Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Holtzer, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6988-3329

ResearcherID: A-5960-2018

Scopus: 7004505094

PBN: 900658

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Gospodarcze wykorzystanie odpadów z przemysłu odlewniczegoManagement of the waste from foundry industry / Iwona KARGULEWICZ, Mariusz HOLTZER // W: Systemy gospodarki odpadami : IV [czwarte] Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami : Poznań, Piła 2001 = Systems of waste management : IVth [fourth] International Waste Forum / red. prowadzący Jan F. Lemański, Sergiusz Zabawa. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, [2001]. — S. 659–667. — Bibliogr. s. 666–667

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Możliwości wykorzystania odpadowych mas formierskich[Possibilities of utilization of used sands] / Mariusz HOLTZER, Iwona KARGULEWICZ // W: „Odlewnictwo XXI wieku – technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze” : IV [czwarta] konferencja odlewnicza TECHNICAL 2001 : Nowa Sól 24. 05.–25. 05. 2001 r. : biuletyn konferencyjny. — [Nowa Sól : TECHNICAL], [2001]. — S. 33–40. — Bibliogr. s. 40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Możliwości zastosowania poliakrylanów jako spoiw do mas formierskichUseing polyacrylate as binders of mould sands / Beata GRABOWSKA, Mariusz HOLTZER // W: DOKSEM 2001 : seminár doktorandov : 16.10.–17.10.2001 Súl'ov / Žilinská univerzita v Žiline. Strojnícka fakulta. Katedra technologického inžinierstva. — [Žilina : Žu], [2001]. — S. 25–29. — Bibliogr. s. 29, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Nieprzyjemne zapachy w odlewni – kontrola i sposoby ich usuwania[Odors in foundry plant – control and methods of elimination] / Mariusz HOLTZER, Iwona KARGULEWICZ, Beata GRABOWSKA // W: III Polski Kongres Odlewnictwa : polskie odlewnictwo w zintegrowanej Europie : Warszawa 13–14 października 2000 : zbiór materiałów / red. Marcin Perzyk, Andrzej Kochański. — [Warszawa : Zakład Odlewnictwa Politechniki Warszawskiej], [2001]. — Publikacja zawiera także referaty XXV Sympozjum Naukowo Technicznego Zakładu Odlewnictwa Politechniki Warszawskiej. — Opis częśc. wg. okł.. — S. 139–142. — Bibliogr. s. 143, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Właściwości wytrzymałościowe mas ze stałym spoiwem krzemianowym SUSIL 2020 utwardzanych różnymi czynnikami[Strength properties of moulding sands with solid silicate binder SUSIL 2020 herdened by different factors] / Dariusz DROŻYŃSKI, Mariusz HOLTZER // W: XXV konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2001 / przygot. do druku: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2001]. — S. 17–22. — Bibliogr. s. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Zagrożenie środowiska przez przemysł metalurgiczny i odlewniczy w aspekcie wzrostu udziału złomu motoryzacyjnego we wsadzie[Environmental hazard by incerase using car scrap as charge in metallurgical industry] / Mariusz HOLTZER // W: Czystsze technologie w odlewnictwie : I [pierwsza] ogólnopolska konferencja techniczna : Łódź–Rogów 9–10. 11. 2001r / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. Oddział Wojewódzki w Łodzi ; Stowarzyszenie Polski Ruch Czystej Produkcji. Regionalne Centrum CP w Łodzi ; Komisja Z. G. STOP–ds. Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Pracy. — Łódź : Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. Zarząd Oddziału, 2001. — ISBN10: 8391615200. — S. 36–53. — Bibliogr. s. 46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: