Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Holtzer, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6988-3329

ResearcherID: A-5960-2018

Scopus: 7004505094

PBN: 900658

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)




1
 • Adaptacja metody oznaczania montmorillonitu za pomocą kompleksu miedziowego Cu(II) – trietylenotetraminy w masach odlewniczych wiązanych bentonitemAdaptation of the determination method of montmorillonite with the use of complex Cu(II) with trethylenetetramine for the greensand bound with bentonite / Mariusz HOLTZER, Beata GRABOWSKA, Artur BOBROWSKI // W: 52. Zjazd PTChem i SITPChem : Łódź, 12–16 września 2009 : streszczenia / Universitas Lodziensis [etc.]. — [Łódź : s. n.], [2009]. — S. 303. — Bibliogr. s. 303

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza gazów wydzielających się z mieszanek bentonit-nośnik węgla stosowanych w odlewnictwie w zakresie temperatury ${30–1000^{\circ}}$Analysis of gases emitted from bentonite-carbon carrier mixtures, used in metal casting at the range of ${30–1000^{\circ}}$ / Artur BOBROWSKI, Mariusz HOLTZER // Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji = Archives of Mechanical Technology and Automation / Komisja Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Poznaniu ; ISSN 1233-9709. — Tytuł poprz.: Archiwum Technologii Budowy Maszyn ; ISSN: 0860-6617. — 2009 vol. 29 nr 1, s. 11-20. — Bibliogr. s. 19, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza rodzaju oraz ilości odpadów wytwarzanych w krajowych odlewniachAnalysis of sort and volume of wastes generated in Polish foundries / Józef DAŃKO, Mariusz HOLTZER, Rafał DAŃKO, Beata GRABOWSKA // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2009 t. 59 nr. 4, s. 196–200. — Bibliogr. s. 199, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
 • Estimation of the $CO_{2}$ process emission in Poland generated by castings production from ferrous alloysOszacowanie emisji procesowej $CO_{2}$ z produkcji odlewów ze stopów żelaza / M. HOLTZER, I. Kargulewicz, K. Olendrzyński // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 2, s. 421–426. — Bibliogr. s. 426. — I. Kargulewicz – afiliacja: Institute of Environmental Protection, National Administration of Emission Trading Scheme. — “Faculty of Foundry Engineering during 90 years of the AGH University of Science and Technology” : Krakow, 28–29 May 2009. — Warszawa ; Kraków : PAS. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science, 2009

 • keywords: CO2 emission, greenhouse gases, production of castings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Jaka będzie polityka ekologiczna Polski w latach 2009–2016How Poland's ecological policy in the years 2009–2016 will be? / Mariusz HOLTZER // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2009 t. 59 nr 4, s. 210–212. — Bibliogr. s. 212

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Możliwości ograniczenia i metody zagospodarowania odpadów z procesów odlewniczych : informator dla odlewni : praca zbiorowa[The possibilities of reducing and the methods of management foundry process wastes] / Józef DAŃKO, Mariusz HOLTZER, Jan MAŁOLEPSZY, Marek GAWLICKI, Rafał DAŃKO, Zdzisław PYTEL, Artur ŁAGOSZ, Beata GRABOWSKA ; red. Mariusz HOLTZER, Józef DAŃKO. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2009. — 154 s.. — ISBN: 978-83-60958-48-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Recycling of the foundry dusts in cupola : [abstract] / HOLTZER M., PODRZUCKI C., KOZA T. // W: 9\textsuperscript{th} International foundrymen conference : Innovative materials and advanced concepts of metal casting production : Opatija, June 18–19, 2009 : proceedings book / ed. Faruk Unkić ; University of Zagreb Faculty of Metallurgy Sisak, Croatia, [et al.]. — Sisak : FM UZ, [2009]. — ISBN: 978-953-7082-08-6. — S. 26-2009. — Pełny tekst W: 9th International Foundrymen Conference [Dokument elektroniczny] : Innovative materials and advanced concepts of metal casting production : Opatija, June 18–19, 2009 : proceedings book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / ed. Faruk Unkić ; University of Zagreb Faculty of Metallurgy Sisak, Croatia, [et al.]. — Sisak : FM UZ, [2009]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — ISBN 978-953-7082-08-6. — S. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 7, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Rozwój energetyki odnawialnej szansą dla przemysłu odlewniczegoDevelopment of the renewable power engineering a chance for the foundry industry / Mariusz HOLTZER, Grzegorz Holtzer // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2009 nr 5–6, s. 290–297. — Bibliogr. s. 297

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Sposób zagospodarowania pyłów z suchego odpylania mas formierskich[The manner of disposal of dusts from dry dedusting of moulding sands] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Odlewnia Żeliwa Bydgoszcz Sp. z o. o. ; wynalazca: HOLTZER Mariusz, DROŻYŃSKI Dariusz, BOBROWSKI Artur [et al.]. — Int.Cl.: B22C 1/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 383046 A1 ; Opubl. 2009-02-02. — Zgłosz. nr P.383046 z dn. 2007-07-31 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2009  nr 3, s. 6. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL383046A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Stabilność termiczna spoiw poliakrylanowych na przykładzie soli sodowej kopolimeru kwas maleinowy – kwas akrylowy[Thermal stability of polyacrylate binders for example sodium salt of copolymer maleic acid – acrylic acid] / Beata GRABOWSKA, Mariusz HOLTZER, Artur BOBROWSKI, Dorota Michna-Pauk // W: XXXIII konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2009 [Dokument elektroniczny] : Kraków, dnia 11.12.2009 / Wydział Odlewnictwa AGH. Oddział Krakowski STOP. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2009]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Structural examination of the cross-linking reaction mechanism of polyacrylate binding agentsBadania strukturalne nad mechanizmem reakcji sieciowania spoiw poliakrylanowych / B. GRABOWSKA, M. HOLTZER // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 2, s. 427–437. — Bibliogr. s. 436–437. — “Faculty of Foundry Engineering during 90 years of the AGH University of Science and Technology” : Krakow, 28–29 May 2009. — Warszawa ; Kraków : PAS. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science, 2009. — tekst: http://imim.pl/files/archiwum/Vol2_2009/427.pdf

 • keywords: microwaves, cross-linking, UV radiation, polyacrylates, foundry engineering

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Teoria i praktyka regeneracji oraz zagospodarowanie zużytych mas formierskich i rdzeniowych[Theory and practice in reclamation and management of used moulding and core sands] / M. HOLTZER, R. DAŃKO // W: Postępy teorii i praktyki odlewniczej : monografia przygotowana z okazji 50. konferencji ”Krzepnięcie i krystalizacja metali" / pod red. Jana Szajnera ; Polska Akademia Nauk. Komisja Odlewnictwa. — Katowice–Gliwice : Archives of Foundry Engineering, 2009. — ISBN: 978-83-929266-0-3. — S. 133–152. — Bibliogr. s. 151–152, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wpływ dodatku pyłu z suchego odpylania mas z bentonitem na właściwości ekologiczne mas[Effect of addition of the dust from dry dedusting the green sands on the ecological properties of them] / Mariusz HOLTZER, Artur BOBROWSKI, Beata GRABOWSKA // W: XXXIII konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2009 [Dokument elektroniczny] : Kraków, dnia 11.12.2009 / Wydział Odlewnictwa AGH. Oddział Krakowski STOP. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2009]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–9. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Zastosowanie metody FT-IR do badania przebiegu procesu degradacji soli sodowej kopolimeru kwas maleinowy – kwas akrylowyApplication of the FT-IR method for investigating the process degradation of sodium salt of copolymer maleic acid – acrylic acid / Beata GRABOWSKA, Mariusz HOLTZER, Artur BOBROWSKI // W: 52. Zjazd PTChem i SITPChem : Łódź, 12–16 września 2009 : streszczenia / Universitas Lodziensis [etc.]. — [Łódź : s. n.], [2009]. — S. 149. — Bibliogr. s. 149

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: