Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Holtzer, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6988-3329

ResearcherID: A-5960-2018

Scopus: 7004505094

PBN: 900658

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza gazów wydzielających się z klasycznych mas formierskich : [streszczenie]Analysis of gases emitted from green sand / Mariusz HOLTZER, Artur BOBROWSKI, Rafał DAŃKO, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON // W: Hutnícka a priemyselná analytika 2012 [Dokument elektroniczny] : zborník prednášok zo X. slovensko-česko-połskej konferencie : 23.–26.4.2012, Tále, Slovensko / Villa Labeco [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Český Těšín : Václav Helán – 2 THETA, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-86380-62-9. — S. 78–79. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Tekst ang.-pol.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza zawartości siarki w masach z żywicami furanowymiAnalysis of the sulphur content in moulding sands with furan resins / Mariusz HOLTZER, Angelika KMITA, Agnieszka ROCZNIAK // Prace Instytutu Odlewnictwa = Transactions of the Foundry Research Institute ; ISSN 1899–2439. — 2015 vol. 55 no. 2, s. 19–28. — Bibliogr. s. 27–28, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://www.prace.iod.krakow.pl/pobierz/1439368273cf9f0.pdf/

 • słowa kluczowe: siarka, żywica furanowa, masa formierska, degradacja grafitu

  keywords: sulphur, furan resin, mouldings sands, degradation of graphite forms

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Charakterystyka mas formierskich i rdzeniowych, stosowanych w odlewniach żeliwa, w aspekcie wymywalności z nich szkodliwych substancjiCharacteristics of moulding sands and cores used in iron foundries – in terms of eluting harmful substances / Mariusz HOLTZER, Jan Lech LEWANDOWSKI, Marta BILSKA, Beata GRABOWSKA // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2004 t. 54 nr 6, s. 482–488. — Bibliogr. s. 488. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Der Einfluss auf die Umwelt und die Möglichkeiten der Regenerierung von den Sand mit dem Acryl-BindemittelThe impact to the environment and possibilities of the reclaiming of sand from mixtures with acryl binders / Beata GRABOWSKA, Mariusz HOLTZER // W: Formovací materiály a snižování nákladů na odlitek : 19. a 20. 4. 2005 Milovy : mezinárodní konference, 8. Roč. = Formmaterialien und Kostenabbau bei Gu\ss stück-Herstellung = Moluding materials and cost reductions for casting. — Brno : České slévárenská společnost, 2005. — S. 125–130. — Bibliogr. s. 130, Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Der Einfluss von furanharzgebundenem Formstoff auf die Oberflächenqualität von Gusseisen mit KugelgraphitInfluence of the furan moulding sand on the ductile iron casting surface quality / Rafał DAŃKO, Marcin GÓRNY, Mariusz HOLTZER, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON // Giessereipraxis ; ISSN 0016-9781. — Tytuł poprz.: Giesserei-Praktiker. — 2015 nr 4, s. 138–143. — Bibliogr. s. 143

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Die Rückgewinnung von Filterstäuben aus Aufbereitungsanlagen für bentonitgebundene Formstoffe[Recycling of dust from sand processing plant of green sand] / M. HOLTZER, A. BOBROWSKI, D. DROŻYŃSKI, A. Bigaj, D. Kirchner, R. Żuchliński // Giessereipraxis ; ISSN 0016-9781. — Tytuł poprz.: Giesserei-Praktiker. — 2008 no. 12, s. 417–422. — Bibliogr. s. 422

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Foundry industry – current state and future development : abstractPrzemysł odlewniczy – przyszłość i rozwój / M.HOLTZER, R. DAŃKO, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON // W: Quo vadis zlievarenstvo : zborník z konferencie : 4. ročník medzinárodnej konferencie : Tále, 10–12. 10. 2012 / Technická univerzita v Košiciach. Hutniícka fakulta. Katedra metalurgie železa a zlivarenstva. — Košice : Technická univerzita, 2012. — ISBN: 978-80-553-1127-2. — S. 15. — Tekst ang.-pol. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROM-ie. — S. 74–81 — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. 81, Abstr., Streszcz.. — Tytuł przejęto z ekranu tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Future of foundry binders : abstractPrzyszłość spoiw oodlewniczych / M. HOLTZER // W: Quo vadis zlievarenstvo : zborník z konferencie : 4. ročník medzinárodnej konferencie : Tále, 10–12. 10. 2012 / Technická univerzita v Košiciach. Hutniícka fakulta. Katedra metalurgie železa a zlivarenstva. — Košice : Technická univerzita, 2012. — ISBN: 978-80-553-1127-2. — S. 14. — Tekst ang.-pol. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROM-ie. — S. 65–73. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. 71–73, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Identyfikacja związków powstających w trakcie termicznego rozkładu materiałów stosowanych w odlewnictwie : [streszczenie]Identification of the compounds emitted during thermal decomposition of materials used in foundry / Michał Kubecki, Mariusz HOLTZER // W: Hutnícka a priemyselná analytika 2012 [Dokument elektroniczny] : zborník prednášok zo X. slovensko-česko-połskej konferencie : 23.–26.4.2012, Tále, Slovensko / Villa Labeco [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Český Těšín : Václav Helán – 2 THETA, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-86380-62-9. — S. 80–81. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 81. — Tekst ang.-pol. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Management of post-reclamation dusts from spend moulding sands with resinsZagospodarowanie pyłów poregeneracyjnych z mas z żywicami / M. HOLTZER, R. DAŃKO, J. DAŃKO // W: XVIII międzynarodowa konferencja naukowa "Zapewnienie jakości w odlewnictwie i spawalnictwie 2018" : 23–25 maja 2018 roku, Wrocław–Trzebnica : streszczenia / red. Alicja Kucharczyk. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, cop. 2018. — ISBN: 978-83-7493-016-1. — S. 30. — Tekst ang.-pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Masa ze spoiwem akrylowym – ocena pod względem ekologicznym i zdolności do regeneracjiSands with acrylic binders – their impact on natural environment and reclamability assessment / Beata GRABOWSKA, Mariusz HOLTZER, Rafał DAŃKO, Marta BILSKA // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2006 t. 56 nr 10–11, s. 578–583. — Bibliogr. s. 583, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.. — Tekst pol.-ang.. — Międzynarodowe Targi Kooperacji i Podwykonawstwa Przemysłowego MIDEST

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Möglichkeiten der Verwertung von Stäuben aus der Regenerierung von Furanharz-Formstoffen[Possibilities of the management of dust from reclaiming of the mould sand with furan resin] / M. HOLTZER, M. Asłanowicz, A. Jurczyk // Giessereipraxis ; ISSN 0016-9781. — Tytuł poprz.: Giesserei-Praktiker. — 2006 nr 1–2, s. 31–37. — Bibliogr. s. 37. — EUROGUSS 2006 : 6. Internationale Fachmesse für Druckgießtechnik : 7.–9.3 2006 Nürnberg, Germany. — [Berlin : s. n.], 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Niektoré poznatky z oblasti získavania neželezných kovov z odpadov[Some problems of non-ferrous metals logging from waste] / Bobok L'udovit, Szarvasy Peter, Schützová Daniela, FEDORYSZYN Aleksander, HOLTZER Mariusz // Krzepnięcie Metali i Stopów = Solidification of Metals and Alloys ; ISSN 0208-9386. — 1999 R. 1 nr 41, s. 118–122. — Bibliogr. s. 122. — „Automatyzacja i ekologia procesów odlewniczych podstawą sukcesu w Unii Europejskiej” = “Automation and ecology of foundry process as a base of success in European Community” : międzynarodowa konferencja naukowa = international scientific conference : Rzeszów, 20.11.1999. — Katowice ; Opole : Komisja Odlewnictwa Katowickiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1999. — tekst: http://www.afe.polsl.pl/index.php/pl/1080/niektore-poznatky-z-oblasti-ziskavania-nezeleznych-kovov-z-odpadov.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Odzysk aluminium z frakcji drobnych powstałych z przerobu zgarów aluminiowychAluminium recovery from fine-grained fractions originated at aluminium dross processing / Adam CZECH, Mariusz HOLTZER // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2012 t. 62 nr 5–6, s. 190–199. — Bibliogr. s. 199, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.. — Tekst pol.-ang

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Porównanie metod oznaczania zawartości montmorillonitu w bentonitach odlewniczychComparison of the determination methods of the montmorillonite content in foundry bentonites / Mariusz HOLTZER, Artur BOBROWSKI, Beata GRABOWSKA // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2010 t. 60 nr 3–4, s. 128–135. — Bibliogr. s. 135. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Procesy pirolizy i ich wpływ na jakość odlewów oraz na warunki pracyProcesses of pyrolysis and their effect on cast quality and working conditions / Mariusz HOLTZER, Angelika KMITA, Agnieszka ROCZNIAK // Prace Instytutu Odlewnictwa = Transactions of the Foundry Research Institute ; ISSN 1899–2439. — 2016 vol. 56 no. 3, s. 175–192. — Bibliogr. s. 191–192, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: węgiel, piroliza, FTIR, grafit, masy formierskie, węgiel błyszczący, TG/DTG, GC/MS

  keywords: FTIR, pyrolysis, lustrous carbon, graphite, sand moulds, TG/DTG, GC/MS, carbon

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7356/iod.2016.13

17
 • Pyrolysis products binder based on phenol formaldehyde resinProdukty pirolizy spoiwa na bazie żywicy fenolowo-formaldehydowej / A. ROCZNIAK, A. KMITA, M. HOLTZER // W: XVIII międzynarodowa konferencja naukowa "Zapewnienie jakości w odlewnictwie i spawalnictwie 2018" : 23–25 maja 2018 roku, Wrocław–Trzebnica : streszczenia / red. Alicja Kucharczyk. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, cop. 2018. — ISBN: 978-83-7493-016-1. — S. 79–80. — Tekst ang.-pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Vývoj plynů při tepelném rozkladu formovacích směsí - srovnání anorganických a organických pojivThe gases generation during thermal decomposition of moulding sands - comparison of inorganic and organic binders / Mariusz HOLTZER, Angelika KMITA, Rafał DAŃKO // Slévárenství ; ISSN 0037-6825. — 2015 Roč. 63 č. 7–8, s. 240–247. — Bibliogr. s. 246–246

 • keywords: binders, gas evolution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wymywalność szkodliwych substancji z niektórych mas formierskich i rdzeniowych stosowanych w odlewniach żeliwaLeaching of harmful substances from some moulding and core sands used in iron foundries / Mariusz HOLTZER, Jan Lech LEWANDOWSKI, Marta BILSKA, Beata GRABOWSKA // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2004 t. 54 nr. 10–11, s. 870–874. — Bibliogr. s. 874. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: masa rdzeniowa, masa formierska, odlewnictwo

  keywords: core sand, foundry practice, mouldings sand

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Zastosowanie techniki Py-GC/MS do analizy spoiw odlewniczych: alkaliczna żywica typu rezolowegoThe use of Py-GC/MS (pyrolysis/gas chromatography/mass spectroscopy) in the analysis of foundry binders: alkaline phenolic resol resin / Agnieszka ROCZNIAK, Mariusz HOLTZER, Angelika KMITA // Prace Instytutu Odlewnictwa = Transactions of the Foundry Research Institute ; ISSN 1899–2439. — 2017 vol. 57 no. 1, s. 19–28. — Bibliogr. s. 28, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: Py-GC/MS, piroliza, masy formierskie, estry, żywica fenolowa rezolowa

  keywords: pyrolysis, mouldings sands, Py-GC/MS, phenolic resol resin, esters

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7356/iod.2017.03