Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Holtzer, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6988-3329

ResearcherID: A-5960-2018

Scopus: 7004505094

PBN: 900658

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Czy można wyeliminować pył węglowy z mas klasycznych?May the coal dust be eliminated from the classical moulding sand? / Mariusz HOLTZER // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2005 nr 12, s. 794–799. — Bibliogr. s. 799, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Der Einfluss auf die Umwelt und die Möglichkeiten der Regenerierung von den Sand mit dem Acryl-BindemittelThe impact to the environment and possibilities of the reclaiming of sand from mixtures with acryl binders / Beata GRABOWSKA, Mariusz HOLTZER // W: Formovací materiály a snižování nákladů na odlitek : 19. a 20. 4. 2005 Milovy : mezinárodní konference, 8. Roč. = Formmaterialien und Kostenabbau bei Gu\ss stück-Herstellung = Moluding materials and cost reductions for casting. — Brno : České slévárenská společnost, 2005. — S. 125–130. — Bibliogr. s. 130, Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
5
 • Leaching of harmful substances from some moulding and core sands used in steel foundries / Mariusz HOLTZER, Marta BILSKA, Beata GRABOWSKA // W: Formovací materiály a snižování nákladů na odlitek : 19. a 20. 4. 2005 Milovy : mezinárodní konference, 8. Roč. = Formmaterialien und Kostenabbau bei Gu\ss stück-Herstellung = Moluding materials and cost reductions for casting. — Brno : České slévárenská společnost, 2005. — S. 157–164. — Bibliogr. s. 164, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Możliwości tworzenia się dioksyn i furanów w procesach odlewniczych oraz sposoby ich redukcjiPossibilities of formation of dioxins and furans as well as methods of reducing it / Mariusz HOLTZER // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2005 t. 55 nr 7–8, s. 474–482. — Bibliogr. s. 481–482

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ocena szkodliwości odpadów w świetle obowiązujących przepisówEvaluating of harmfulness of wastes in the light applicable regulations / Mariusz HOLTZER // W: Konferencja analityki hutniczej 2005 : 11.–15. 4. 2005 Ustroń : materiały konferencyjne / uspořádal Grażyna Stankiewicz ; Instytut Metalurgii Żalaza, Gliwice, Intertec, s. r. o., Bánská Bystrica. — Český Těšín : 2THETA, 2005. — (2THETA Analytical Standards and Equipment). — Na okł. dod.: III polsko-słowacko-czeska konferencja. — S. 16–19. — Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ograniczenie szkodliwości metali ciężkich z pyłów z pieców łukowychThe reduction of harmfulness of heavy metals from electric arc furnace dust / Agnieszka MALINOWSKA, Mariusz HOLTZER // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2005 R. 72 nr 7–8, s. 416–420. — Bibliogr. s. 420

 • słowa kluczowe: stabilizacja, elektryczny piec łukowy, pył, cement portlandzki, zestalanie

  keywords: electric arc furnace, solidification, portland cement, dust, stabilization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Porównanie procesu wytapiania żeliwa w żeliwiaku, piecu indukcyjnym i piecu obrotowymComparison of the cast iron melting process in a cupola, induction furnace and rotary furnace / Mariusz HOLTZER // Odlewnictwo – Nauka i Praktyka = Foundry – Science and Practice ; ISSN 1730-2250. — 2005 R. 7 nr 5, s. 41–49. — Bibliogr. s. 49

 • słowa kluczowe: wytapianie żeliwa, żeliwiak, piec indukcyjny, piec obrotowy

  keywords: cupola, cast iron melting process, induction furnace, rotary furnace

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Postępowanie z odpadami odlewniczymi zgodnie z wymogami najlepszych dostępnych technik[Treatment of the foundry waste in accordance with best available techniques] / Mariusz HOLTZER // W: Odpady 2005 : teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych : Krynica 19–21 maja 2005 = Odpady 2005 : theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes / ed. J. Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne „Tradycja i Rozwój", Wydział Metali Nieżelaznych AGH, Komitet Metalurgii PAN. — Kraków : FMN „Tradycja i Rozwój”, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-904497-9-X. — S. 7–15. — Bibliogr. s. 14, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: