Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Holtzer, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6988-3329

ResearcherID: A-5960-2018

Scopus: 7004505094

PBN: 900658

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Possibilities of formation of dioxins and furans in metallurgical processes as well as methods of their reduction / M. HOLTZER, J. DAŃKO, R. DAŃKO // Metalurgija = Metallurgy ; ISSN 0543-5846. — 2006 vol. 45 br. 3, s. 235. — SHMD'2006 : 7. Medunarodni Simpozij Hrvatskog Metalurškog Društva = 7th International Symposium of Croatian Metallurgical Society : materijali i metalurgija = materials and metallurgy : Šibenik, Hrvatska, 18. – 22. lipnja 2006 : sažeci predavanja = summaries of lectures / Hrvatsko Metalurško Društvo. — Zagreb, Hrvatska : HMD, 2006. — 7th International symposium will be held as a part of: 55th Anniversary of the foundation of Croatian Metallurgical Society (from Society of Engineers and Technician Steel Works Sisak 1952 y.) ; 45th Anniversary of the foundation and publication of the Journal Metallurgy. — The 7th symposium is also in the “Calendar of International Conferences for 2006” (Meeting of World Metallurgical Societies, Düsseldorf, November 2003)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Reclamation of used foundry sands – study of scientific problems and development research / J. DAŃKO, M. HOLTZER, R. DAŃKO // W: Research in Polish metallurgy at the beginning of XXI century / ed. K. Świątkowski, co-eds. M. Blicharski, K. Fitzner, W. Kapturkiewicz, M. Pietrzyk, J. Kazior ; Committee of Metallurgy of the Polish Academy of Sciences. — Kraków : Publishing House „Akapit”, cop. 2006. — XIV Reporting Conference “Metallurgy 2006”. — S. 219–237. — Bibliogr. s. 236–237, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • The state of art and foresight of world's casting production / J. DAŃKO, M. HOLTZER // Metalurgija = Metallurgy ; ISSN 0543-5846. — 2006 vol. 45 br. 4, s. 333–340. — Bibliogr. s. 339–340

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • The state of art and foresight of world's casting production / M. HOLTZER, J. DAŃKO // Metalurgija = Metallurgy ; ISSN 0543-5846. — 2006 vol. 45 br. 3, s. 189. — SHMD'2006 : 7. Medunarodni Simpozij Hrvatskog Metalurškog Društva = 7th International Symposium of Croatian Metallurgical Society : materijali i metalurgija = materials and metallurgy : Šibenik, Hrvatska, 18. – 22. lipnja 2006 : sažeci predavanja = summaries of lectures / Hrvatsko Metalurško Društvo. — Zagreb, Hrvatska : HMD, 2006. — 7th International symposium will be held as a part of: 55th Anniversary of the foundation of Croatian Metallurgical Society (from Society of Engineers and Technician Steel Works Sisak 1952 y.) ; 45th Anniversary of the foundation and publication of the Journal Metallurgy. — The 7th symposium is also in the “Calendar of International Conferences for 2006” (Meeting of World Metallurgical Societies, Düsseldorf, November 2003). — tekst: https://hrcak-1srce-1hr-1yvttcipp3a23.wbg2.bg.agh.edu.pl/file/9820

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: