the mechanical reclamation process of spent moulding sandsBadania właściwości fizyko-chemicznych oraz utylizacja termiczna pyłów generowanych w procesie regeneracji mechanicznej zużytych mas formirskich / R. DAŃKO, M. HOLTZER, J. DAŃKO // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 1, s. 313–318. — Bibliogr. s. 318

 • keywords: mechanical reclamation, thermal utilisation, foundry used sands, after reclamation dust

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2015-0051

16
 • Masa formierska lub rdzeniowa wiązana biodegradowalnym spoiwem polimerowym[Moulding or core substance bonded by biodegradable polymer binder] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Mariusz HOLTZER, Beata GRABOWSKA. — Int.Cl.: B22C 1/20\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 218966 B1 ; Udziel. 2014-06-12 ; Opubl. 2015-02-27. — Zgłosz. nr P.396105 z dn. 2011-08-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL218966B1.pdf

 • słowa kluczowe: spoiwo polimerowe, polisacharydy, polimery akrylowe, materiały biodegradowalne, masy formierskie, odlewnictwo

  keywords: polymer binders, foundry, polysaccharides, biodegradable materials, moulding sands, acrylic polymers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Molds and cores systems in foundry / Mariusz HOLTZER, Rafał DAŃKO // W: Microstructure and properties of ductile iron and compacted graphite iron castings : the effects of mold sand/metal interface phenomena. — Heidelberg [etc.] : Springer, cop. 2015. — (SpringerBriefs in Materials ; ISSN 2192-1091). — ISBN: 978-3-319-14582-2 ; e-ISBN: 978-3-319-14583-9. — S. 27–42. — Bibliogr. s. 40–42, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-14583-9_2

18
 • Phenomena model on the mold/casting interface / Mariusz HOLTZER, Marcin GÓRNY, Rafał DAŃKO // W: Microstructure and properties of ductile iron and compacted graphite iron castings : the effects of mold sand/metal interface phenomena. — Heidelberg [etc.] : Springer, cop. 2015. — (SpringerBriefs in Materials ; ISSN 2192-1091). — ISBN: 978-3-319-14582-2 ; e-ISBN: 978-3-319-14583-9. — S. 149–156. — Bibliogr. s. 155–156, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-14583-9_9

19
 • Piroliza utwardzonej żywicy fenolowo-formaldehydowej typu rezolowego – identyfikacja produktów metodą GC/MSPyrolysis of the cured phenol-formaldehyde resole resin – identification of the products by GC/MS / Angelika KMITA, Agnieszka ROCZNIAK, Mariusz HOLTZER // W: Foundryman' Day 2015 [Dokument elektroniczny] : XXXIX international scientific conference ; IV konferencja doktorantów Wydziału Odlewnictwa : Krakow, 19–20 Nov. 2015 : extended abstracts / Wydział Odlewnictwa AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — W publikacji błędnie podane nazwisko autorki - Rocznik (prawidłowa forma nazwiska: Roczniak). — Toż dostępne online: {http://www.odlewnictwo.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/w/08_wo/Konferencje/wo_2015/abstracts_doktoranci/18..pdf} [2015-12-21]

 • słowa kluczowe: emisja LZO i HAP, Py-GC/MS, technologia ALPHASET, ochrona środowiska

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Piroliza utwardzonej żywicy fenolowo-formaldehydowej typu rezolowego – identyfikacja produktów metodą GC/MSPyrolysis of the cured phenol-formaldehyde resole resin – identyfication of the products by GC/MS / A. KMITA, A. ROCZNIAK, M. HOLZER // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2015 vol. 15 spec. iss. 4, s. 67–72. — Bibliogr. s. 70, 72, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: emisja LZO i HAP, Py-GC/MS, technologia ALPHASET, odlewnictwo, ochrona środowiska

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Selected aspects of the assessment of the quality of slag / A. W. BYDAŁEK, M. HOLTZER // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2015 vol. 15 spec. iss. 1, s. 9–12. — Bibliogr. s. 12, Abstr.. — Dod. afiliacja A. W. Bydałek: University of Zielona Góra

 • keywords: environment, reduction capability, slag quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Sposób przetwarzania zużytych mas odlewniczych na surowiec wtórny[Method of processing and using the used moulding sands] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zdzisław PYTEL, Jan MAŁOLEPSZY, Mariusz HOLTZER, Józef DAŃKO, Rafał DAŃKO. — Int.Cl.: C04B 28/20\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 218891 B1 ; Udziel. 2014-06-25 ; Opubl. 2015-02-27. — Zgłosz. nr P.389371 z dn. 2009-10-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL218891B1.pdf

 • słowa kluczowe: wyroby wapienno-piaskowe, recykling odpadowych mas formierskich i rdzeniowych, proces przetwarzania zużytych mas odlewniczych, surowiec alternatywny, produkty uboczne, odlewnictwo, ochrona środowiska, zużyte masy formierskie, zużyte masy odlewnicze

  keywords: environmental protection, raw materials, recycling mould and core sands, waste moulding mix, processing used moulding sands, alternative raw material, used moulding sand, casting, sand-lime bricks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Strumieniowy regenerator pneumatyczny do mas odlewniczych[Pneumatic jet reclaimer for used moulding sands] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Józef DAŃKO, Mariusz HOLTZER, Rafał DAŃKO, Adam SROCZYŃSKI, Tomasz Słomka. — Int.Cl.: B22C 5/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 220191 B1 ; Udziel. 2014-12-04 ; Opubl. 2015-09-30. — Zgłosz. nr P.394457 z dn. 2011-04-06. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL220191B1.pdf

 • słowa kluczowe: regeneracja, regeneracja mechaniczna, masa zużyta, regenerator, regeneracja pneumatyczna, masa formierska, odlewnictwo, ochrona środowiska

  keywords: environmental protection, mechanical reclamation, foundry, sand casting, reclaimer, pneumatic reclamation, used moulding sand, moulding sand, reclamation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • The effects of the metal temperature and wall thickness on flake graphite layer in ductile iron / M. GÓRNY, R. DAŃKO, M. HOLTZER // Metalurgija = Metallurgy ; ISSN 0543-5846. — 2015 vol. 54 no. 1, s. 11–14. — Bibliogr. s. 14. — tekst: http://hrcak.srce.hr/file/187158

 • keywords: microstructure, ductile iron, foundry, temperature, graphite degeneration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • The influence of mold/metal interactions on the castings microstructure – bibliographical research / Mariusz HOLTZER // W: Microstructure and properties of ductile iron and compacted graphite iron castings : the effects of mold sand/metal interface phenomena. — Heidelberg [etc.] : Springer, cop. 2015. — (SpringerBriefs in Materials ; ISSN 2192-1091). — ISBN: 978-3-319-14582-2 ; e-ISBN: 978-3-319-14583-9. — S. 1–26. — Bibliogr. s. 25–26, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-14583-9_1