Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Holtzer, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6988-3329

ResearcherID: A-5960-2018

Scopus: 7004505094

PBN: 900658

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Badania uziarnienia piasków formierskich za pomocą laserowego aparatu typu ANALYSETTE 22 NanoTec[Moulding sands grain size investigations by means of the laser apparatus ANALYSETTE 22 NanoTec] / Rafał DAŃKO, Mariusz HOLTZER // W: „Tendencje rozwojowe w mechanizacji procesów odlewniczych” [Dokument elektroniczny] : V międzynarodowa konferencja : Kraków–Inwałd, 14–16 października 2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2010]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–13]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [13], Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badanie nośników węgla błyszczącego w wysokiej temperaturze : [prezentacja slajdów]Investigation of carriers of lustrous carbon at high temperatures / M . HOLTZER, A. BOBROWSKI, B. GRABOWSKA, A. Schindler, S. Eichholz, K. Hodor // W: Hutni a prúmyslová analytika 2010 [Dokument elektroniczny] : 19–23.04.2010, Valtice. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n.], [2010]. — 1 dysk optyczny. — 56 slajdów. — Wymagania systemowe: Power Point ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Kryteria zaawansowanej oceny produktów procesów regeneracji[The criteria of advanced evaluating products of reclamation processes] / J. DAŃKO, M. HOLTZER, R. DAŃKO // W: Quality 2010 : jakość i innowacyjność w inżynierii materiałowej, technologii i budowie maszyn : jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowa : 23–25 września 2010 r., Zakopane : materiały konferencyjne / oprac. red. Krzysztof Zarębski, Agnieszka Jędrysko, Adam Tabor. — Kraków : Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, cop. 2010 + CD. — Na okł. dod.: 10 lat CJ 2000–2010. — S. 59–62. — Bibliogr. s. 62, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Masa formierska lub rdzeniowa i sposób jej utwardzania[Moulding or core sand and method for its compacting] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Beata GRABOWSKA, Mariusz HOLTZER. — Int.Cl.: B22C 1/20\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 207459 B1 ; Udziel. 2010-08-12 ; Opubl. 2010-12-31. — Zgłosz. nr P.378512 z dn. 2005-12-22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL207459B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Metody badania szkodliwości mas formierskich dla środowiska[Methodology of testing of moulding sands in respect of its hazard to the environment] / Mariusz HOLTZER, Józef DAŃKO, Rafał DAŃKO, Artur BOBROWSKI // W: Materiały formierskie i rdzeniarskie – teoria i praktyka : II konferencja : 29–31.08.2010r., Kazimierz Dolny. — [Lublin : Hüttenes-Albertus Polska], [2010] + CD. — S. 1–9 [numeracja całości nieciągła]. — Bibliogr. s. 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Metody ograniczenia odpadów z procesów odlewniczych oraz sposoby ich zagospodarowania[Methods of limitation of waste from foundry processes and methods of their management] / Józef DAŃKO, Mariusz HOLTZER, Jan MAŁOLEPSZY, Zdzisław PYTEL, Rafał DAŃKO, Marek GAWLICKI, Artur ŁAGOSZ ; red. Józef DAŃKO, Mariusz HOLTZER. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2010. — 229 s.. — Bibliogr. s. 219–229. — ISBN: 978-83-60958-57-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ocena wpływu regeneratu na właściwości mas z żywicą furanowąThe influence of reclaim on properties of moulding sand with furan resin / M. HOLTZER, D. DROŻYŃSKI, A. BOBROWSKI, M. Mazur, B. Isendorf // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2010 vol. 10 spec. iss. 2, s. 61–64. — Bibliogr. s. 64, Streszcz., Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Oznaczanie zawartości montmorillonitu w bentonitach odlewniczych[Determination of the montmorillonite content in foundry bentonites] / Mariusz HOLTZER, Artur BOBROWSKI, Beata GRABOWSKA // W: XII Konferencja odlewnicza TECHNICAL 2010 : „Odlewnictwo XXI wieku – technologie, maszyny i urządzenia odlewicze” : [Nowa Sól 27–29 maja 2010 r.] : biuletyn konferencyjny / AGH. Wydział Odlewnictwa, TECHNICAL Nowa Sól. — [Nowa Sól : P.P.P. TECHNICAL Sp. z o. o.], [2010]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-931057-0-0. — S. 95–99. — Bibliogr. s. 99, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Oznaczanie zawartości ${SiO_{2}}$ w piasku chromitowym metodą spektroskopii w podczerwieniDetermination of the ${SiO_{2}}$ content in a chromite sand by the infrared spectroscopy / A. BOBROWSKI, M. HOLTZER // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2010 vol. 10 spec. iss. 2, s. 19–22. — Bibliogr. s. 22, Streszcz., Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Podstawy ochrony środowiska z elementami zarządzania środowiskowego[Basic of environmental protection with elements of environmental management] / Mariusz HOLTZER, Beata GRABOWSKA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — [180] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0364). — Bibliogr. s. 169–170, Indeks. — ISBN: 978-83-7464-296-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Polityka energetyczna Polski do roku 2030Polish energy policy until 2030 / Mariusz HOLTZER // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2010 t. 60 nr 7–8, s. 342–345

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Pragmatyka oceny jakości osnowy kwarcowej odzyskiwanej z różnych rodzajów masy zużytej we współczesnych systemach regeneracjiPragmatics of reclaimed sand quality assessment recovered nowadays from various used sand systems / J. DAŃKO, M. HOLTZER, R. DAŃKO // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2010 vol. 10 spec. iss. 2, s. 27–31. — Bibliogr. s. 30, Streszcz., Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Sposób przetwarzania i wykorzystania zużytych mas odlewniczych[Method of processing and using the used moulding sands] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PYTEL Zdzisław, MAŁOLEPSZY Jan, HOLTZER Mariusz, DAŃKO Józef, DAŃKO Rafał. — Int.Cl.: C04B 28/20\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 389371 A1 ; Opubl. 2010-09-27. — Zgłosz. nr P.389371 z dn. 2009-10-23 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2010  nr 20, s. 13-14. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL389371A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Sposób wytwarzania brykietów z pyłów odpadowych, stanowiących komponent wsadu do pieców odlewniczych[Method for the manufacture of briquettes from waste powders being a component of foundry furnace charge] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Odlewnia Żeliwa LUBLIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Lublin ; wynalazca: Mariusz HOLTZER, Czesław PODRZUCKI, Marian Niesler, Marian Rupniewski, Tadeusz KOZA. — Int.Cl.: C22B 7/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 207473 B1 ; Udziel. 2010-08-23 ; Opubl. 2010-12-31. — Zgłosz. nr P.381043 z dn. 2006-11-13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL207473B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wpływ temperatury i czasu wygrzewania na aktywność wybranych bentonitów odlewniczych[Influence of a temperature and heatin time on the activity of the selected casting bentonites] / Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON, Mariusz HOLTZER // W: Quo vadis foundry III : ekologické aspekty zlievarenstva a hutníctva I : zborník prednášok z konferencie : Tatranská Lomnica, 5.–7. októbra 2010 / zost. zb. A. Pribulová, P. Futáš, I. Vasková ; Agentúra na Podporu Výskumu a Vývoja, Technická univerzita v Košiciach. Hutnícka fakulta. Katedra metalurgie železa a zlievarenstva. — Košice : TU HF. Katedra metalurgie železa a zlievarenstva, 2010. — ISBN: 978-80-553-0506-6. — S. 226–229. — Bibliogr. s. 229, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Zastosowanie metody FTIR do oznaczenia zawartości krzemionki w regeneracie piasku chromitowego[Application of FTIR method for the determination of silica content in the chromite sand reclaim] / Artur BOBROWSKI, Mariusz HOLTZER // W: Quo vadis foundry III : ekologické aspekty zlievarenstva a hutníctva I : zborník prednášok z konferencie : Tatranská Lomnica, 5.–7. októbra 2010 / zost. zb. A. Pribulová, P. Futáš, I. Vasková ; Agentúra na Podporu Výskumu a Vývoja, Technická univerzita v Košiciach. Hutnícka fakulta. Katedra metalurgie železa a zlievarenstva. — Košice : TU HF. Katedra metalurgie železa a zlievarenstva, 2010. — ISBN: 978-80-553-0506-6. — S. 23–27. — Bibliogr. s. 27, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: