Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Holtzer, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6988-3329

ResearcherID: A-5960-2018

Scopus: 7004505094

PBN: 900658

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Aktualne sposoby minimalizacji odpadów zużytej masy formierskiejThe actual ways for used foundry waste minimization / M. HOLTZER, R. DAŃKO, I. KARGULEWICZ // Krzepnięcie Metali i Stopów = Solidification of Metals and Alloys ; ISSN 0208-9386. — 2000 R. 2 nr 44, s. 457–462. — Bibliogr. s. 462, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: minimalizacja odpadów, zużyta masa formierska, regeneracja zużytej masy

  keywords: used foundry sand, foundry waste minimization, reclamation process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w odlewnictwieIndustrial safety in foundry engineering / Leszek Nowak, Mariusz HOLTZER // W: Nowoczesne technologie odlewnicze – ochrona środowiska : III Międzynarodowa Konferencja : Kraków, 7–9 września 2000 = Modern foundry technologies – environmental protection : III International Conference / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie [et al.]. — Kraków : AGH, 2000. — ISBN10: 83-904341-9-9. — S. 155–160. — Bibliogr. s. 160

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Chemia fizyczna : wstęp[Physical chemistry : an introduction] / Mariusz HOLTZER, Andrzej STARONKA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — 232, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0029). — Bibliogr. s. 224–227. — Indeks

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • GIFA 99 – ochrona środowiska i warunków pracyGIFA 99 – protection of environment and work conditions / Mariusz HOLTZER, Małgorzata Hosiawa, Jan Lech LEWANDOWSKI // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2000 t. 50 nr 4, s. 131–133. — Bibliogr. s. 133, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Kronika żałobna Prof. Andrzej Staronka (1916-2000)[Chronicle obituary Prof. Andrzej Staronka (1916-2000)] / Mariusz HOLTZER // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2000 t. 50 nr 10, s. 403–404

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Możliwość wykorzystania w procesie żeliwiakowym odpadów odlewniczych zawierających żelazoPossibility of utilizing in the cupola process foundry waste materials containing iron / Mariusz HOLTZER // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2000 t. 50 nr 6, s. 236–238. — Bibliogr. s. 238, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ochrona środowiska oraz bezpieczeństwo pracy w odlewnictwie – przegląd literaturyEnvironmental protection and work safety in the foundry industry – survey of literature / Mariusz HOLTZER, Beata GRABOWSKA // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2000 t. 50 nr 12, s. 495–502. — Bibliogr. s. 501–502, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Właściwości mas ze szkłem wodnym utwardzanych różnymi czynnikami[Properties of hardering sodium silicate bounded moulds sands] / Dariusz DROŻYŃSKI, Mariusz HOLTZER // W: XXIV konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2000 / przygot. do druku: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — [Kraków : WO AGH], [2000]. — ISBN10: 83-914313-1-2. — S. 67–72. — Bibliogr. s. 72

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Wyczuwalność substancji szkodliwych w aspekcie ich dopuszczalnych stężeń w warunkach przemysłowychOdor of chemical substances and the maximum exposure limits in industry / Beata GRABOWSKA, Mariusz HOLTZER // W: DOKSEM 2000 : seminár doktorandov : 9. 11–10. 11. 2000 Žilina / Žilinská univerzita v Žiline. Strojnícka fakulta. Katedra technologického inžinierstva. — Žilina : Žu, 2000. — S. 22–26. — Bibliogr. s. 25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wymywanie się Cd, Cu, Pb i Zn ze zużytych mas formierskich jako kryterium oceny ich szkodliwościLeaching of Cd, Cu, Pb and Zn from used sands as a criterion for estimate harmfulness / Iwona KARGULEWICZ, Mariusz HOLTZER // W: Nowoczesne technologie odlewnicze – ochrona środowiska : III Międzynarodowa Konferencja : Kraków, 7–9 września 2000 = Modern foundry technologies – environmental protection : III International Conference / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie [et al.]. — Kraków : AGH, 2000. — ISBN10: 83-904341-9-9. — S. 87–92. — Bibliogr. s. 92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wypadki przy pracy w odlewnictwie – przyczyny i kierunki działań prewencyjnychAccidents at work in foundries – causes and preventive actions / Leszek Nowak, Mariusz HOLTZER // Krzepnięcie Metali i Stopów = Solidification of Metals and Alloys ; ISSN 0208-9386. — 2000 R. 2 nr 43, s. 385–390. — Bibliogr. s. 390. — Zapewnienie jakości w odlewnictwie = Quality assurance in foundry : IV międzynarodowa konferencja naukowa Odlewnictwo 2000 = IV International scientific conference Foundry 2000 : Wrocław, Polanica Zdrój 24–26 maja 2000. — Gliwice : Komisja Odlewnictwa PAN, 2000. — tekst: http://www.afe.polsl.pl/index.php/pl/3279/accidents-at-work-in-foundries-causes-and-preventive-actions.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Zagadnienia ochrony środowiska oraz charakterystyka zagrożeń produkcji odlewniczej w krajach makroregionu karpackiegoEnvironmental protection problems and characteristic of hazards in foundry production in the countries of Carpathian Macroregion / Aleksander FEDORYSZYN, Mariusz HOLTZER, L'udovit Bobok, Daniela Schützowá // W: Nowoczesne technologie odlewnicze – ochrona środowiska : III Międzynarodowa Konferencja : Kraków, 7–9 września 2000 = Modern foundry technologies – environmental protection : III International Conference / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie [et al.]. — Kraków : AGH, 2000. — ISBN10: 83-904341-9-9. — S. 59–64. — Bibliogr. s. 63–64

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15