Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Holtzer, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6988-3329

ResearcherID: A-5960-2018

Scopus: 7004505094

PBN: 900658

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • An assessment of the toxic effect of resin-bonded moulding sands / Mariusz HOLTZER, Józef DAŃKO // W: First international symposium for foundry chemicals : Sharm El-Sheikh Egypt, 15–18 Feb 2004 / MRC. — [Egypt. : s. n.], [2004]. — S. 1–10. — Bibliogr. s. 9–10, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Charakterystyka mas formierskich i rdzeniowych, stosowanych w odlewniach żeliwa, w aspekcie wymywalności z nich szkodliwych substancjiCharacteristics of moulding sands and cores used in iron foundries – in terms of eluting harmful substances / Mariusz HOLTZER, Jan Lech LEWANDOWSKI, Marta BILSKA, Beata GRABOWSKA // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2004 t. 54 nr 6, s. 482–488. — Bibliogr. s. 488. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Implementation of IPPC directive in foundries / M. HOLTZER // Metalurgija = Metallurgy ; ISSN 0543-5846. — 2004 vol. 43 br. 3, s. 233 poz. 52. — SHMD'2004 : 6th international symposium of Croatian Metallurgical Society : materials and metallurgy : Šibenik, Croatia, June 20–24, 2004. — Zagreb : Hrvatsko metalurško društvo, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Najlepsze dostępne techniki (NDT) w przemyśle odlewniczymBest available techniques (BAT) in foundry industry / Mariusz HOLTZER // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2004 t. 54 nr 12, s. 950–955. — Bibliogr. s. 955

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Problematyka ochrony środowiska w przemyśle odlewniczym po wejściu Polski do Unii EuropejskiejProblems of environment protection in the foundry industry after Poland's joining to European Union / Mariusz HOLTZER // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2004 t. 54 nr 4, s. 314–321. — Bibliogr. s. 321. — V Kongres Polskiego Odlewnictwa : Drawski Młyn, Piła, 14 maja 2004. — Katowice : Państwowe Wydawnictwo Techniczne, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Reclaimability of core and mould sands with various kinds of resins / Józef DAŃKO, Mariusz HOLTZER // W: First international symposium for foundry chemicals : Sharm El-Sheikh Egypt, 15–18 Feb 2004 / MRC. — [Egypt. : s. n.], [2004]. — S. 1–19. — Bibliogr. s. 18–19, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Sieciowanie wybranych poliakrylanów przy użyciu mikrofal[Networking of polyacrylates by using microwaves] / Beata GRABOWSKA, Szczepan Zapotoczny, Mariusz HOLTZER // W: XLVII Zjazd PTChem i SITPChem : Wrocław 12–17.IX.2004 : materiały zjazdowe, T. 3 / PTChem Polskie Towarzystwo Chemiczne ; SITPChem. — [Poznań : SIGMA-ALDRICH Sp. z o. o.], [2004]. — S. 955

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Szkodliwość mas formierskich z procesu wykonywania odlewów[Toxic effect of moulding and core sands] / Mariusz HOLTZER, Marta BILSKA // W: Hutní analytika 2004 : sborník přednášek z 24. ročníku konference : 19.–23. dubna 2004 na Svratce / Pracovní skupina Metalurgická Analytika [et al.]. — [Rusko : s. n.], [2004]. — S. 169–173. — Bibliogr. s. 173, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wymywalność szkodliwych substancji z niektórych mas formierskich i rdzeniowych stosowanych w odlewniach żeliwaLeaching of harmful substances from some moulding and core sands used in iron foundries / Mariusz HOLTZER, Jan Lech LEWANDOWSKI, Marta BILSKA, Beata GRABOWSKA // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2004 t. 54 nr. 10–11, s. 870–874. — Bibliogr. s. 874. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: masa rdzeniowa, masa formierska, odlewnictwo

  keywords: core sand, foundry practice, mouldings sand

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11