Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Holtzer, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6988-3329

ResearcherID: A-5960-2018

Scopus: 7004505094

PBN: 900658

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Dobór składu masy samoutwardzalnej z żywicą syntetyczną z uwzględnieniem czynników technologicznych i ekologicznychEstimation of the self-setting sand composition based on synthetic resin with regard to the technological and ecological factors / DAŃKO J., HOLTZER M., LEWANDOWSKI J. L. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 1999 R. 5 spec. iss. 2, s. 81–86. — Bibliogr. s. 85–86, Abstr.. — Zvyšovanie akosti v zlievárenstve'99 = Zapewnienie jakości w odlewnictwie'99 = Quality assurance in foundry'99 : 3. medzinárodná vedecká konferencia = 3. międzynarodowa konferencja naukowa = 3 rd international scientific conference : Podbanské, 26–28 May 1999. — [Košice : Technická Univerzita, 1999]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Gospodarka odpadami w odlewni w świetle obowiązującej ustawy o odpadachManagement of foundry waste vs. the legislation system in Poland / HOLTZER Mariusz, DAŃKO Józef // W: Problemy jakości stymulatorem rozwoju technologii bezodpadowych : II ogólnopolska konferencja naukowa (z udziałem gości zagranicznych) : Kraków, 16–18 września 1999 : materiały konferencyjne. T. 1, Odlewnictwo / oprac. red. A. Tabor, M. Trompeteur ; Instytut Materiałoznawstwa i Technologii Metali Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. — Kraków : FOTOBIT, 1999. — Na okł. dod. tyt.: Quality'99. — ISBN10: 83-907892-5-6. — S. 155–160. — Bibliogr. s. 160, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Niektoré poznatky z oblasti získavania neželezných kovov z odpadov[Some problems of non-ferrous metals logging from waste] / Bobok L'udovit, Szarvasy Peter, Schützová Daniela, FEDORYSZYN Aleksander, HOLTZER Mariusz // Krzepnięcie Metali i Stopów = Solidification of Metals and Alloys ; ISSN 0208-9386. — 1999 R. 1 nr 41, s. 118–122. — Bibliogr. s. 122. — „Automatyzacja i ekologia procesów odlewniczych podstawą sukcesu w Unii Europejskiej” = “Automation and ecology of foundry process as a base of success in European Community” : międzynarodowa konferencja naukowa = international scientific conference : Rzeszów, 20.11.1999. — Katowice ; Opole : Komisja Odlewnictwa Katowickiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1999. — tekst: http://www.afe.polsl.pl/index.php/pl/1080/niektore-poznatky-z-oblasti-ziskavania-nezeleznych-kovov-z-odpadov.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ocena wpływu odlewni żeliwa na środowiskoEvaluation of iron foundry influence on the environment / Mariusz HOLTZER, Iwona KARGULEWICZ // Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów ; ISSN 1230-7408. — 1999 R. 33 nr 2, s. 57–60. — Bibliogr. s. 60, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ochrona powietrza w krajach Unii Europejskiej i w PolsceAir protection in member states of the European Union and in Poland / HOLTZER Mariusz // Krzepnięcie Metali i Stopów = Solidification of Metals and Alloys ; ISSN 0208-9386. — 1999 R. 1 nr 41, s. 96–105 [tekst pol.], 196–198 [tekst ang.]. — Bibliogr. s. 105, Streszcz.. — „Automatyzacja i ekologia procesów odlewniczych podstawą sukcesu w Unii Europejskiej” = “Automation and ecology of foundry process as a base of success in European Community” : międzynarodowa konferencja naukowa = international scientific conference : Rzeszów, 20.11.1999. — Katowice ; Opole : Komisja Odlewnictwa Katowickiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Odpady odlewnicze – źródła powstawania i sposoby zagospodarowania[Foundry waste – generation and waste management] / Mariusz HOTLZER, Józef DAŃKO // W: Odpady przemysłowe i komunalne : powstawanie oraz możliwości ich zagospodarowania : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 15–16 kwiecień 1999 : [materiały konferencyjne] / Komitety Naukowo-Techniczne Polityki Technicznej Regionu oraz Kształtowania i Ochrony Środowiska przy Radzie FSNT NOT w Krakowie ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Polska : s. n.], [1999]. — S. 87–93. — Bibliogr. s. 93, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Regeneracja zużytych mas formierskich sposobem zmniejszenia szkodliwego oddziaływania odlewni na środowisko[Reclamation of used foundry sands the way of minimisation the foundry Harmful effect on environment] / Józef DAŃKO, Mariusz HOLTZER // W: Odpady przemysłowe i komunalne : powstawanie oraz możliwości ich zagospodarowania : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 15–16 kwiecień 1999 : [materiały konferencyjne] / Komitety Naukowo-Techniczne Polityki Technicznej Regionu oraz Kształtowania i Ochrony Środowiska przy Radzie FSNT NOT w Krakowie ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Polska : s. n.], [1999]. — S. 95–100. — Bibliogr. s. 100, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracyManagement systems of industrial safety / Mariusz HOLTZER, Leszek Nowak // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 1999 t. 49 nr 4, s. 144–147. — Bibliogr. s. 147, Summ., Zsfassung., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wpływ oddziaływania mikrofal na wytrzymałość masy formierskiej z żywicą furfurylową ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia zawartości wody w masieThe influence of the microwaves interactions on strength of the furan resin moulding sand, with special regard to the significance of the water contents / Dariusz DROŻYŃSKI, Mariusz HOLTZER, Barbara HUTERA, Marek KROBOT, Jan Lech LEWANDOWSKI // W: II konferencja poświęcona problematyce mechanizacji i automatyzacji procesów odlewniczych oraz zmechanizowanego wyposażenia stanowisk, środków transportu i normalizacji : Kraków 25–26 listopada 1999 r. = The Second international conference on Mechanization and automation of foundry processes / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Odlewnictwa, Katedra Mechanizacji, Automatyzacji i Projektowania Odlewni ; Komisja Metalurgiczno-Odlewnicza PAN [Polskiej Akademii Nauk] Oddział Kraków [et al.]. — Kraków : CCNS Sp. z o.o., [1999]. — Na okł. tyt. : Tendencje rozwojowe w mechanizacji procesów odlewniczych. — Błędny ISBN 83-904391-3-X. — ISBN10: 83-904341-3-X. — S. 183–187. — Bibliogr. s. 187, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wykorzystanie metody woltoamperometrycznej w analizie metali ciężkich wymywanych z odpadów odlewniczych[Adaptation of voltamperometric method for analysis of heavy metals leaching from foundry waste] / Iwona KARGULEWICZ, Mariusz HOLTZER // W: XLII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Rzeszów, 6–10 września 1999 : I Ogólnopolskie Seminarium Sprawozdawcze z realizacji grantów KBN [Komitetu Badań Naukowych] w zakresie nauk chemicznych Rzeszów, 7–8 września 1999. — [Rzeszów : Komitet Organizacyjny Zjazdu i Seminarium Sprawozdawczego], [1999]. — S. 83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wymywalność metali ciężkich z masy odpadowej pochodzącej z produkcji odlewów z brązuThe elution of heavy metals from the waste sand used for production of castings made in bronze / Iwona KARGULEWICZ, Mariusz HOLTZER // W: Nauka dla przemysłu odlewniczego : II konferencja, [Kraków 24–25 czerwca 1999 r.] = Science for the foundry industry : II conference / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydaw. AGH, 1999. — ISBN10: 83-904-341-6-4. — S. 165–170. — Bibliogr. s. 169, Summ

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wymywalność metali ciężkich z masy odpadowej pochodzącej z produkcji odlewów z mosiądzuLeaching of heavy metals from the waste sand used in manufacture of brass castings / KARGULEWICZ I., HOLTZER M. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 1999 R. 5 spec. iss. 2, s. 438–442. — Bibliogr. s. 441–442, Abstr.. — Zvyšovanie akosti v zlievárenstve'99 = Zapewnienie jakości w odlewnictwie'99 = Quality assurance in foundry'99 : 3. medzinárodná vedecká konferencia = 3. międzynarodowa konferencja naukowa = 3 rd international scientific conference : Podbanské, 26–28 May 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wypadki przy pracy w przemyśle odlewniczym a system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracyAccidents at work in the foundry industry versus the industrial safety management system / Leszek Nowak, Mariusz HOLTZER // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 1999 t. 49 nr 5, s. 195–197. — Bibliogr. s. 197, Summ., Zsfassung., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Zagrożenie chorobami wśród pracowników odlewniHealth hazard among foundry workers / Mariusz HOLTZER, Iwona KARGULEWICZ // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 1999 t. 49 nr 12, s. 495–498. — Bibliogr. s. 497–498, Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: