Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Holtzer, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6988-3329

ResearcherID: A-5960-2018

Scopus: 7004505094

PBN: 900658

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Działalność naukowo-badawcza Wydziału Odlewnictwa AGH w ostatnim 10-leciuScientific and research activities of the Department of Foundry Practice at the Academy of Mining and Metallurgy in the last decade / Mariusz HOLTZER, Zygmunt KULIG // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2001 t. 51 nr 9-10, s. 307–312. — Bibliogr. s. 312, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Międzynarodowa konferencja „Ochrona środowiska w przemyśle odlewniczym”International conference on “Protection of environment in foundry industry” / Mariusz HOLTZER // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2001 t. 51 nr 1, s. 18–21. — Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Sieciowanie i wykorzystanie polimerów akrylowych jako spoiw do mas formierskichNetworking and useing polyacrylate as binders of mould sands / GRABOWSKA B., HOLTZER M. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2001 R. 7 spec. iss. 3 (1/2), s. 56–61. — Bibliogr. s. 61, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • The elution of heavy metals (Cd, Cu, Pb and Zn) from used moulding sands VS conditions of the elution processWymywalność metali ciężkich (Cd, Cu, Pb i Zn) ze zużytych mas formierskich w zależności od warunków procesu wymywania / Iwona KARGULEWICZ, Mariusz HOLTZER // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2001 vol. 46 iss. 1, s. 33–42. — Bibliogr. s. 42, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Wkład Zakładu Tworzyw Formierskich i Ochrony Środowiska w osiągnięcia Wydziału Odlewnictwa AGH od 1997 rokuContribution of the Chair for Foundry Materials and Environmental Protection in the scientific development of the Foundry Department / Mariusz HOLTZER, Jan Lech LEWANDOWSKI // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2001 t. 51 nr 9-10, s. 335–336. — Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Właściwości wytrzymałościowe mas ze stałym spoiwem krzemianowym SUSIL 2020 utwardzanych różnymi czynnikami[Strength properties of moulding sands with solid silicate binder SUSIL 2020 herdened by different factors] / Dariusz DROŻYŃSKI, Mariusz HOLTZER // W: XXV konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2001 / przygot. do druku: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2001]. — S. 17–22. — Bibliogr. s. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wpływ zawartości tlenu na kąt zwilżania i pracę adhezji w układzie ciekła stal – masa formierskaInfluence of the oxygen content on the wetting angle and work of adhesion in molten steel – moulding sand system / Mariusz HOLTZER // Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji = Archives of Mechanical Technology and Automation / Komisja Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Poznaniu ; ISSN 1233-9709. — Tytuł poprz.: Archiwum Technologii Budowy Maszyn ; ISSN: 0860-6617. — 2001 vol. 21 nr spec., s. 71–77. — Bibliogr. s. 76–77, Summ.. — Zjawiska powierzchniowe w procesach odlewniczych : V konferencja : Poznań–Kołobrzeg 2001 : zbiór referatów / Sekcja Teorii Procesów Odlewniczych Komitetu Metalurgii PAN ; Komisja Budowy Maszyn PAN. Oddział w Poznaniu ; Instytut Technologii Materiałów Politechniki Poznańskiej. — Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2001. — Opis częśc. wg obwol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: