Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Holtzer, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6988-3329

ResearcherID: A-5960-2018

Scopus: 7004505094

PBN: 900658

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)




1
 • Akrylové polyméry ako ekologické spojivá formovacích zmesíAcryl polymers as the ecological binders for moulding sands / GRABOWSKA B., HOLTZER M. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2007 Roč. 13 spec. iss. 4, s. 7–13. — Bibliogr. s. 12–13, Abstr.. — Tekst w j. pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Determination of PCDDs, PCDFs, PCBs and HCB emissions from the metallurgical sector in Poland / Adam Grochowalski, Carsten Lassen, Mariusz HOLTZER, Maciej Sadowski, Tadeusz Hudyma // Environmental Science and Pollution Research ; ISSN 0944-1344. — 2007 vol. 14 no. 5, s. 326–332. — Bibliogr. s. 332, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2006-05-02. — tekst: https://goo.gl/tmNBzA

 • keywords: dioxins, metal industry, POPs, PCDFs, PCDDs, PCBs, furans, emission inventory, dioxin sources, HCB

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1065/espr2006.05.303

3
 • Factors influencing selection of effective reclamation techniques and assessment methods of the reclaimed material quality / J. DAŃKO, M. HOLTZER, R. DAŃKO // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2007 vol. 7 iss. 4, s. 29–32. — Bibliogr. s. 32, Abstr.. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie. — tekst: https://goo.gl/7N89Eb

 • keywords: used sand, reclamation, waste management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Influence of the cast iron melting processes on environment using BAT / M. HOLTZER // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2007 vol. 7 iss. 4, s. 83–88. — Bibliogr. s. 88, Abstr.. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie

 • keywords: environmental protection, emissions, melting furnaces, cast iron, BAT

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ocena szkodliwości mas formierskich dla środowiskaEvaluation of the moulding materials properties harmful to the environment / M. HOLTZER // Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské = Transactions of the VŠB / Technické univerzity Ostrava. Řada hutnická = Metallurgical Series ; ISSN 0474-8484. — 2007 roč. 50 č. 1, s. 99–106. — Bibliogr. s. 106, Abstr.. — ISBN: 978-80-248-1548-0. — Referat prezentowany na: Mezinárodní konference Výzkum a vývoj ve slévárenství

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Possibilities of formation of dioxins and furans in metallurgical processes as well as methods of their reductionMagućnost formiranja deoksina i furana u metalurškim procesima kao i metode njihova smanjivanja / M. HOLTZER, J. DAŃKO, R. DAŃKO // Metalurgija = Metallurgy ; ISSN 0543-5846. — 2007 vol. 46 no. 4, s. 285–290. — Bibliogr. s. 289–290. — tekst: http://hrcak-1srce-1hr-1000032dr116f.wbg2.bg.agh.edu.pl/file/22867

 • keywords: environmental protection, emission, dioxin, furan, metallurgical processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Problems concerning reclamation of used foundry sands / J. DAŃKO, M. HOLTZER, R. DAŃKO // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2007 vol. 16 no. 3B, s. 93–96. — Bibliogr. s. 96, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Regulacje prawne w Unii Europejskiej w zakresie krzemionki krystalicznejEuropean Union regulations by law – concerning crystalline silica / Mariusz HOLTZER // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2007 nr 7–8, s. 358–361. — Bibliogr. s. 361, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Vplyv prídavku prachu zo suchého odprašovania do bentonitových formovacích zmesí na životné prostredieEffect of additions of dust from dry dedusting to green sand on environment / HOLTZER M., BOBROWSKI A. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2007 Roč. 13 spec. iss. 4, s. 39–43. — Bibliogr. s. 43, Abstr.. — Tekst w j. pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Waste management from the foundry industry in accordance with sustainable development / M. HOLTZER, J. DAŃKO // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2007 vol. 16 no. 3B, s. 168–172. — Bibliogr. s. 172, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wpływ metod usuwania układów wlewowych i zasilających stosowanych w Zakładzie Metalurgicznym ALSTOM Power na środowisko naturalneThe influence of the methods of removing the gating and feeding systems, used in ZM ALSTOM Power, on the environment / Krzysztof Kowalski, Mariusz HOLTZER, Artur BOBROWSKI // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2007 t. 57 nr 3, s. 134–138. — Bibliogr. s. 138, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Zastosowanie promieniowania mikrofalowego do sieciowania układu poli(akrylan sodu)/żel krzemionkowy stosowanego jako spoiwo w masach odlewniczychApplication of microwave radiation for crosslinking of sodium polyacrylate/silica gel system used as a binder in foundry sands / Beata GRABOWSKA, Mariusz HOLTZER // Polimery ; ISSN 0032-2725. — 2007 R. 52 nr 11–12, s. 841-847. — Bibliogr. s. 847, Streszcz., Summ.

 • keywords: silica gel, molding sands, polyacrylates, crosslinking mechanism, FT-IR and Raman spectroscopy, hardening with microwaves

  cyfrowy identyfikator dokumentu: