Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Holtzer, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6988-3329

ResearcherID: A-5960-2018

Scopus: 7004505094

PBN: 900658

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Development of method for identification of compounds emitted during thermal degradation of binders used in foundry / M. Kubecki, M. HOLTZER, B. GRABOWSKA, A. BOBROWSKI // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2011 vol. 11 spec. iss. 3, s. 125–130. — Bibliogr. s. 130, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Dioxin emission from secondary copper smelter / Wielgosiński G., Grochowalski A., HOLTZER M., Ćwiąkalski W., Łechtańska P. // Organohalogen Compounds ; ISSN 1026-4892. — 2011 vol. 73, s. 79–82. — Bibliogr. s. 82. — Błąd w nazwisku M. Holtzer ; afiliacja M. Holtzer: University of Mining and Metallurgy. — DIOXIN2011 : 31 international symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants : Brussels, Belgium

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Kiedy złom przestaje być odpademWhen scrap is not longer a waste / Mariusz HOLTZER // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2011 nr 5–6, s. 210–212. — Bibliogr. s. 212, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Life cycle assessment as a method of limitation of a negative environment impact of castings / M. HOLTZER, A. BOBROWSKI, B. GRABOWSKA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2011 vol. 11 iss. 3, s. 25–30. — Bibliogr. s. 30, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Microstructure and properties of test casting of cast iron made in moulding sands with the BioCo2 binder / B. GRABOWSKA, M. HOLTZER, M. GÓRNY, R. DAŃKO, G. GRABOWSKI // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2011 vol. 11 iss. 4, s. 47–50. — Bibliogr. s. 50, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Production of steel casts in two-layer moulds with alkaline binders. P. 2, Facing sand with the alkaline organic binder REZOLITWykonanie odlewów staliwnych w formach dwuwarstwowych ze spoiwami alkalicznymi. Cz. 2, Masa przymodelowa z alkalicznym spoiwem organicznym REZOLIT / M. HOLTZER, A. BOBROWSKI, D. DROŻYŃSKI, M. Tomczak, E. Rozmiarek, B. Isendorf // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2011 vol. 11 spec. iss. 2, s. 81–86. — Bibliogr. s. 85, Abstr., Streszcz.. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Production of steel casts in two-layer moulds with alkaline binders. Pt. 1, Backing sand with the alkaline inorganic binder RUDALWykonywanie odlewów staliwnych w formach dwuwarstwowych ze spoiwami alkalicznymi. Cz. 1, Masa wypełniająca z alkalicznym spoiwem nieorganicznym RUDAL / M. HOLTZER, D. DROŻYŃSKI, A. BOBROWSKI, M. Tomczak, E. Rozmiarek, B. Isendorf // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2011 vol. 11 iss. 2, s. 41–46. — Bibliogr. s. 46, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Reclamation of alkaline spent moulding sands of organic and inorganic type and their mixtures / R. DAŃKO, M. HOLTZER, J. DAŃKO // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2011 vol. 11 iss. 4, s. 25–30. — Bibliogr. s. 30, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Spectrophotometry application for the montmorillonite content determination in moulding sands with bentoniteWykorzystanie spektrofotometrii do oznaczania zawartości montmorillonitu w masach formierskich z bentonitem / Beata GRABOWSKA, Mariusz HOLTZER, Iwona KOT, Dominika Kwaśniewska-Królikowska // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2011 vol. 37 no. 1, s. 73–79. — Bibliogr. s. 79, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2011-01/metalur07.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Światowe tendencje rozwojowe w zakresie mas formierskich i rdzeniowych pod kątem oddziaływania na środowiskoWorld development tendencies in the field of moulding and core sands with regard to their environmental impact / Mariusz HOLTZER // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2011 t. 61 nr 3–4, s. 112–121. — Bibliogr. s. 119–121. — Afiliacja Autora: Wydział Odlewnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Thermal analysis of a sodium salt of the maleic acid-acrylic acid copolymer used as a polymeric binderAnaliza termiczna soli sodowej kopolimeru kwas maleinowy-kwas akrylowy stosowanej jako spoiwo polimerowe / Beata GRABOWSKA, Mariusz HOLTZER, Sonja Eichholz, Krzysztof Hodor, Artur BOBROWSKI // Polimery ; ISSN 0032-2725. — 2011 t. 56 no. 2, s. 62–66. — Bibliogr. s. 66, Summ., Streszcz.

 • keywords: thermal analysis, polymer binders, molding sands, degradation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Thermal analysis of foundry bentonites / S. ŻYMANKOWSKA-KUMON, M. HOLTZER, G. GRABOWSKI // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2011 vol. 11 iss. 4, s. 209–213. — Bibliogr. s. 213, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wpływ nośnika węgla błyszczącego na właściwości mas z bentonitu[Effect of lustrous carbon on properties of moulding sands with bentonite] / S. ŻYMANKOWSKA-KUMON, J. KAMIŃSKA, A. KMITA, J. KOLCZYK, M. HOLTZER // Zeszyty Studenckich Prac Naukowych ”SFEROID”. — 2011 z. spec., s. 195–200. — Bibliogr. s. 200, Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-929266-4-1. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych. — VII seminarium Studenckiego Koła Naukowego Odlewników SFEROID'2011 oraz Dzień studencki Interaktywnej Platformy Internetowej Kwartalnika Foundry of Archives Engineering, Ustroń–Jaszowice, 2–4 czerwca 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: