Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Holtzer, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6988-3329

ResearcherID: A-5960-2018

Scopus: 7004505094

PBN: 900658

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza zawartości siarki w masach z żywicami furanowymiAnalysis of the sulphur content in moulding sands with furan resins / Mariusz HOLTZER, Angelika KMITA, Agnieszka ROCZNIAK // Prace Instytutu Odlewnictwa = Transactions of the Foundry Research Institute ; ISSN 1899–2439. — 2015 vol. 55 no. 2, s. 19–28. — Bibliogr. s. 27–28, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://www.prace.iod.krakow.pl/pobierz/1439368273cf9f0.pdf/

 • słowa kluczowe: siarka, żywica furanowa, masa formierska, degradacja grafitu

  keywords: sulphur, furan resin, mouldings sands, degradation of graphite forms

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Co mają wspólnego spoiwa do mas z dopalaczami?[What they have in common binder for the moulding with psychoactive drug?] / Mariusz HOLTZER, Angelika KMITA // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2015 nr 11–12, s. 474–478. — Bibliogr. s. 478

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Czym oddychamy w XXI wieku?[What we breathe in XXI century?] / Mariusz HOLTZER, Angelika KMITA // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2015 t. 65 nr 5–6, s. 182–185. — Bibliogr. s. 185

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Der Einfluss von furanharzgebundenem Formstoff auf die Oberflächenqualität von Gusseisen mit KugelgraphitInfluence of the furan moulding sand on the ductile iron casting surface quality / Rafał DAŃKO, Marcin GÓRNY, Mariusz HOLTZER, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON // Giessereipraxis ; ISSN 0016-9781. — Tytuł poprz.: Giesserei-Praktiker. — 2015 nr 4, s. 138–143. — Bibliogr. s. 143

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Harmfulness assessment of moulding sands with a geopolymer binder and a new hardener, in an aspect of the emission of substances from the BTEX groupOcena szkodliwości masy formierskiej ze spoiwem geopolimerowym i nowym utwardzaczem w aspekcie emisji związków z grupy BTEX / A. BOBROWSKI, M. HOLTZER, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON, R. DAŃKO // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 1, s. 341–344. — Bibliogr. s. 343–344

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2015-0056

7
8
 • Influence of the reclaim addition to the moulding sand matrix obtained in the ALPHASET technology on the emission of gases - comparison with moulding sand with furfuryl resin / M. HOLTZER, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON, A. BOBROWSKI, A. KMITA, R. DAŃKO // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2015 vol. 15 spec. iss. 1, s. 121–125. — Bibliogr. s. 125, Abstr.

 • keywords: innovatory materials, modern technologies, ecology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Investigations of physicochemical properties and thermal utilisation of dusts generated in the mechanical reclamation process of spent moulding sandsBadania właściwości fizyko-chemicznych oraz utylizacja termiczna pyłów generowanych w procesie regeneracji mechanicznej zużytych mas formirskich / R. DAŃKO, M. HOLTZER, J. DAŃKO // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 1, s. 313–318. — Bibliogr. s. 318

 • keywords: mechanical reclamation, thermal utilisation, foundry used sands, after reclamation dust

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2015-0051

10
 • Piroliza utwardzonej żywicy fenolowo-formaldehydowej typu rezolowego – identyfikacja produktów metodą GC/MSPyrolysis of the cured phenol-formaldehyde resole resin – identyfication of the products by GC/MS / A. KMITA, A. ROCZNIAK, M. HOLZER // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2015 vol. 15 spec. iss. 4, s. 67–72. — Bibliogr. s. 70, 72, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: emisja LZO i HAP, Py-GC/MS, technologia ALPHASET, odlewnictwo, ochrona środowiska

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Selected aspects of the assessment of the quality of slag / A. W. BYDAŁEK, M. HOLTZER // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2015 vol. 15 spec. iss. 1, s. 9–12. — Bibliogr. s. 12, Abstr.. — Dod. afiliacja A. W. Bydałek: University of Zielona Góra

 • keywords: environment, reduction capability, slag quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • The effects of the metal temperature and wall thickness on flake graphite layer in ductile iron / M. GÓRNY, R. DAŃKO, M. HOLTZER // Metalurgija = Metallurgy ; ISSN 0543-5846. — 2015 vol. 54 no. 1, s. 11–14. — Bibliogr. s. 14. — tekst: http://hrcak.srce.hr/file/187158

 • keywords: microstructure, ductile iron, foundry, temperature, graphite degeneration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • The recycling of materials containing iron and zinc in the OxyCup process / M. HOLTZER, A. KMITA, A. ROCZNIAK // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2015 vol. 15 spec. iss. 1, s. 126–130. — Bibliogr. s. 130, Abstr.

 • keywords: wastes, recycling of iron and zinc, modern technologies, cupola

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Utilization of products of the thermal reclamation of post reclamation dusts in the production technology of ceramic building materials / M. HOLTZER, R. DAŃKO, J. DAŃKO, Z. PYTEL // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2015 vol. 15 iss. 4, s. 33–36. — Bibliogr. s. 36, Abstr.

 • keywords: environmental protection, mechanical reclamation, post reclamation dust, moulding sand

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/afe-2015-0075

15
 • Vývoj plynů při tepelném rozkladu formovacích směsí - srovnání anorganických a organických pojivThe gases generation during thermal decomposition of moulding sands - comparison of inorganic and organic binders / Mariusz HOLTZER, Angelika KMITA, Rafał DAŃKO // Slévárenství ; ISSN 0037-6825. — 2015 Roč. 63 č. 7–8, s. 240–247. — Bibliogr. s. 246–246

 • keywords: binders, gas evolution

  cyfrowy identyfikator dokumentu: