Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Holtzer, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6988-3329

ResearcherID: A-5960-2018

Scopus: 7004505094

PBN: 900658

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Device for recycling molding sand / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Józef DAŃKO, Mariusz HOLTZER, Rafał DAŃKO, Grzegorz Holtzer, Jerzy Kuźmin, Krzysztof Matuszewski, Karol Przybyła. — Int.Cl.: B07B 9/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Stany Zjednoczone. — Opis patentowy ; US 9061288 B2 ; Udziel. 2015-06-23 ; Opubl. 2015-06-23. — Zgłosz. nr US201313947154 z dn. 2013-07-22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/US9061288B2.pdf

 • słowa kluczowe: regeneracja, recykling, odpady, masy formierskie, odlewnictwo

  keywords: recycling, waste, metalcasting, mould sands, reclamation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Masa formierska lub rdzeniowa wiązana biodegradowalnym spoiwem polimerowym[Moulding or core substance bonded by biodegradable polymer binder] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Mariusz HOLTZER, Beata GRABOWSKA. — Int.Cl.: B22C 1/20\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 218966 B1 ; Udziel. 2014-06-12 ; Opubl. 2015-02-27. — Zgłosz. nr P.396105 z dn. 2011-08-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL218966B1.pdf

 • słowa kluczowe: spoiwo polimerowe, polisacharydy, polimery akrylowe, materiały biodegradowalne, masy formierskie, odlewnictwo

  keywords: polymer binders, foundry, polysaccharides, biodegradable materials, moulding sands, acrylic polymers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Sposób przetwarzania zużytych mas odlewniczych na surowiec wtórny[Method of processing and using the used moulding sands] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zdzisław PYTEL, Jan MAŁOLEPSZY, Mariusz HOLTZER, Józef DAŃKO, Rafał DAŃKO. — Int.Cl.: C04B 28/20\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 218891 B1 ; Udziel. 2014-06-25 ; Opubl. 2015-02-27. — Zgłosz. nr P.389371 z dn. 2009-10-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL218891B1.pdf

 • słowa kluczowe: wyroby wapienno-piaskowe, recykling odpadowych mas formierskich i rdzeniowych, proces przetwarzania zużytych mas odlewniczych, surowiec alternatywny, produkty uboczne, odlewnictwo, ochrona środowiska, zużyte masy formierskie, zużyte masy odlewnicze

  keywords: environmental protection, raw materials, recycling mould and core sands, waste moulding mix, processing used moulding sands, alternative raw material, used moulding sand, casting, sand-lime bricks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Strumieniowy regenerator pneumatyczny do mas odlewniczych[Pneumatic jet reclaimer for used moulding sands] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Józef DAŃKO, Mariusz HOLTZER, Rafał DAŃKO, Adam SROCZYŃSKI, Tomasz Słomka. — Int.Cl.: B22C 5/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 220191 B1 ; Udziel. 2014-12-04 ; Opubl. 2015-09-30. — Zgłosz. nr P.394457 z dn. 2011-04-06. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL220191B1.pdf

 • słowa kluczowe: regeneracja, regeneracja mechaniczna, masa zużyta, regenerator, regeneracja pneumatyczna, masa formierska, odlewnictwo, ochrona środowiska

  keywords: environmental protection, mechanical reclamation, foundry, sand casting, reclaimer, pneumatic reclamation, used moulding sand, moulding sand, reclamation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Układ urządzeń do termicznej utylizacji pyłu z mechanicznej regeneracji mas odlewniczych ze spoiwem organicznym[System of devices for thermal utilization of dust from mechanical reclamation of foundry sands with organic binder] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: DAŃKO Józef, HOLTZER Mariusz, DAŃKO Rafał, Hodana Michał, Śliwa Mirosław, Kubica Robert, Biernat Robert. — Int.Cl.: F23G 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 407853 A1 ; Opubl. 2015-10-12. — Zgłosz. nr P.407853 z dn. 2014-04-10 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 21, s. 35. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL407853A1.pdf

 • słowa kluczowe: pył poregeneracyjny, regeneracja mas, utylizacja pyłów, masy formierskie, odzysk ciepła, odlewnictwo

  keywords: post reclamation dust, utilization of dust, recovery of heat, moulding sands, casting, reclamation of moulding sands

  cyfrowy identyfikator dokumentu: