Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Holtzer, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6988-3329

ResearcherID: A-5960-2018

Scopus: 7004505094

PBN: 900658

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Application of Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) to investigation of moulding sands with furan resins hardening processZastosowanie fourierowskiej spektrometrii w podczerwieni (FTIR) do badania procesu utwardzania mas z żywicami furanowymi / Marta BILSKA, Mariusz HOLTZER // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2003 vol. 48 iss. 2, s. 233–242. — Bibliogr. s. 242

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Assessment of the harmfulness of moulding sands with alkyd resin subjected to the high temperature influence / M. HOLTZER, R. DAŃKO, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON, M. Kubecki, A. BOBROWSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2016 vol. 61 no. 4, s. 2171–2176. — Bibliogr. s. 2176

 • keywords: thermal analysis, BTEX, moulding sand, binding, GC/MS

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2016-0346

3
 • Assessment of the harmfulness of the slags from copper smelting processes, in an aspect of their management / M. HOLTZER, A. Bydałek, W. Wołczyński, A. KMITA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2017 vol. 17 iss. 3, s. 191–195. — Bibliogr. s. 195, Abstr.

 • keywords: environmental protection, leaching, slag copper, innovative technology

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/afe-2017-0114

4
 • Determination of PCDDs, PCDFs, PCBs and HCB emissions from the metallurgical sector in Poland / Adam Grochowalski, Carsten Lassen, Mariusz HOLTZER, Maciej Sadowski, Tadeusz Hudyma // Environmental Science and Pollution Research ; ISSN 0944-1344. — 2007 vol. 14 no. 5, s. 326–332. — Bibliogr. s. 332, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2006-05-02. — tekst: https://goo.gl/tmNBzA

 • keywords: dioxins, metal industry, POPs, PCDFs, PCDDs, PCBs, furans, emission inventory, dioxin sources, HCB

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1065/espr2006.05.303

5
 • Dioxin emission from some metallurgical processes / Patrycja Łechtańska, Grzegorz Wielgosiński, Adam Grochowalski, Mariusz HOLTZER, Włodzisław Ćwiąkalski // International Journal of Environment and Pollution ; ISSN 0957-4352. — 2017 vol. 61 no. 3/4 spec. iss.: Dioxins, Sources and Effects, Formation and Abatement: Part 2, s. 261–277. — Bibliogr. s. 271–277. — Publikacja dostępna online od: 2017-10-27

 • keywords: dioxin emission, PCDD/Fs, secondary copper smelter, iron ore sintering plant

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1504/IJEP.2017.10008688

6
 • Dobór zasypek egzotermiczno-izolacyjnych dla odlewów ze stopów żelazaSelection of exothermal-insulating powders for iron alloy castings / Adam Czech, Bartosz Czech, Marian BANAŚ, Mariusz HOLTZER, Grzegorz PIWOWARSKI, Magdalena Kasprzyk, Grzegorz Łagoda, Sławomir RÓŻYCKI, Tymoteusz TURLEJ // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2019 t. 98 nr 9, s. 1399–1401. — Bibliogr. s. 1401

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2019.9.6

7
 • Ecological water-based protective coatings for moulds and cores of iron castings / A. KMITA, J. ZYCH, M. HOLTZER, J. MOCEK, S. Piasny // Metalurgija = Metallurgy ; ISSN 0543-5846. — 2016 vol. 55 no. 4, s. 589–592. — Bibliogr. s. 592. — tekst: http://goo.gl/VISlwV

 • keywords: castings, iron, moulds and cores, quality of surface, water-based protective coatings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Effect of reclamation on the skin layer of ductile iron cast in furan molds / R. DAŃKO, M. HOLTZER, M. GÓRNY, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON // Journal of Materials Engineering and Performance ; ISSN 1059-9495. — 2013 vol. 22 iss. 11, s. 3592–3600. — Bibliogr. s. 3600

 • keywords: ductile iron, molding sand, graphite degeneration, casting skin

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11665-013-0656-2

9
10
11
12
13
 • Environmental impact of the use of automotive scrap as charge material in metallurgical processes / M. HOLTZER, J. DAŃKO, R. DAŃKO // Metalurgija = Metallurgy ; ISSN 0543-5846. — 2003 vol. 42 br. 4, s. 265–270. — Bibliogr. s. 270

 • keywords: recycling, zinc, dust, cupola, metallurgical processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Estimation of the $CO_{2}$ process emission in Poland generated by castings production from ferrous alloysOszacowanie emisji procesowej $CO_{2}$ z produkcji odlewów ze stopów żelaza / M. HOLTZER, I. Kargulewicz, K. Olendrzyński // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 2, s. 421–426. — Bibliogr. s. 426. — I. Kargulewicz – afiliacja: Institute of Environmental Protection, National Administration of Emission Trading Scheme. — “Faculty of Foundry Engineering during 90 years of the AGH University of Science and Technology” : Krakow, 28–29 May 2009. — Warszawa ; Kraków : PAS. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science, 2009

 • keywords: CO2 emission, greenhouse gases, production of castings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
17
 • FTIR analysis of bentonite in moulding sands / C. PALUSZKIEWICZ, M. HOLTZER, A. BOBROWSKI // Journal of Molecular Structure ; ISSN 0022-2860. — 2008 vol. 880 iss. 1–3, s. 109–114. — Bibliogr. s. 113–114, Abst.. — 17th International conference on Horizons in hydrogen bond research : St. Petersburg, Russia, September 01-08, 2007. — tekst: http://goo.gl/eNfQYf

 • keywords: montmorillonite, FTIR spectroscopy, moulding sands, bentonite clay

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.molstruc.2008.01.028

18
 • Gas evolution rates of graphite protective coatings in dependence on the applied solvent and kind of atmosphere / A. KMITA, D. DROŻYŃSKI, J. MOCEK, A. ROCZNIAK, J. ZYCH, M. HOLTZER // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2016 vol. 61 no. 4, s. 2129–2133. — Bibliogr. s. 2132–2133

 • keywords: environmental, emission of gases, protective coatings

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2016-0284

19
 • Harmfulness assessment of moulding sands with a geopolymer binder and a new hardener, in an aspect of the emission of substances from the BTEX groupOcena szkodliwości masy formierskiej ze spoiwem geopolimerowym i nowym utwardzaczem w aspekcie emisji związków z grupy BTEX / A. BOBROWSKI, M. HOLTZER, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON, R. DAŃKO // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 1, s. 341–344. — Bibliogr. s. 343–344

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2015-0056

20
 • Harmfulness assessment of resins used as lustrous carbon carriers in bentonite moulding sandsOcena szkodliwości żywic stosowanych jako nośniki węgla błyszczącego w masach z bentonitem / M. HOLTZER, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON, M. Kubecki, D. Kwasniewska-Królikowska // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 3, s. 817–822. — Bibliogr. s. 821–822. — Toż W: Tendencje rozwojowe w mechanizacji procesów odlewniczych [Dokument elektroniczny] : Inwałd 5–7 września 2013. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH, 2013]. — 1 dysk optyczny. — VI International conference ”Development trends in mechanization of foundry processes” : Inwałd, 5–7.09.2013

 • keywords: bentonite, lustrous carbon carriers, resin, moulding sand, harmfulness

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2013-0078

21
22
 • Harmfulness of moulding sands with bentonite and lustrous carbon carriers / M. HOLTZER, B. GRABOWSKA, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON, D. KWAŚNIEWSKA-KRÓLIKOWSKA, R. DAŃKO, W. SOLARSKI, A. BOBROWSKI // Metalurgija = Metallurgy ; ISSN 0543-5846. — 2012 vol. 51 no. 3, s. 414, poz. 106. — SHMD'2012 : 10th international symposium of Croatian Metallurgical Society = 10. medunarodni Simpozij Hrvatskog Metalurškog Društva : materials and metallurgy = materijali i metalurgija : Šibenik, Croatia, June 17–21, 2012 : summaries of lecture = sažeci predavanja / Croatian Metallurgical Society. — Zagreb : CMS, 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Impact of electro slag remelting on 14 109 steel properties / A. Pribulová, P. Futáš, A. KMITA, D. Márasová, M. HOLTZER // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2017 vol. 62 iss. 1, s. 181–185. — Bibliogr. s. 185

 • keywords: slag, non-metallic inclusions, mechanical properties, chemical composition, electroslag remelting

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2017-0025

24
 • Implementation of IPPC directive in foundries / M. HOLTZER // Metalurgija = Metallurgy ; ISSN 0543-5846. — 2004 vol. 43 br. 3, s. 233 poz. 52. — SHMD'2004 : 6th international symposium of Croatian Metallurgical Society : materials and metallurgy : Šibenik, Croatia, June 20–24, 2004. — Zagreb : Hrvatsko metalurško društvo, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25