Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Holtzer, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6988-3329

ResearcherID: A-5960-2018

Scopus: 7004505094

PBN: 900658

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Masa formierska lub rdzeniowa wiązana biodegradowalnym spoiwem polimerowym[Moulding or core substance bonded by biodegradable polymer binder] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: HOLTZER Mariusz, GRABOWSKA Beata. — Int.Cl.: B21C 1/20\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 396105 A1 ; Opubl. 2013-03-04. — Zgłosz. nr P.396105 z dn. 2011-08-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 5, s. 10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL396105A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Moulding or core sand bonded by biodegradable polymeric binder / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: HOLTZER Mariusz, GRABOWSKA Beata. — Int.Cl.: B22C 1/22\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 2564951 A1 ; Opubl. 2013-03-06. — Zgłosz. nr EP20120460051 z dn. 2012-08-17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP2564951A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Stanowisko do badania intensywności emisji i szkodliwości gazów wydzielających się z materiałów technologicznych, stosowanych w procesach odlewniczych i hutniczych[Station for research of the volume and harmfulness of gases compounds from the materials used in foundry and metallurgical processes] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: HOLTZER Mariusz, DAŃKO Józef, LEWANDOWSKI Jan Lech, SOLARSKI Wojciech, DAŃKO Rafał, GRABOWSKA Beata, BOBROWSKI Artur, ŻYMANKOWSKA-KUMON Sylwia, SROCZYŃSKI Adam, RÓŻYCKI Andrzej, SKRZYŃSKI Mateusz. — Int.Cl.: G01N 7/14\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 398709 A1 ; Opubl. 2013-10-14. — Zgłosz. nr P.398709 z dn. 2012-04-02 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 21, s. 26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL398709A1.pdf

 • słowa kluczowe: metalurgia, szkodliwość gazów, odlewnictwo metali, BTEX, WWA

  keywords: metal casting, BTEX, metallurgy, harmfulness of gases, PAHs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Urządzenie do bezciśnieniowej granulacji pyłów[Device for non-pressure dust granulation] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: DAŃKO Józef, HOLTZER Mariusz, DAŃKO Rafał, Holtzer Grzegorz, KAMIŃSKA Jadwiga, Szymała Krystian, Pietrzak Krzysztof, Oberdak Dariusz. — Int.Cl.: B01J 2/14\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 397599 A1 ; Opubl. 2013-07-08. — Zgłosz. nr P.397599 z dn. 2011-12-28 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 14, s. 9-10. — Błędnie podano imię: Szymała Krystyna. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL397599A1.pdf

 • słowa kluczowe: granulator, granulacja bezciśnieniowa

  keywords: granulator, pressureless granulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Urządzenie do wibracyjnej regeneracji zużytej masy odlewniczej[Device for regeneration of the spent vibratory casting mass] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: DAŃKO Józef, HOLTZER Mariusz, DAŃKO Rafał [et al.]. — Int.Cl.: B07B 1/46\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 400131 A1 ; Opubl. 2013-04-29. — Zgłosz. nr P.400131 z dn. 2012-07-25 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 9, s. 11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL400131A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: