Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Holtzer, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6988-3329

ResearcherID: A-5960-2018

Scopus: 7004505094

PBN: 900658

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza i struktura odpadów z krajowych odlewniAnalysis and structure of wastes generated in Polish foundries / J. DAŃKO, M. HOLTZER, R. DAŃKO, B. GRABOWSKA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2008 vol. 8 spec. iss. 2, s. 5–9. — Bibliogr. s. 8–9, Streszcz., Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza termiczna mas ze spoiwem poliakrylowym[Thermal analysis of moulding sands with a polyacrylic binding agent] / B. GRABOWSKA, M. HOLTZER, Ł. ZYCH // W: Zapewnienie jakości w odlewnictwie 2008 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowa : Szklarska Poręba, 13–16 maja 2008 / Politechnika Wrocławska. Wydział Mechaniczny. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Wrocław : Politechnika Wrocławska], [2008]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [4], Streszcz.. — Tyt. przejęto ze s. tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Atmosfery ochronne stosowane przy topieniu i odlewaniu stopów magnezu : Protection atmospheres used by melting and pouring the magnesium alloys / Mariusz HOLTZER, Artur BOBROWSKI // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2008 nr 3, s. 130–137. — Bibliogr. s 137

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badanie utylizacji pyłów poregeneracyjnych przez spalanie i utlenianie w pulsującym złożu fluidalnym[Utilization of post-reclamation dusts by combustion and oxidising in a pulsating, fluidised bed] / J. DAŃKO, M. HOLTZER, R. DAŃKO // W: Zapewnienie jakości w odlewnictwie 2008 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowa : Szklarska Poręba, 13–16 maja 2008 / Politechnika Wrocławska. Wydział Mechaniczny. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Wrocław : Politechnika Wrocławska], [2008]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [4], Streszcz.. — Tyt. przejęto ze s. tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badanie zmian zachodzących w masach z bentonitem pod wpływem temperatury metodą spektroskopii w podczerwieni[Study of the changes in green sand at high temperature by FTIR method] / Artur BOBROWSKI, Mariusz HOLTZER, Czesława PALUSZKIEWICZ // W: XI Konferencja odlewnicza TECHNICAL 2008 : „Odlewnictwo XXI wieku – technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze” : [Nowa Sól 29–31. 05. 2008 r.] : biuletyn konferencyjny / AGH. Wydział Odlewnictwa, TECHNICAL Nowa Sól. — [Nowa Sól : P. P. P. TECHNICAL Sp. z o. o.], [2008]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 41–46. — Bibliogr. s. 46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Die Rückgewinnung von Filterstäuben aus Aufbereitungsanlagen für bentonitgebundene Formstoffe[Recycling of dust from sand processing plant of green sand] / M. HOLTZER, A. BOBROWSKI, D. DROŻYŃSKI, A. Bigaj, D. Kirchner, R. Żuchliński // Giessereipraxis ; ISSN 0016-9781. — Tytuł poprz.: Giesserei-Praktiker. — 2008 no. 12, s. 417–422. — Bibliogr. s. 422

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • FTIR analysis of bentonite in moulding sands / C. PALUSZKIEWICZ, M. HOLTZER, A. BOBROWSKI // Journal of Molecular Structure ; ISSN 0022-2860. — 2008 vol. 880 iss. 1–3, s. 109–114. — Bibliogr. s. 113–114, Abst.. — 17th International conference on Horizons in hydrogen bond research : St. Petersburg, Russia, September 01-08, 2007. — tekst: http://goo.gl/eNfQYf

 • keywords: montmorillonite, FTIR spectroscopy, moulding sands, bentonite clay

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.molstruc.2008.01.028

8
 • Gazy stosowane do ochrony ciekłego magnezu[Protective gases for magnesium melt] / M. HOLTZER, A. BOBROWSKI // W: Zapewnienie jakości w odlewnictwie 2008 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowa : Szklarska Poręba, 13–16 maja 2008 / Politechnika Wrocławska. Wydział Mechaniczny. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Wrocław : Politechnika Wrocławska], [2008]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Streszcz.. — Tyt. przejęto ze s. tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Możliwości zastosowania biopolimerów jako spoiw mas formierskich i rdzeniowychPossibilities of using the biopolymers as binders for the moulding and core sands / Beata GRABOWSKA, Mariusz HOLTZER // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2008 t. 58 nr 4, s. 212–215. — Bibliogr. s. 215

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Nowoczesne masy ze spoiwami nieorganicznymi[Modern sand moulds with inorganic binder] / Mariusz HOLTZER, Beata GRABOWSKA // W: XI Konferencja odlewnicza TECHNICAL 2008 : „Odlewnictwo XXI wieku – technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze” : [Nowa Sól 29–31. 05. 2008 r.] : biuletyn konferencyjny / AGH. Wydział Odlewnictwa, TECHNICAL Nowa Sól. — [Nowa Sól : P. P. P. TECHNICAL Sp. z o. o.], [2008]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 93–98. — Bibliogr. s. 98

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Oddziaływanie na środowisko naturalne procesów wytapiania i odlewania stopów metali nieżelaznych z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technikInfluence of non-ferrous metals melting processes on environment using BAT / Mariusz HOLTZER, Józef DAŃKO, Rafał DAŃKO // Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji = Archives of Mechanical Technology and Automation / Komisja Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Poznaniu ; ISSN 1233-9709. — Tytuł poprz.: Archiwum Technologii Budowy Maszyn ; ISSN: 0860-6617. — 2008 vol. 28 nr 1, s. 47–59. — Bibliogr. s. 58–59, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: metale nieżelazne, topienie, emisja zanieczyszczeń do powietrza, najlepsze dostępne techniki, odlewnictwo

  keywords: non-ferrous metals, melting, casting, emission to air, Best Available Technique

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Oszacowanie emisji procesowej $CO_{2}$ z produkcji odlewów ze stopów żelazaEvaluation of the $CO_{2}$ process emission by production of the castings made of iron alloys / Mariusz HOLTZER, Iwona Kargulewicz, Krzysztof Oledrzyński // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2008 t. 58 nr 5–6, s. 314–318. — Bibliogr. s. 318

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Sposób wytwarzania brykietów z pyłów odpadowych, stanowiących komponent wsadu do pieców odlewniczych[Method for the manufacture of briquettes from waste powders being a component of foundry furnace charge] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Odlewnia Motoryzacyjna Sp. z o. o., Lublin ; wynalazca: HOLTZER Mariusz, PODRZUCKI Czesław, Niesler Marian, Rupniewski Marian, KOZA Tadeusz. — Int.Cl.: C22B 7/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 381043 A1 ; Opubl. 2008-05-26. — Zgłosz. nr P.381043 z dn. 2006-11-13 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2008  nr 11, s. 12. — Błędnie podane nazwisko: Holzer Mariusz. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL381043A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • System REACH i jego konsekwencje dla przemysłu odlewniczegoREACH system in the foundry industry / B. GRABOWSKA, M. HOLTZER // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2008 vol. 8 spec. iss. 2, s. 75–78. — Bibliogr. s. 78, Streszcz., Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
18
 • Zastosowanie metod spektroskopowych do badania przebiegu procesu sieciowania poli(akrylanu sodu) prowadzonego z zastosowaniem różnych czynników sieciującychApplication of spectroscopic methods for investigation of the course of poly(sodium acrylate) crosslinking with use of different crosslinking agents / Beata GRABOWSKA, Mariusz HOLTZER // Polimery ; ISSN 0032-2725. — 2008 t. 53 nr 7–8, s. 531–536. — Bibliogr. s. 535–536, Streszcz., Summ.. — Artykuł zawiera treść wystąpienia w ramach Konferencji Naukowej „Materiały polimerowe POMERANIA-PLAST”, Kołobrzeg, 23–25 maja 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Zastosowanie metody FT-IR do badania przebiegu sieciowania mikrofalami soli sodowej kopolimeru kwas maleinowy-kwas akrylowy[Application of the FT-IR method for investigating the cross-linking of sodium salt of copolymer maleic acid-acrylic acid of microwave radiation] / Beata GRABOWSKA, Mariusz HOLTZER, Artur BOBROWSKI // W: 51 Zjazd PTChem i SITPChem : 51 zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : 7–11 września 2008, Opole : księga streszczeń / eds. Paweł Dżygiel [et al.]. — [Opole : s. n.], [2008]. — S. 76. — Bibliogr. s. 76

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: