Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Holtzer, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6988-3329

ResearcherID: A-5960-2018

Scopus: 7004505094

PBN: 900658

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Effect of the Poland's foundry industry on environment / Mariusz HOLTZER, Józef DAŃKO, Jan Lech LEWANDOWSKI // W: The selected problems of the UMM activity on the area of environmental protection and engineering : the Polish-Romanian conference : February, 2003 / ed. Włodzimierz P. Kowalski ; The Stanislaw Staszic University of Mining and Metallurgy. The Walery Goetel School of Environmental Protection and Engineering. — Cracow : AGH-UMM. The Walery Goetel SEPE, 2003. — S. 50–58. — Bibliogr. s. 58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Ocena stopnia zagrożenia dla środowiska pyłów z odpylania pieców łukowychEvaluation of harmfulness degree of electric arc furnace dust for environment / Mariusz HOLTZER, Agnieszka MALINOWSKA // W: „Odpady 2003” : teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych : V międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 29–31 maja 2003 = Theoretical and practical problems of management of metallurgical wastes / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne „Tradycja i Rozwój”, [etc.]. — [Kraków : FMN „Tradycja i Rozwój”], 2003. — Opis częśc. wg okł. — ISBN10: 83-904497-9-X. — S. 120–128. — Bibliogr. s. 127–128, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ocena szkodliwości dla środowiska pyłu żeliwiakowegoEvaluation of harmfulness of cupola dust for environment / Mariusz HOLTZER, Magdalena KAWALEC, Marta BILSKA, Agnieszka MALINOWSKA // Materiálové Inžinierstvo = Materials Engineering ; ISSN 1335-0803. — 2003 Roč. 10 č. 3, s. 239–242. — Bibliogr. s. 242, Res.. — VI Sympozjum Metalurgiczne

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Possibilities and limitations of environmental management in domestic foundries at the moment of Poland's joining to the UE structures / Mariusz HOLTZER, Józef DAŃKO, Rafał DAŃKO // W: The selected problems of the UMM activity on the area of environmental protection and engineering : the Polish-Romanian conference : February, 2003 / ed. Włodzimierz P. Kowalski ; The Stanislaw Staszic University of Mining and Metallurgy. The Walery Goetel School of Environmental Protection and Engineering. — Cracow : AGH-UMM. The Walery Goetel SEPE, 2003. — S. 39–49. — Bibliogr. s. 48–49

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Reclamation of used sands in foundry production as an effective way towards protection of natural silica sands deposits / Józef DAŃKO, Rafał DAŃKO, Mariusz HOLTZER // W: The selected problems of the UMM activity on the area of environmental protection and engineering : the Polish-Romanian conference : February, 2003 / ed. Włodzimierz P. Kowalski ; The Stanislaw Staszic University of Mining and Metallurgy. The Walery Goetel School of Environmental Protection and Engineering. — Cracow : AGH-UMM. The Walery Goetel SEPE, 2003. — S. 59–68. — Bibliogr. s. 67–68, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • The elution of heavy metals (Cd, Cu, Pb and Zn) from used moulding sands vs conditions of the elution process / Iwona KARGULEWICZ, Mariusz HOLTZER // W: The selected problems of the UMM activity on the area of environmental protection and engineering : the Polish-Romanian conference : February, 2003 / ed. Włodzimierz P. Kowalski ; The Stanislaw Staszic University of Mining and Metallurgy. The Walery Goetel School of Environmental Protection and Engineering. — Cracow : AGH-UMM. The Walery Goetel SEPE, 2003. — S. 69–80. — Bibliogr. s. 79–80, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wpływ dodatku pyłu krzemionkowego na właściwości klasycznych mas formierskichEffect of silica powder addition on properties of green sand / M. HOLTZER, T. Rygulski, A. Wyrobek, D. DROŻYŃSKI // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2003 R. 3 nr 9, s. 197–202. — Bibliogr. s. 202, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na ściskanie, przepuszczalność, kruchość, pył krzemionkowy, piasek odlewniczy

  keywords: permeability, tensile strength, green sand, compression strength, silica powder, friability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wpływ na środowisko mas formierskich ze szkłem wodnym w zależności od stopnia ich przepaleniaEffect on the environment of moulding sand and with water glass dependence on degree of burning / Tadeusz Bogacz, Mariusz HOLTZER, Małgorzata Malinowska, Beata GRABOWSKA // Materiálové Inžinierstvo = Materials Engineering ; ISSN 1335-0803. — 2003 Roč. 10 č. 3, s. 235–238. — Bibliogr. s. 238, Res.. — Materiały z VI Sympozjum Metalurgicznego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: