Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Holtzer, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6988-3329

ResearcherID: A-5960-2018

Scopus: 7004505094

PBN: 900658

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Acryl polymers as the ecological binders for moulding sandsPoliakrylany jako przyjazne środowisku naturalnemu spoiwa do mas formierskich / GRABOWSKA B., HOLTZER M. // W: Quo vadis zlievarenstvo? : 2. medzinárodná zlievarenská konferencia : Bardejovské Kúpele, 13.–15.11.2007 : zborník abstraktov / Katedra Metalurgie Železa a Zlivarenstva HF TU w Košiciach. — [Košicie : Technical University], [2007]. — Na okł. dod.: 55. výročíe založenia Hutníckej fakulty (1952-2007). — S. 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Akrylové polyméry ako ekologické spojivá formovacích zmesíAcryl polymers as the ecological binders for moulding sands / GRABOWSKA B., HOLTZER M. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2007 Roč. 13 spec. iss. 4, s. 7–13. — Bibliogr. s. 12–13, Abstr.. — Tekst w j. pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza systemów regeneracji w aspekcie jakości regeneratu i ochrony środowiska[The analysis of reclamation systems in the aspect of reclaim quality and environmental protection] / Józef DAŃKO, Mariusz HOLTZER, Rafał DAŃKO // W: X konferencja odlewnicza TECHNICAL 2007 : „Odlewnictwo XXI wieku – technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze” : [Nowa Sól 24–26. 05. 2007 r.] : biuletyn konferencyjny / AGH. Wydział Odlewnictwa, TECHNICAL Nowa Sól. — [Nowa Sól : P. P. P. TECHNICAL Sp. z o. o.], [2007]. — ISBN10: 83-919232-9-0. — S. 121–129. — Bibliogr. s. 129, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania emisji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych z mas formierskich ze spoiwem poliakrylowym[Emission of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) from moulding sands with acrylic binder] / Beata GRABOWSKA, Mariusz HOLTZER, Wojciech SOLARSKI // W: Pomerania – Plast 2007 : materiały polimerowe : Szczecin–Kołobrzeg, 23–25 maja 2007 : streszczenia / Politechnika Szczecińska. Instytut Polimerów. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane PS, [2007]. — Dod. na okł.: Politechnika Szczecińska 1946–2006 PS 60 lat.. — ISBN: 978-83-7457-033-6. — S. 91–92. — Bibliogr. s. 92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Bieżące działania z zakresu ochrony i inżynierii środowiska wybranych wydziałów AGH na rzecz zrównoważonego rozwoju[Currect activities in the selected AGH faculties within the scope of environmental protection and enginnering for sustainable development] / Mariusz HOLTZER, Sławomir LESZCZYŃSKI, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Feliks STALONY-DOBRZAŃSKI // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój / red. t. Marian Banaś ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : WIMiR AGH, 2007. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics) ; (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 35). — ISBN10: 83-89772-27-2. — S. 383–387

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Determination of PCDDs, PCDFs, PCBs and HCB emissions from the metallurgical sector in Poland / Adam Grochowalski, Carsten Lassen, Mariusz HOLTZER, Maciej Sadowski, Tadeusz Hudyma // Environmental Science and Pollution Research ; ISSN 0944-1344. — 2007 vol. 14 no. 5, s. 326–332. — Bibliogr. s. 332, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2006-05-02. — tekst: https://goo.gl/tmNBzA

 • keywords: dioxins, metal industry, POPs, PCDFs, PCDDs, PCBs, furans, emission inventory, dioxin sources, HCB

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1065/espr2006.05.303

7
 • Effect of additions of dust from dry dedusting to green sand on environmentWpływ na środowisko dodatku pyłów z suchego odpylania do mas z bentonitem / HOLTZER M., BOBROWSKI A. // W: Quo vadis zlievarenstvo? : 2. medzinárodná zlievarenská konferencia : Bardejovské Kúpele, 13.–15.11.2007 : zborník abstraktov / Katedra Metalurgie Železa a Zlivarenstva HF TU w Košiciach. — [Košicie : Technical University], [2007]. — Na okł. dod.: 55. výročíe založenia Hutníckej fakulty (1952-2007). — S. 10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Factors influencing selection of effective reclamation techniques and assessment methods of the reclaimed material quality / J. DAŃKO, M. HOLTZER, R. DAŃKO // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2007 vol. 7 iss. 4, s. 29–32. — Bibliogr. s. 32, Abstr.. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie. — tekst: https://goo.gl/7N89Eb

 • keywords: used sand, reclamation, waste management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • FTIR analysis of bentonites in mould sands / C. PALUSZKIEWICZ, M. HOLTZER, A. BOBROWSKI // W: IX\textsuperscript{th} International conference on Molecular spectroscopy : from molecules to molecular biological systems and molecular materials: role of molecular interactions and recognition : Wrocław–Lądek Zdrój, 12–16 IX 2007 : programme ; abstracts ; list of participants. — [Wrocław : University of Wrocław], [2007]. — S. 124. — Bibliogr. s. 124

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Influence of the cast iron melting processes on environment using BAT / M. HOLTZER // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2007 vol. 7 iss. 4, s. 83–88. — Bibliogr. s. 88, Abstr.. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie

 • keywords: environmental protection, emissions, melting furnaces, cast iron, BAT

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Masa formierska lub rdzeniowa i sposób jej utwardzania[Moulding or core sand and method for its compacting] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: GRABOWSKA Beata, HOLTZER Mariusz. — Int.Cl.: B22C 1/20\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 378512 A1 ; Opubl. 2007-06-25. — Zgłosz. nr P.378512 z dn. 2005-12-22 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2007  nr 13, s. 7. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL378512A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ocena szkodliwości mas formierskich dla środowiskaEvaluation of the moulding materials properties harmful to the environment / M. HOLTZER // Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské = Transactions of the VŠB / Technické univerzity Ostrava. Řada hutnická = Metallurgical Series ; ISSN 0474-8484. — 2007 roč. 50 č. 1, s. 99–106. — Bibliogr. s. 106, Abstr.. — ISBN: 978-80-248-1548-0. — Referat prezentowany na: Mezinárodní konference Výzkum a vývoj ve slévárenství

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Possibilities of formation of dioxins and furans in metallurgical processes as well as methods of their reductionMagućnost formiranja deoksina i furana u metalurškim procesima kao i metode njihova smanjivanja / M. HOLTZER, J. DAŃKO, R. DAŃKO // Metalurgija = Metallurgy ; ISSN 0543-5846. — 2007 vol. 46 no. 4, s. 285–290. — Bibliogr. s. 289–290. — tekst: http://hrcak-1srce-1hr-1000032dr116f.wbg2.bg.agh.edu.pl/file/22867

 • keywords: environmental protection, emission, dioxin, furan, metallurgical processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Problems concerning reclamation of used foundry sands / J. DAŃKO, M. HOLTZER, R. DAŃKO // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2007 vol. 16 no. 3B, s. 93–96. — Bibliogr. s. 96, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Regulacje prawne w Unii Europejskiej w zakresie krzemionki krystalicznejEuropean Union regulations by law – concerning crystalline silica / Mariusz HOLTZER // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2007 nr 7–8, s. 358–361. — Bibliogr. s. 361, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Vibrational characterization of polymers based on furfuryl resins and their hardening processCharakterystyka oscylacyjna polimerów furfurylowych i ich procesu twardnienia / Edyta Podstawka, Leonard M. Proniewicz, Mariusz HOLTZER // W: 50\textsuperscript{th} Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11\textsuperscript{th} EuCheMS – DCE : International Conference on Chemistry and the Environment ICCE-DCE' 2007 : chemistry, environment & human, activity in civilization, development : 9–12 September 2007, Toruń, Poland : abstract book = 50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego / eds. Bogusław Buszewski, Monika Michel ; PTCh [etc.]. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — S. 128, S3-PS2-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Vplyv prídavku prachu zo suchého odprašovania do bentonitových formovacích zmesí na životné prostredieEffect of additions of dust from dry dedusting to green sand on environment / HOLTZER M., BOBROWSKI A. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2007 Roč. 13 spec. iss. 4, s. 39–43. — Bibliogr. s. 43, Abstr.. — Tekst w j. pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Waste management from the foundry industry in accordance with sustainable development / M. HOLTZER, J. DAŃKO // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2007 vol. 16 no. 3B, s. 168–172. — Bibliogr. s. 172, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wpływ metod usuwania układów wlewowych i zasilających stosowanych w Zakładzie Metalurgicznym ALSTOM Power na środowisko naturalneThe influence of the methods of removing the gating and feeding systems, used in ZM ALSTOM Power, on the environment / Krzysztof Kowalski, Mariusz HOLTZER, Artur BOBROWSKI // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2007 t. 57 nr 3, s. 134–138. — Bibliogr. s. 138, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wpływ sposobu utwardzania mas z poli(akrylanem sodu) na ich właściwości wytrzymałościowe[Effect hardening methods of moulding sand with acrylic binder their strength properties] / Beata GRABOWSKA, Mariusz HOLTZER // W: Pomerania – Plast 2007 : materiały polimerowe : Szczecin–Kołobrzeg, 23–25 maja 2007 : streszczenia / Politechnika Szczecińska. Instytut Polimerów. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane PS, [2007]. — Dod. na okł.: Politechnika Szczecińska 1946–2006 PS 60 lat.. — ISBN: 978-83-7457-033-6. — S. 89–90. — Bibliogr. s. 90

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Zagospodarowanie pyłów z odpylania stacji przerobu mas z bentonitem[Management of the dust from dedusting of green sand preparation plant] / Mariusz HOLTZER, Artur BOBROWSKI, Dariusz DROŻYŃSKI, Antoni Bigaj, Daniel Kirchner, Robert Żuchliński // W: X konferencja odlewnicza TECHNICAL 2007 : „Odlewnictwo XXI wieku – technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze” : [Nowa Sól 24–26. 05. 2007 r.] : biuletyn konferencyjny / AGH. Wydział Odlewnictwa, TECHNICAL Nowa Sól. — [Nowa Sól : P. P. P. TECHNICAL Sp. z o. o.], [2007]. — ISBN10: 83-919232-9-0. — S. 29–35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Zastosowanie promieniowania mikrofalowego do sieciowania układu poli(akrylan sodu)/żel krzemionkowy stosowanego jako spoiwo w masach odlewniczychApplication of microwave radiation for crosslinking of sodium polyacrylate/silica gel system used as a binder in foundry sands / Beata GRABOWSKA, Mariusz HOLTZER // Polimery ; ISSN 0032-2725. — 2007 R. 52 nr 11–12, s. 841-847. — Bibliogr. s. 847, Streszcz., Summ.

 • keywords: silica gel, molding sands, polyacrylates, crosslinking mechanism, FT-IR and Raman spectroscopy, hardening with microwaves

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni (FTIR) do badania struktury spoiw odlewniczych w technologii cold-boxApplication of infrared spectroscopy (FTIR) to structure investigation of cold-box binder used in core sand / Mariusz HOLTZER, Beata GRABOWSKA // W: Hutní a průmyslová analytika 2007 : sborník přednášek z 5. ročníku česko-polsko-slovenské konference : (27. Hutní analytika, 29. Konferencja analityki hutniczej) : 16.–20.4.2007 Ledeč nad Sázavou / kol. autorů, uspoř.: Václav Helán  [et al.] ; Instytut Metalurgii Żelaza. Gliwice, Villa Labeco, s. r. o. Spišská Nová Ves, Sklárny Kavalier, a. s. Sázava. — Český Těšín : Václav Helán – 2 THETA, 2007. — (Analytical Standards and Equipment). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-86380-38-4. — S. 97–104. — Bibliogr. s. 104, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: