Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Holtzer, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6988-3329

ResearcherID: A-5960-2018

Scopus: 7004505094

PBN: 900658

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Dobór efektywnych procesów regeneracji oraz gospodarka masami formierskimi w aspekcie najlepszych dostępnych technik (NDT-BAT)The choice of effective reclamation processes and used moulding sands management in the aspect of the best available techniques / J. DAŃKO, M. HOLTZER, R. DAŃKO // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2006 R. 6 nr 20, s. 31–38. — Bibliogr. s. 37–38, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Masa ze spoiwem akrylowym – ocena pod względem ekologicznym i zdolności do regeneracjiSands with acrylic binders – their impact on natural environment and reclamability assessment / Beata GRABOWSKA, Mariusz HOLTZER, Rafał DAŃKO, Marta BILSKA // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2006 t. 56 nr 10–11, s. 578–583. — Bibliogr. s. 583, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.. — Tekst pol.-ang.. — Międzynarodowe Targi Kooperacji i Podwykonawstwa Przemysłowego MIDEST

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Möglichkeiten der Verwertung von Stäuben aus der Regenerierung von Furanharz-Formstoffen[Possibilities of the management of dust from reclaiming of the mould sand with furan resin] / M. HOLTZER, M. Asłanowicz, A. Jurczyk // Giessereipraxis ; ISSN 0016-9781. — Tytuł poprz.: Giesserei-Praktiker. — 2006 nr 1–2, s. 31–37. — Bibliogr. s. 37. — EUROGUSS 2006 : 6. Internationale Fachmesse für Druckgießtechnik : 7.–9.3 2006 Nürnberg, Germany. — [Berlin : s. n.], 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Możliwości składowania odpadów odlewniczych w świetle obowiązujących przepisów[Possibilities of foundry waste storage in the light of applicable regulations] / Mariusz HOLTZER // W: „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : VIII międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 17–19 maja 2006 = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [etc.]. — [Kraków : FMN ; Wydział Metali Nieżelaznych AGH], [2006]. — S. 5–11. — Bibliogr. s. 11, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Oddziaływanie na środowisko procesów wytapiania stali na odlewy przy wykorzystaniu Najlepszych Dostępnych Technik (NDT)Influence of the cast steel melting processes on the environment using the Best Available Techniques (BAT) in foundries / Mariusz HOLTZER // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2006 t. 56 nr 4, s. 172–178. — Bibliogr. s. 178, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.. — Praca prezentowana na Międzynarodowych Targach Odlewnictwa FOND-EX w Brnie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Possibilities of formation of dioxins and furans in metallurgical processes as well as methods of their reduction / M. HOLTZER, J. DAŃKO, R. DAŃKO // Metalurgija = Metallurgy ; ISSN 0543-5846. — 2006 vol. 45 br. 3, s. 235. — SHMD'2006 : 7. Medunarodni Simpozij Hrvatskog Metalurškog Društva = 7th International Symposium of Croatian Metallurgical Society : materijali i metalurgija = materials and metallurgy : Šibenik, Hrvatska, 18. – 22. lipnja 2006 : sažeci predavanja = summaries of lectures / Hrvatsko Metalurško Društvo. — Zagreb, Hrvatska : HMD, 2006. — 7th International symposium will be held as a part of: 55th Anniversary of the foundation of Croatian Metallurgical Society (from Society of Engineers and Technician Steel Works Sisak 1952 y.) ; 45th Anniversary of the foundation and publication of the Journal Metallurgy. — The 7th symposium is also in the “Calendar of International Conferences for 2006” (Meeting of World Metallurgical Societies, Düsseldorf, November 2003)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Reclamation of used foundry sands – study of scientific problems and development research / J. DAŃKO, M. HOLTZER, R. DAŃKO // W: Research in Polish metallurgy at the beginning of XXI century / ed. K. Świątkowski, co-eds. M. Blicharski, K. Fitzner, W. Kapturkiewicz, M. Pietrzyk, J. Kazior ; Committee of Metallurgy of the Polish Academy of Sciences. — Kraków : Publishing House „Akapit”, cop. 2006. — XIV Reporting Conference “Metallurgy 2006”. — S. 219–237. — Bibliogr. s. 236–237, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Redukcja dioksyn i furanów powstających w procesach metalurgicznych[Reduction of dioxin and furans formated in metallurgical processes] / Mariusz HOLTZER, Józef DAŃKO, Rafał DAŃKO // W: Hutnícka analytika 2006 : zborník prednášok zo 4. ročníka slovensko-česko-pol'skej konferencie : (26. Hutnícka analytika, 28. Konferencja Analityki Hutniczej) : 24. – 28. 4. 2006, Hokovce, Slovensko / kol. autorů, uspoř.: Václav Helán, Gražyna Stankiewicz, Karel Stýblo ; INTERTEC, s. r. o. Banská Bystrica, Instytut Metalurgii Żelaza. Gliwice. — Český Těšín : Ing. Václav Helán – 2 THETA, 2006. — (Analytical Standards and Equipment). — Opis częśc. wg okł.. — S. 62–72. — Bibliogr. s. 71–72, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Sposoby zagospodarowania pyłów powstających w procesie regeneracji mechanicznej mas formierskich z żywicą furanowąWays of reusing the dusts generated in the mechanical reclamation of the sands with furan resins / Mariusz HOLTZER, Maciej Asłanowicz, Andrzej Jurczyk // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2006 t. 56 nr 9, s. 472–477. — Bibliogr. s. 477, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • The state of art and foresight of world's casting production / J. DAŃKO, M. HOLTZER // Metalurgija = Metallurgy ; ISSN 0543-5846. — 2006 vol. 45 br. 4, s. 333–340. — Bibliogr. s. 339–340

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • The state of art and foresight of world's casting production / M. HOLTZER, J. DAŃKO // Metalurgija = Metallurgy ; ISSN 0543-5846. — 2006 vol. 45 br. 3, s. 189. — SHMD'2006 : 7. Medunarodni Simpozij Hrvatskog Metalurškog Društva = 7th International Symposium of Croatian Metallurgical Society : materijali i metalurgija = materials and metallurgy : Šibenik, Hrvatska, 18. – 22. lipnja 2006 : sažeci predavanja = summaries of lectures / Hrvatsko Metalurško Društvo. — Zagreb, Hrvatska : HMD, 2006. — 7th International symposium will be held as a part of: 55th Anniversary of the foundation of Croatian Metallurgical Society (from Society of Engineers and Technician Steel Works Sisak 1952 y.) ; 45th Anniversary of the foundation and publication of the Journal Metallurgy. — The 7th symposium is also in the “Calendar of International Conferences for 2006” (Meeting of World Metallurgical Societies, Düsseldorf, November 2003). — tekst: https://hrcak-1srce-1hr-1yvttcipp3a23.wbg2.bg.agh.edu.pl/file/9820

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wpływ metod usuwania układów wlewowych i zasilających stosowanych w Zakładzie Metalurgicznym ALSTOM Power na środowisko pracy[Effect of removal of gating and feeding systems methods on working conditions in Metallurgical Plant ALSTOM Power] / Artur BOBROWSKI, Mariusz HOLTZER, Krzysztof Kowalski // W: XXX konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2006 : nowoczesne technologie w odlewnictwie : Kraków, [24 listopada] 2006 / publ. do druku przygot. Jacek Siedlecki ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [et al.]. — Kraków : [WO AGH], 2006. — 55 lat WO ; 55 lat STOP. Oddział Krakowski. — ISBN10: 83-919232-8-2. — S. 51–56. — Bibliogr. s. 56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wykorzystanie żeliwiaka do recyklingu pyłów odlewniczychUsing cupola for recycling foundry dusts / M. HOLTZER, M. Niesler, C. PODRZUCKI, M. Rupniewski // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2006 R. 6 nr 20, s. 111–121. — Bibliogr. s. 121, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Zastosowanie pyłu krzemionkowego do produkcji form odlewniczychApplication of silica powder addition to production of sand moulds / M. HOLTZER, D. DROŻYŃSKI, T. KOZA // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2006 R. 6 nr 18 (2/2), s. 385–392. — Bibliogr. s. 392, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: