Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Holtzer, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6988-3329

ResearcherID: A-5960-2018

Scopus: 7004505094

PBN: 900658

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Device for recycling molding sand / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Józef DAŃKO, Mariusz HOLTZER, Rafał DAŃKO [et al.]. — Int.Cl.: B02C 23/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Stany Zjednoczone. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; US 20140027549 A1 ; Opubl. 2014-01-30. — Zgłosz. nr US201313947154 z dn. 2013-07-22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/US20140027549A1.pdf

 • słowa kluczowe: regeneracja, recykling, odpady, masy formierskie, odlewnictwo

  keywords: recycling, waste, metalcasting, mould sands, reclamation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Device for recycling molding sand / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Józef DAŃKO, Mariusz HOLTZER, Rafał DAŃKO, Grzegorz Holtzer, Jerzy Kuźmin, Krzysztof Matuszewski, Karol Przybyła. — Int.Cl.: B07B 9/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Stany Zjednoczone. — Opis patentowy ; US 9061288 B2 ; Udziel. 2015-06-23 ; Opubl. 2015-06-23. — Zgłosz. nr US201313947154 z dn. 2013-07-22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/US9061288B2.pdf

 • słowa kluczowe: regeneracja, recykling, odpady, masy formierskie, odlewnictwo

  keywords: recycling, waste, metalcasting, mould sands, reclamation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Masa formierska lub rdzeniowa i sposób jej utwardzania[Moulding or core sand and method for its compacting] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: GRABOWSKA Beata, HOLTZER Mariusz. — Int.Cl.: B22C 1/20\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 378512 A1 ; Opubl. 2007-06-25. — Zgłosz. nr P.378512 z dn. 2005-12-22 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2007  nr 13, s. 7. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL378512A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Masa formierska lub rdzeniowa i sposób jej utwardzania[Moulding or core sand and method for its compacting] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Beata GRABOWSKA, Mariusz HOLTZER. — Int.Cl.: B22C 1/20\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 207459 B1 ; Udziel. 2010-08-12 ; Opubl. 2010-12-31. — Zgłosz. nr P.378512 z dn. 2005-12-22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL207459B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Masa formierska lub rdzeniowa wiązana biodegradowalnym spoiwem polimerowym[Moulding or core substance bonded by biodegradable polymer binder] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: HOLTZER Mariusz, GRABOWSKA Beata. — Int.Cl.: B21C 1/20\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 396105 A1 ; Opubl. 2013-03-04. — Zgłosz. nr P.396105 z dn. 2011-08-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 5, s. 10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL396105A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Masa formierska lub rdzeniowa wiązana biodegradowalnym spoiwem polimerowym[Moulding or core substance bonded by biodegradable polymer binder] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Mariusz HOLTZER, Beata GRABOWSKA. — Int.Cl.: B22C 1/20\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 218966 B1 ; Udziel. 2014-06-12 ; Opubl. 2015-02-27. — Zgłosz. nr P.396105 z dn. 2011-08-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL218966B1.pdf

 • słowa kluczowe: spoiwo polimerowe, polisacharydy, polimery akrylowe, materiały biodegradowalne, masy formierskie, odlewnictwo

  keywords: polymer binders, foundry, polysaccharides, biodegradable materials, moulding sands, acrylic polymers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Molding sand comprising biodegradable polymeric binder / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Beata GRABOWSKA, Mariusz HOLTZER. — Int.Cl.: B22C 1/22\textsuperscript{(2006.01)}. — Stany Zjednoczone. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; US 20140249246 A1 ; Opubl. 2014-09-04. — Zgłosz. nr US201313783189 z dn. 2013-03-01. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/US20140249246A1.pdf

 • słowa kluczowe: spoiwa polimerowe, poliakrylan sodu, polimery biodegradowalne, masy formierskie, odlewnictwo

  keywords: polymer binders, foundry, moulding sodium, poly(acrylate), biodegradable polymers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Moulding or core sand bonded by biodegradable polymeric binder / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: HOLTZER Mariusz, GRABOWSKA Beata. — Int.Cl.: B22C 1/22\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 2564951 A1 ; Opubl. 2013-03-06. — Zgłosz. nr EP20120460051 z dn. 2012-08-17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP2564951A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Powłoka ochronna na piaskowe formy i rdzenie odlewnicze oraz sposób jej otrzymywania[Protective coating for sand foundry moulds and cores and method for obtaining them] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Piasny Sylwester Przedsiębiorstwo Techniczne HARDKOP, Olkusz ; wynalazca: Piasny Sylwester, KMITA Angelika, HOLTZER Mariusz, ZYCH Jerzy, MOCEK Jan. — Int.Cl.: B22C 3/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 414126 A1 ; Opubl. 2017-03-27. — Zgłosz. nr P.414126 z dn. 2015-09-23 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 7, s. 12. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL414126A1.pdf

 • słowa kluczowe: powłoka ochronna, grafit, masy formierskie i rdzeniowe, odlewnictwo

  keywords: protective coating, moulds and cores sand

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Powłoka ochronna na piaskowe formy i rdzenie odlewnicze oraz sposób jej otrzymywania[Protective coating for sand foundry moulds and cores and method for obtaining them] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Piasny Sylwester Przedsiębiorstwo Techniczne HARDKOP, Olkusz ; wynalazca: Sylwester Piasny, Angelika KMITA, Mariusz HOLTZER, Jerzy ZYCH, Jan MOCEK. — Int.Cl.: B22C 3/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 233393 B1 ; Udziel. 2019-05-22 ; Opubl. 2019-10-31. — Zgłosz. nr P.414126 z dn. 2015-09-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL233393B1.pdf

 • słowa kluczowe: powłoka ochronna, grafit, masy formierskie i rdzeniowe, odlewnictwo

  keywords: protective coatings, moulds and cores sand

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Sposób i urządzenie do termicznej utylizacji pyłów organicznych pochodzących z procesu mechanicznej regeneracji mas odlewniczych[Method and the device for thermal utilization of organic dusts originating from the process of mechanical reclamation of moulding sands] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: DAŃKO Józef, HOLTZER Mariusz, DAŃKO Rafał, Hodana Michał, Łukasik Jerzy, Szczyrbak Zbigniew, Pietrzak Krzysztof, Mazur Mirosław. — Int.Cl.: F23G 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 411902 A1 ; Opubl. 2016-10-10. — Zgłosz. nr P.411902 z dn. 2015-04-07 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 21, s. 30-31. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL411902A1.pdf

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, odzysk energii, utylizacja pyłów, pył organiczny, regeneracja zużytych mas formierskich, odzysk piasku

  keywords: sustainable development, energy recovery, thermal utilization, organic dust, dust utilization, sand recovery, reclamation of used sand mould

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Sposób i urządzenie do termicznej utylizacji pyłów organicznych pochodzących z procesu mechanicznej regeneracji mas odlewniczych[Method and the device for thermal utilization of organic dusts originating from the process of mechanical reclamation of moulding sands] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Józef DAŃKO, Mariusz HOLTZER, Rafał DAŃKO, Michał Hodana, Jerzy Łukasik, Zbigniew Szczyrbak, Krzysztof Pietrzak, Mirosław Mazur. — Int.Cl.: F23G 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 230437 B1 ; Udziel. 2018-06-21 ; Opubl. 2018-10-31. — Zgłosz. nr P.411902 z dn. 2015-04-07. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL230437B1.pdf

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, odzysk energii, utylizacja pyłów, pył organiczny, regeneracja zużytych mas formierskich, odzysk piasku

  keywords: sustainable development, energy recovery, thermal utilization, organic dust, dust utilization, sand recovery, reclamation of used sand mould

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Sposób przetwarzania i wykorzystania zużytych mas odlewniczych[Method of processing and using the used moulding sands] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PYTEL Zdzisław, MAŁOLEPSZY Jan, HOLTZER Mariusz, DAŃKO Józef, DAŃKO Rafał. — Int.Cl.: C04B 28/20\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 389371 A1 ; Opubl. 2010-09-27. — Zgłosz. nr P.389371 z dn. 2009-10-23 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2010  nr 20, s. 13-14. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL389371A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Sposób przetwarzania i wykorzystania zużytych mas odlewniczych na surowiec wtórny[Method for processing used moldings for recyclable articles] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zdzisław PYTEL, Jan MAŁOLEPSZY, Mariusz HOLTZER, Józef DAŃKO, Rafał DAŃKO. — Int.Cl.: C04B 18/14\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 222091 B1 ; Udziel. 2015-08-17 ; Opubl. 2016-06-30. — Zgłosz. nr P.406328 z dn. 2009-10-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL222091B1.pdf

 • słowa kluczowe: ceramiczne materiały budowlane, materiał schudzający, recykling odlewniczych mas formierskich i rdzeniowych, emisja pierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), wymywalność metali ciężkich, zużyte masy odlewnicze

  keywords: ceramic building materials, recycling mould and core sands, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) emission, leaning agent, waste moulding mix, heavy metal leaching

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Sposób przetwarzania zużytych mas odlewniczych na surowce wtórne[Method for processing used moldings for recyclable articles] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PYTEL Zdzisław, MAŁOLEPSZY Jan, HOLTZER Mariusz, DAŃKO Józef, DAŃKO Rafał. — Int.Cl.: C04B 18/14\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 406328 A1 ; Opubl. 2014-05-12. — Zgłosz. nr P.406328 z dn. 2009-10-23 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2014  nr 10, s. 47. — Numer zgłoszenia macierzystego P.389371. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL406328A1.pdf

 • słowa kluczowe: ceramiczne materiały budowlane, materiał schudzający, recykling odlewniczych mas formierskich i rdzeniowych, emisja pierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), wymywalność metali ciężkich, zużyte masy odlewnicze

  keywords: ceramic building materials, recycling mould and core sands, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) emission, leaning agent, waste moulding mix, heavy metal leaching

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Sposób przetwarzania zużytych mas odlewniczych na surowiec wtórny[Method of processing and using the used moulding sands] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zdzisław PYTEL, Jan MAŁOLEPSZY, Mariusz HOLTZER, Józef DAŃKO, Rafał DAŃKO. — Int.Cl.: C04B 28/20\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 218891 B1 ; Udziel. 2014-06-25 ; Opubl. 2015-02-27. — Zgłosz. nr P.389371 z dn. 2009-10-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL218891B1.pdf

 • słowa kluczowe: wyroby wapienno-piaskowe, recykling odpadowych mas formierskich i rdzeniowych, proces przetwarzania zużytych mas odlewniczych, surowiec alternatywny, produkty uboczne, odlewnictwo, ochrona środowiska, zużyte masy formierskie, zużyte masy odlewnicze

  keywords: environmental protection, raw materials, recycling mould and core sands, waste moulding mix, processing used moulding sands, alternative raw material, used moulding sand, casting, sand-lime bricks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Sposób wytwarzania brykietów z pyłów odpadowych, stanowiących komponent wsadu do pieców odlewniczych[Method for the manufacture of briquettes from waste powders being a component of foundry furnace charge] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Odlewnia Motoryzacyjna Sp. z o. o., Lublin ; wynalazca: HOLTZER Mariusz, PODRZUCKI Czesław, Niesler Marian, Rupniewski Marian, KOZA Tadeusz. — Int.Cl.: C22B 7/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 381043 A1 ; Opubl. 2008-05-26. — Zgłosz. nr P.381043 z dn. 2006-11-13 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2008  nr 11, s. 12. — Błędnie podane nazwisko: Holzer Mariusz. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL381043A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Sposób wytwarzania brykietów z pyłów odpadowych, stanowiących komponent wsadu do pieców odlewniczych[Method for the manufacture of briquettes from waste powders being a component of foundry furnace charge] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Odlewnia Żeliwa LUBLIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Lublin ; wynalazca: Mariusz HOLTZER, Czesław PODRZUCKI, Marian Niesler, Marian Rupniewski, Tadeusz KOZA. — Int.Cl.: C22B 7/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 207473 B1 ; Udziel. 2010-08-23 ; Opubl. 2010-12-31. — Zgłosz. nr P.381043 z dn. 2006-11-13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL207473B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
21
 • Sposób zagospodarowania pyłów z suchego odpylania mas formierskich[The manner of disposal of dusts from dry dedusting of moulding sands] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Odlewnia Żeliwa Bydgoszcz Sp. z o. o. ; wynalazca: HOLTZER Mariusz, DROŻYŃSKI Dariusz, BOBROWSKI Artur [et al.]. — Int.Cl.: B22C 1/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 383046 A1 ; Opubl. 2009-02-02. — Zgłosz. nr P.383046 z dn. 2007-07-31 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2009  nr 3, s. 6. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL383046A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Sposób zagospodarowania pyłów z suchego odpylania mas formierskich[The manner of disposal of dusts from dry dedusting of moulding sands] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Odlewnia Żeliwa Bydgoszcz Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Bydgoszcz ; wynalazca: Mariusz HOLTZER, Dariusz DROŻYŃSKI, Artur BOBROWSKI [et al.]. — Int.Cl.: B22C 1/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 207647 B1 ; Udziel. 2010-09-09 ; Opubl. 2011-01-31. — Zgłosz. nr P.383046 z dn. 2007-07-31. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL207647B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Stanowisko do badania intensywności emisji i szkodliwości gazów wydzielających się z materiałów technologicznych, stosowanych w procesach odlewniczych i hutniczych[Station for research of the volume and harmfulness of gases compounds from the materials used in foundry and metallurgical processes] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: HOLTZER Mariusz, DAŃKO Józef, LEWANDOWSKI Jan Lech, SOLARSKI Wojciech, DAŃKO Rafał, GRABOWSKA Beata, BOBROWSKI Artur, ŻYMANKOWSKA-KUMON Sylwia, SROCZYŃSKI Adam, RÓŻYCKI Andrzej, SKRZYŃSKI Mateusz. — Int.Cl.: G01N 7/14\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 398709 A1 ; Opubl. 2013-10-14. — Zgłosz. nr P.398709 z dn. 2012-04-02 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 21, s. 26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL398709A1.pdf

 • słowa kluczowe: metalurgia, szkodliwość gazów, odlewnictwo metali, BTEX, WWA

  keywords: metal casting, BTEX, metallurgy, harmfulness of gases, PAHs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Strumieniowy regenerator pneumatyczny do mas odlewniczych[Pneumatic jet reclaimer for used moulding sands] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: DAŃKO Józef, HOLTZER Mariusz, DAŃKO Rafał, SROCZYŃSKI Adam, Słomka Tomasz. — Int.Cl.: B22C 5/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 394457 A1 ; Opubl. 2012-10-08. — Zgłosz. nr P.394457 z dn. 2011-04-06 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 21, s. 11-12. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL394457A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: