Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Holtzer, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6988-3329

ResearcherID: A-5960-2018

Scopus: 7004505094

PBN: 900658

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analysis of gases emitted during a thermal decomposition of the selected phenolic binders / Artur BOBROWSKI, Mariusz HOLTZER, Rafał DAŃKO, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON // Metalurgia International ; ISSN 1582-2214. — 2013 vol. 18 spec. iss. 7, s. 259–261. — Bibliogr. s. 261, Abstr.

 • keywords: thermal decomposition, phenolic binder, BTEX, moulding sands, gas evolution rate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Assessment of harmfulness of phenolic resins hardened by $CO_{2}$ in an aspect of emission of substances from BTEX and PAH groups / M. HOTLZER, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON, A. BOBROWSKI, R. DAŃKO, A. KMITA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2013 vol. 13 spec. iss. 1, s. 39–43. — Bibliogr. s. 42–43, Abstr.

 • keywords: environment protection, phenolic resin, foundry, BTEX, PAH

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Effect of reclamation on the skin layer of ductile iron cast in furan molds / R. DAŃKO, M. HOLTZER, M. GÓRNY, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON // Journal of Materials Engineering and Performance ; ISSN 1059-9495. — 2013 vol. 22 iss. 11, s. 3592–3600. — Bibliogr. s. 3600

 • keywords: ductile iron, molding sand, graphite degeneration, casting skin

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11665-013-0656-2

4
 • Elution of mixed moulding sands with the GEOPOL binder and core sands with the phenolic resin / M. HOLTZER, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON, R. DAŃKO, A. KMITA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2013 vol. 13 iss. 4, s. 53–56. — Bibliogr. s. 56, Abstr.

 • keywords: environment protection, phenolic resin, core sands, BTEX, moulding sands, PAHs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Harmfulness assessment of resins used as lustrous carbon carriers in bentonite moulding sandsOcena szkodliwości żywic stosowanych jako nośniki węgla błyszczącego w masach z bentonitem / M. HOLTZER, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON, M. Kubecki, D. Kwasniewska-Królikowska // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 3, s. 817–822. — Bibliogr. s. 821–822. — Toż W: Tendencje rozwojowe w mechanizacji procesów odlewniczych [Dokument elektroniczny] : Inwałd 5–7 września 2013. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH, 2013]. — 1 dysk optyczny. — VI International conference ”Development trends in mechanization of foundry processes” : Inwałd, 5–7.09.2013

 • keywords: bentonite, lustrous carbon carriers, resin, moulding sand, harmfulness

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2013-0078

6
 • Influence of a liquid metal temperature on a thermal decomposition of a phenolic resin / M. HOLTZER, A. BOBROWSKI, R. DAŃKO, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON, J. KOLCZYK // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2013 vol. 13 iss. 2, s. 35–38. — Bibliogr. s. 37–38, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Investigations of properties of moulding sands with resins applied in the ALPHASET technologyBadanie właściwości mas z żywicami stosowanymi w technologii ALPHASET / M. HOLTZER, A. BOBROWSKI, D. DROŻYŃSKI, J. Makselon, B. Isendorf // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2013 vol. 13 spec. iss. 1, s. 31–37. — Bibliogr. s. 36–37, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: właściwości mechaniczne, właściwości technologiczne, technologia Alphaset, masy formierskie, alkaliczne spoiwa organiczne

  keywords: alkaline organic binder, mechanical properties, moulding sand, Alphaset technology, technological properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Investigations of protective coatings for castings of high-manganese cast steels / M. HOTLZER, A. BOBROWSKI, D. DROŻYŃSKI, J. MOCEK // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2013 vol. 13 iss. 1, s. 39–44. — Bibliogr. s. 44, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Investigations of the temperature influence on formation of compounds from the BTEX group during the thermal decomposition of furan resinBadania wpływu temperatury na powstawanie związków z grupy BTEX podczas termicznego rozkładu żywicy furanowej / M. Kubecki, M. HOLTZER, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2013 vol. 13 iss. 2, s. 85–90. — Bibliogr. s. 89, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Jakość wody jako jeden z czynników determinujących właściwości mas formierskich z bentonitemWater quality as one of the factors determining the properties of bentonite moulding sands in iron foundry / M. HARABASZ, M. HOLTZER // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2013 vol. 13 spec. iss. 3, s. 45–50. — Bibliogr. s. 50, Streszcz., Abstr.. — M. Harabasz - afiliacja: Odlewnia Żeliwa TERIEL, Gostyń

 • słowa kluczowe: zasolenie, przewodnictwo, woda, jakosć odlewów, masa formierska z bentonitem

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Masa formierska lub rdzeniowa wiązana biodegradowalnym spoiwem polimerowym[Moulding or core substance bonded by biodegradable polymer binder] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: HOLTZER Mariusz, GRABOWSKA Beata. — Int.Cl.: B21C 1/20\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 396105 A1 ; Opubl. 2013-03-04. — Zgłosz. nr P.396105 z dn. 2011-08-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 5, s. 10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL396105A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Method of the moulding sands binding power assessment in two-layer moulds systemsMetoda oceny wielkości siły wiązania mas w układzie form dwuwarstwowych / M. HOLTZER, D. DROŻYŃSKI, A. BOBROWSKI, J. Makselon // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2013 vol. 13 iss. 2, s. 39–42. — Bibliogr. s. 42, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Moulding or core sand bonded by biodegradable polymeric binder / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: HOLTZER Mariusz, GRABOWSKA Beata. — Int.Cl.: B22C 1/22\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 2564951 A1 ; Opubl. 2013-03-06. — Zgłosz. nr EP20120460051 z dn. 2012-08-17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP2564951A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Ocena szkodliwości materiałów wiążących stosowanych do mas formierskich i rdzeniowych nowej generacji : praca zbiorowa[The assesment of harmfulness of binding materials used for a new generation of core and molding sands] / pod red. Mariusza HOLTZERA, Rafała DAŃKO ; aut.: Mariusz HOLTZER, Rafał DAŃKO, Józef DAŃKO, Michał Kubecki, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON, Artur BOBROWSKI, Waldemar Śpiewok ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2013. — 306 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-63663-19-3. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Polityka Unii Europejskiej w zakresie stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych i jej konsekwencje dla przemysłu odlewniczegoPolicy of the European Union concerning the application of fluoronated greenhouse gases and its consequences for the foundry industry / Mariusz HOLTZER, Grzegorz Holtzer // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2013 t. 63 nr 1–2, s. 30–35. — Bibliogr. s. 34–35, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Procesy metalurgiczne i odlewnicze stopów żelaza : podstawy fizykochemiczne[Metallurgical and foundry processes of iron alloys : physicochemical fundamentals] / Mariusz HOLTZER. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. — XXI, [1], 549, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz., Skorowidz. — ISBN: 978-83-01-17362-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Regeneracja masy zużytej w regeneratorze wibracyjnym REGMAS 1,5Reclamation of spent moulding sand in the vibratory reclaimer REGMAS 1,5 / R. DAŃKO, J. DAŃKO, M. HOLTZER, M. SKRZYŃSKI // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2013 t. 63 nr 1–2, s. 36–40. — Bibliogr. s. 40, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Selection of protective coatings of moulds for castings of high-manganese cast steel in dependence of the applied moulding sand kindDobór powłoki ochronnej na formy dla odlewów ze staliwa wysokomanganowego w zależności od rodzaju stosowanej masy / M. HOLTZER, A. BOBROWSKI, D. DROŻYŃSKI, J. MOCEK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 3, s. 853–857. — Bibliogr. s. 856–857. — Toż W: Tendencje rozwojowe w mechanizacji procesów odlewniczych [Dokument elektroniczny] : Inwałd 5–7 września 2013. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH, 2013]. — 1 dysk optyczny. — VI International conference ”Development trends in mechanization of foundry processes” : Inwałd, 5–7.09.2013

 • keywords: high-manganese cast steel, resins, moulding sand, protective coatings

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2013-0086

21
22
 • Stanowisko do badania intensywności emisji i szkodliwości gazów wydzielających się z materiałów technologicznych, stosowanych w procesach odlewniczych i hutniczych[Station for research of the volume and harmfulness of gases compounds from the materials used in foundry and metallurgical processes] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: HOLTZER Mariusz, DAŃKO Józef, LEWANDOWSKI Jan Lech, SOLARSKI Wojciech, DAŃKO Rafał, GRABOWSKA Beata, BOBROWSKI Artur, ŻYMANKOWSKA-KUMON Sylwia, SROCZYŃSKI Adam, RÓŻYCKI Andrzej, SKRZYŃSKI Mateusz. — Int.Cl.: G01N 7/14\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 398709 A1 ; Opubl. 2013-10-14. — Zgłosz. nr P.398709 z dn. 2012-04-02 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 21, s. 26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL398709A1.pdf

 • słowa kluczowe: metalurgia, szkodliwość gazów, odlewnictwo metali, BTEX, WWA

  keywords: metal casting, BTEX, metallurgy, harmfulness of gases, PAHs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Urządzenie do bezciśnieniowej granulacji pyłów[Device for non-pressure dust granulation] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: DAŃKO Józef, HOLTZER Mariusz, DAŃKO Rafał, Holtzer Grzegorz, KAMIŃSKA Jadwiga, Szymała Krystian, Pietrzak Krzysztof, Oberdak Dariusz. — Int.Cl.: B01J 2/14\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 397599 A1 ; Opubl. 2013-07-08. — Zgłosz. nr P.397599 z dn. 2011-12-28 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 14, s. 9-10. — Błędnie podano imię: Szymała Krystyna. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL397599A1.pdf

 • słowa kluczowe: granulator, granulacja bezciśnieniowa

  keywords: granulator, pressureless granulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Urządzenie do wibracyjnej regeneracji zużytej masy odlewniczej[Device for regeneration of the spent vibratory casting mass] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: DAŃKO Józef, HOLTZER Mariusz, DAŃKO Rafał [et al.]. — Int.Cl.: B07B 1/46\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 400131 A1 ; Opubl. 2013-04-29. — Zgłosz. nr P.400131 z dn. 2012-07-25 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 9, s. 11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL400131A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: