Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Holtzer, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6988-3329

ResearcherID: A-5960-2018

Scopus: 7004505094

PBN: 900658

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Badania szkodliwości mas formierskich i rdzeniowych z żywicami poddanych działaniu wysokiej temperatury[Study of the harmfulness of molding and core sands with resins at high temperatures] / M. HOLTZER, R. DAŃKO, A. BOBROWSKI, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON, A. KMITA, M. Kubecki // W: Polska metalurgia w latach 2011–2014 : monografia / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2014. — ISBN: 978-83-63663-47-6. — S. 467–481. — Bibliogr. s. 480–481, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Device for recycling molding sand / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Józef DAŃKO, Mariusz HOLTZER, Rafał DAŃKO [et al.]. — Int.Cl.: B02C 23/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Stany Zjednoczone. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; US 20140027549 A1 ; Opubl. 2014-01-30. — Zgłosz. nr US201313947154 z dn. 2013-07-22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/US20140027549A1.pdf

 • słowa kluczowe: regeneracja, recykling, odpady, masy formierskie, odlewnictwo

  keywords: recycling, waste, metalcasting, mould sands, reclamation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
5
6
7
8
 • Molding sand comprising biodegradable polymeric binder / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Beata GRABOWSKA, Mariusz HOLTZER. — Int.Cl.: B22C 1/22\textsuperscript{(2006.01)}. — Stany Zjednoczone. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; US 20140249246 A1 ; Opubl. 2014-09-04. — Zgłosz. nr US201313783189 z dn. 2013-03-01. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/US20140249246A1.pdf

 • słowa kluczowe: spoiwa polimerowe, poliakrylan sodu, polimery biodegradowalne, masy formierskie, odlewnictwo

  keywords: polymer binders, foundry, moulding sodium, poly(acrylate), biodegradable polymers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
11
 • Sposób przetwarzania zużytych mas odlewniczych na surowce wtórne[Method for processing used moldings for recyclable articles] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PYTEL Zdzisław, MAŁOLEPSZY Jan, HOLTZER Mariusz, DAŃKO Józef, DAŃKO Rafał. — Int.Cl.: C04B 18/14\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 406328 A1 ; Opubl. 2014-05-12. — Zgłosz. nr P.406328 z dn. 2009-10-23 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2014  nr 10, s. 47. — Numer zgłoszenia macierzystego P.389371. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL406328A1.pdf

 • słowa kluczowe: ceramiczne materiały budowlane, materiał schudzający, recykling odlewniczych mas formierskich i rdzeniowych, emisja pierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), wymywalność metali ciężkich, zużyte masy odlewnicze

  keywords: ceramic building materials, recycling mould and core sands, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) emission, leaning agent, waste moulding mix, heavy metal leaching

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • The device for vibratory reclamation of used up foundry sand / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: DAŃKO Józef, HOLTZER Mariusz, DAŃKO Rafał, Holtzer Grzegorz [et al.]. — Int.Cl.: B22C 5/04\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 2689868 A2 ; Opubl. 2014-01-29. — Zgłosz. nr EP20130460038 z dn. 2013-06-24. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP2689868A2.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
16
 • Tworzywa na odlewy dla motoryzacji a ochrona środowiska[Materials for castings for the automotive industry in the aspect of environment protection] / Mariusz HOLTZER, Marcin GÓRNY, Angelika KMITA // W: Polska metalurgia w latach 2011–2014 : monografia / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2014. — ISBN: 978-83-63663-47-6. — S. 389–405. — Bibliogr. s. 404–405, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Urządzenie do bezciśnieniowej granulacji pyłów[Device for non/=pressure dust granulation] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Józef DAŃKO, Mariusz HOLTZER, Rafał DAŃKO, Grzegorz Holtzer, Jadwiga KAMIŃSKA, Krystian Szymała, Krzysztof Pietrzak, Dariusz Oberdak. — Int.Cl.: B01J 2/14\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 217441 B1 ; Udziel. 2013-12-23 ; Opubl. 2014-07-31. — Zgłosz. nr P.397599 z dn. 2011-12-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL217441B1.pdf

 • słowa kluczowe: granulator, granulacja bezciśnieniowa

  keywords: granulator, pressureless granulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Utilisation of nanoparticles in technologies of producing castings for the needs of power engineering / Angelika KMITA, Rafał DAŃKO, Mariusz HOLTZER, Barbara HUTERA, Barbara STYPUŁA // Nanomaterials and Energy ; ISSN 2045-9831. — 2014 vol. 3 iss. 2, s. [1–8]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: