Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Holtzer, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6988-3329

ResearcherID: A-5960-2018

Scopus: 7004505094

PBN: 900658

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Badania modelowe wymywania metali ciężkich z regeneratorów uzyskanych metodą termicznąThe model study of the heavy metal's elution from reclaimed sand obtained after thermal reclamation / ŁUCARZ M., GRABOWSKA B., HOLTZER M. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2002 R. 8 spec. iss. 2 (1/2), s. 82–86. — Bibliogr. s. 86, Abstr.. — [Zvyšovanie akosti v zlievarenstve = Quality assurance in foundry : 5. medzinárodná vedecká konferencia = 5th international scientific conference : Slovensko, Podbanské, 15.–17. 5. 2002]. — [Košice : Technická Univerzita, 2002]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badanie procesu utwardzania masy z żywicą furanową Kaltharz U404U metodą fourierowską spektroskopii w podczerwieniiInvestigating the hardening process of moulding sand with furan resin Kaltharz U404U by the method of Fourier transform infra-red spectroscopy (FTIR) / Marta BILSKA, Mariusz HOLTZER // W: DOKSEM 2002 : seminár doktorandov : 16. 10.–17. 10. 2002 Súl'ov : zborník prednášok / zostavil Juraj Neudeker ; Žilinská univerzita v Žiline. Strojnícka fakulta. Katedra technologického inžinierstva. — Žilina : EDIS-vydatel'stvo ŽU, 2002. — S. 71–76. — Bibliogr. s. 76, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Dezodoryzacja gazów w warunkach odlewniDeodorization of atmospheric air in foundry / M. HOLTZER, B. GRABOWSKA, I. Kargulewicz // W: V [Piąta] konferencja odlewnicza TECHNICAL 2002 : „Odlewnictwo XXI w. – technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze” : Nowa Sól 23. 05–24. 05. 2002 r. : biuletyn konferencyjny. — Nowa Sól : P. P. P.„TECHNICAL”, 2002. — S. 126–133. — Bibliogr. s. 132–133, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Dopuszczalne stężenia i progi wyczuwalności substancji szkodliwych w warunkach pracy w odlewniMaximum exposure limit and odour of chemical substances on the working conditions in foundry / Mariusz HOLTZER, Iwona Kargulewicz, Beata GRABOWSKA, Marta BILSKA // W: Spolupráce 2002 : VIII. mezinárodní konference : Řeka, duben 2002 : sborník / Vysoká škola báňská. Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra slévárenství ; Slévárny Třinec, a. s.. — Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2002. — Na okł. dod. Współpraca = Spolupráca. — S. 63–69. — Bibliogr. s. 69, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • I Ogólnopolska Konferencja Techniczna „Czystsze technologie w odlewnictwie”The first technical conference: “Cleaner technologies in foundry industry” / Mariusz HOLTZER, Tadeusz Ladra // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2002 t. 52 nr 1, s. 8–11. — Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Kierunki rozwoju mas formierskich i rdzeniowych ze spoiwami nieorganicznymi w aspekcie zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowiskoTrends in sand molds and cores with inorganic binder to reduce harmful impact an environment / M. HOLTZER // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2002 R. 2 nr 3, s. 50–56. — Bibliogr. s. 56, Abstr.

 • keywords: inorganic binders, sand molds, cores environmental protection

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Możliwości wykorzystania procesu brykietowania do utylizacji pyłów żeliwiakowychPossibilities of briquetting process using for cupola dust utilisation / K. SMYKSY, M. HOLTZER // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2002 R. 2 nr 3, s. 121–128. — Bibliogr. s. 128, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Porównanie właściwości mas z ciekłym i stałym spoiwem krzemianowymComparison of the properties of liquid and powder sodium silicate bonded sands / DROŻYŃSKI D., HOLTZER  M. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2002 R. 8 spec. iss. 2 (1/2), s. 42–47. — Bibliogr. s. 47, Abstr., Streszcz.. — [Zvyšovanie akosti v zlievarenstve = Quality assurance in foundry : 5. medzinárodná vedecká konferencia = 5th international scientific conference : Slovensko, Podbanské, 15.–17. 5. 2002]. — [Košice : Technická Univerzita, 2002]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Pozwolenia zintegrowane – nowe wyzwanie w zakresie ochrony środowiskaIntegrated permissions – a new challenge in the range of environmental production / Mariusz HOLTZER // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2002 t. 52 nr 11, s. 399–401. — Bibliogr. s. 401, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Reclaimability of used sand bonded with alkyd resin / DAŃKO J., HOLTZER M. // W: Regenerace slévárenských vratných směsí = The reclamation of used foundry sands : mezinárodní konference = international conference : 16.–17.4.2002 Českomoravská vrchovina. — [Czech Republic : s. n.], [2002]. — S. 55–61. — Bibliogr. s. 61

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Struktura żywic akrylowych i właściwości mechaniczne mas z tymi żywicamiStructure of polyacrylate and mechanical properties of sand moulds / GRABOWSKA B., HOLTZER M. // W: DOKSEM 2002 : seminár doktorandov : 16. 10.–17. 10. 2002 Súl'ov : zborník prednášok / zostavil Juraj Neudeker ; Žilinská univerzita v Žiline. Strojnícka fakulta. Katedra technologického inžinierstva. — Žilina : EDIS-vydatel'stvo ŽU, 2002. — S. 77–82. — Bibliogr. s. 82, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Surface phenomena in foundry processes / Michał Szweycer, Mariusz HOLTZER // W: Metallurgy on the turn of the 20\textsuperscript{th} [twentieth] century / ed. K. Świątkowski ; Committee of Metallurgy of the Polish Academy of Sciences. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2002. — S. 27–45. — Bibliogr. s. 43–45, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wpływ podciśnienia na właściwości wytrzymałościowe sypkich mas szybkoutwardzalnych wiązanych szkłem wodnym[Influence of vacuum on strength properties of loose quick-setting moulding sand with sodium silicate binder] / Dariusz DROŻYŃSKI, Mariusz HOLTZER // W: XXVI konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2002 : Kraków, listopad 2002 / publik. do druku przygot.: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2002]. — ISBN10: 83-914313-8-X. — S. 39–44. — Bibliogr. s. 44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wpływ stosowania żywic syntetycznych w masach formierskich na środowisko naturalne[Influence of sand moulds with synthetic resins on environment] / M. HOLTZER, B. GRABOWSKA // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 3, Streszczenia prezentacji : sesja sprawozdawcza grantów KBN [Komitetu Badań Naukowych] / PTChem. — [Kraków : s. n], 2002. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 941. — Bibliogr. s. 941

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wpływ technologii cold-box na środowiskoEnvironmental impact of cold-box process / HOLTZER  M,. Korzeniowska M. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2002 R. 8 spec. iss. 2 (1/2), s. 48–53. — Bibliogr. s. 53, Abstr., Streszcz.. — [Zvyšovanie akosti v zlievarenstve = Quality assurance in foundry : 5. medzinárodná vedecká konferencia = 5th international scientific conference : Slovensko, Podbanské, 15.–17. 5. 2002]. — [Košice : Technická Univerzita, 2002]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: