Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Holtzer, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6988-3329

ResearcherID: A-5960-2018

Scopus: 7004505094

PBN: 900658

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza gazów wydzielających się z klasycznych mas formierskich : [streszczenie]Analysis of gases emitted from green sand / Mariusz HOLTZER, Artur BOBROWSKI, Rafał DAŃKO, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON // W: Hutnícka a priemyselná analytika 2012 [Dokument elektroniczny] : zborník prednášok zo X. slovensko-česko-połskej konferencie : 23.–26.4.2012, Tále, Slovensko / Villa Labeco [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Český Těšín : Václav Helán – 2 THETA, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-86380-62-9. — S. 78–79. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Tekst ang.-pol.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Foundry industry – current state and future development : abstractPrzemysł odlewniczy – przyszłość i rozwój / M.HOLTZER, R. DAŃKO, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON // W: Quo vadis zlievarenstvo : zborník z konferencie : 4. ročník medzinárodnej konferencie : Tále, 10–12. 10. 2012 / Technická univerzita v Košiciach. Hutniícka fakulta. Katedra metalurgie železa a zlivarenstva. — Košice : Technická univerzita, 2012. — ISBN: 978-80-553-1127-2. — S. 15. — Tekst ang.-pol. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROM-ie. — S. 74–81 — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. 81, Abstr., Streszcz.. — Tytuł przejęto z ekranu tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Future of foundry binders : abstractPrzyszłość spoiw oodlewniczych / M. HOLTZER // W: Quo vadis zlievarenstvo : zborník z konferencie : 4. ročník medzinárodnej konferencie : Tále, 10–12. 10. 2012 / Technická univerzita v Košiciach. Hutniícka fakulta. Katedra metalurgie železa a zlivarenstva. — Košice : Technická univerzita, 2012. — ISBN: 978-80-553-1127-2. — S. 14. — Tekst ang.-pol. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROM-ie. — S. 65–73. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. 71–73, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Identyfikacja związków powstających w trakcie termicznego rozkładu materiałów stosowanych w odlewnictwie : [streszczenie]Identification of the compounds emitted during thermal decomposition of materials used in foundry / Michał Kubecki, Mariusz HOLTZER // W: Hutnícka a priemyselná analytika 2012 [Dokument elektroniczny] : zborník prednášok zo X. slovensko-česko-połskej konferencie : 23.–26.4.2012, Tále, Slovensko / Villa Labeco [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Český Těšín : Václav Helán – 2 THETA, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-86380-62-9. — S. 80–81. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 81. — Tekst ang.-pol. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Odzysk aluminium z frakcji drobnych powstałych z przerobu zgarów aluminiowychAluminium recovery from fine-grained fractions originated at aluminium dross processing / Adam CZECH, Mariusz HOLTZER // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2012 t. 62 nr 5–6, s. 190–199. — Bibliogr. s. 199, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.. — Tekst pol.-ang

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: