Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Marian Dobosz, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 22979120600

PBN: 900649

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 185, z ogólnej liczby 189 publikacji Autora


1
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułActive binder content as a factor of the control system of the moulding sand quality
  AutorzyJ. JAKUBSKI, St. M. DOBOSZ, K. MAJOR-GABRYŚ
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2011 vol. 11 iss. 1, s. 49–52
3
 • [referat, 2011]
 • TytułActive binder content as a factor of the control system of the moulding sand quality
  AutorzyJ. JAKUBSKI, St. M. DOBOSZ, K. MAJOR-GABRYŚ
  ŹródłoWspółpraca 2011 [Dokument elektroniczny] : XVII międzynarodowa konferencja odlewników polskich, czeskich i słowackich : Książ, 13–16.04.2011. — [Polska : s. n.], [2011]. — S. [1–4]
4
 • [referat, 2007]
 • TytułAlternatywny utwardzacz estrowy do mas ze szkłem wodnym
  AutorzyKatarzyna MAJOR-GABRYŚ, Stanisław M. DOBOSZ
  ŹródłoXXXI konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2007 : nowoczesne technologie w odlewnictwie : Kraków, listopad 2007 / publ. do druku przygot.: Jacek Siedlecki ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. Oddział Krakowski, Fundacja Wydziału Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2007. — S. 33–38
5
6
 • [referat w czasopiśmie, 2001]
 • TytułAnaliza morfologii przełomów samoutwardzalnej masy fosforanowej
  AutorzyGrzegorz Pucka, Stanisław M. DOBOSZ, Maria Sozańska
  ŹródłoArchiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji / Komisja Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Poznaniu. — 2001 vol. 21 nr spec., s. 203–204
7
 • [referat w czasopiśmie, 2013]
 • TytułANN modelling for the analysis of the green moulding sands properties
  AutorzyJ. JAKUBSKI, P. MALINOWSKI, St. M. DOBOSZ, K. MAJOR-GABRYŚ
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2013 vol. 58 iss. 3, s. 961–963
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułANN modelling for the determination of moulding sand matrix grain size
  AutorzyJ. JAKUBSKI, St. M. DOBOSZ, K. MAJOR-GABRYŚ
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2011 vol. 11 iss. 4, s. 61–64
9
 • [referat w czasopiśmie, 2003]
 • TytułAparat DMA do badania zjawisk wysokotemperaturowych w masach rdzeniowych
  AutorzyStanisław Marian DOBOSZ, Jan Morek
  ŹródłoMateriálové Inžinierstvo. — 2003 Roč. 10 č. 3, s. 11–14
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAuthor's researches of improvement of moulding and core sands
  AutorzyStanisław M. DOBOSZ, Petr Jelinek, Katarzyna MAJOR-GABRYŚ
  ŹródłoPrzegląd Odlewnictwa / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków. — 2011 nr 5–6, s. 196–209
11
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułBadania deformacji mas w podwyższonej temperaturze
  AutorzySt. M. DOBOSZ, J. JAKUBSKI, K. MAJOR-GABRYŚ
  ŹródłoTendencje optymalizacji systemu produkcyjnego w odlewniach : monografia przygotowana z okazji X Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Optymalizacja Systemów Produkcyjnych w Odlewniach” : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Pietrowskiego ; Polska Akademia Nauk. Komisja Odlewnictwa. — Katowice ; Gliwice : Archives of Foundry Engineering, cop. 2010. — S. 43–54
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułBadania laboratoryjne odlewniczych mas formierskich
  AutorzyKatarzyna MAJOR-GABRYŚ, Stanisław M. DOBOSZ, Aleksandra GRABARCZYK
  ŹródłoLaboratorium (Katowice) : przegląd ogólnopolski. — 2015 nr 11–12, s. 62–64
13
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBadania materiałów formierskich zrealizowane we współpracy Wydziału Odlewnictwa AGH i Katedry Slevarenstvi VŚB w Ostravie
  AutorzySt. M. DOBOSZ
  ŹródłoSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské / Technické univerzity Ostrava. Řada hutnická = Metallurgical Series. — 2007 roč. 50 č. 1, s. 31–38
14
 • [referat, 2016]
 • TytułBadania termicznych i mechanicznych odkształceń masy formierskiej
  AutorzyA. GRABARCZYK, St. M. DOBOSZ, K. MAJOR-GABRYŚ
  ŹródłoX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie [Dokument elektroniczny] : 21–24 czerwca 2016, Bachotek. — Toruń : [s. n.], 2016. — S. 89
15
 • [referat, 2001]
 • TytułBadanie zjawisk wysokotemperaturowych w rdzeniach odlewniczych
  AutorzyJarosław JAKUBSKI, Stanisław M. DOBOSZ
  ŹródłoDOKSEM 2001 : seminár doktorandov : 16.10.–17.10.2001 Súl'ov / Žilinská univerzita v Žiline. Strojnícka fakulta. Katedra technologického inžinierstva. — [Žilina : Žu], [2001]. — S. 55–59
16
 • [referat, 2015]
 • TytułBiodegradowalne polimery w dziedzinie odlewniczych mas formierskich
  AutorzyA. GRABARCZYK, K. MAJOR-GABRYŚ, St. M. DOBOSZ
  ŹródłoIX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie (KSD) [Dokument elektroniczny] : 24–26 czerwca 2015, Toruń. — Toruń : [UMK], 2015. — S. 110
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułBiopolimery jako spoiwa mas formierskich IV generacji
  AutorzyStanisław M. DOBOSZ, Katarzyna MAJOR-GABRYŚ
  ŹródłoArchiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji / Komisja Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Poznaniu. — 2010 vol. 30 nr 1, s. 11–18
18
 • [referat, 2009]
 • TytułBiopolimery jako spoiwa mas formierskich IV generacji
  AutorzyStanisław M. DOBOSZ, Katarzyna MAJOR-GABRYŚ
  ŹródłoXXXIII konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2009 [Dokument elektroniczny] : Kraków, dnia 11.12.2009 / Wydział Odlewnictwa AGH. Oddział Krakowski STOP. — [Kraków : AGH], [2009]. — S. [1–7]
19
 • [referat, 2003]
 • TytułCharakterystyka wysokotemperaturowa wybranych mas z żywicami syntetycznymi
  AutorzyJarosław JAKUBSKI, Stanisław M. DOBOSZ
  ŹródłoDOKSEM 2003 : medzinárodný seminár doktorandov : Rajecké Teplice, 11.–12. november 2003 / Žilinská univerzita v Žiline. Strojnícka fakulta. Katedra technologického inžinierstva. — Žilina : ŽU, 2003. — S. 20–23
20
21
 • [referat, 2008]
 • TytułComputer aided casting methoding of railway system
  AutorzySt. M. DOBOSZ, A. CHOJECKI, R. Skoczylas
  ŹródłoWspółpraca 2008 [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja odlewników polskich, czeskich i słowackich : Krasiczyn k. Przemyśla 24–26.04.2008 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Odlewnictwa [et al.]. — [Kraków? : s. n.], [2008]. — S. [1–4]
22
 • [referat, 2012]
 • TytułCzy odlewnictwo może sklonować człowieka?
  AutorzyStanisław M. DOBOSZ, Jarosław JAKUBSKI
  ŹródłoIII Konferencja Huttenes-Albertus Polska : materiały formierskie i rdzeniarskie – teoria i praktyka : 20–22 maj 2012 r., Zakopane / Hüttenes-Albertus Polska. — [Lublin : Hüttenes-Albertus Polska], [2012]. — S. 61–75
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułDeformacja cieplna mas formierskich : masy formierskie IV generacji wiązane spoiwami biopolimerowymi
  AutorzyKatarzyna MAJOR-GABRYŚ, Stanisław M. DOBOSZ, Jarosław JAKUBSKI
  ŹródłoTworzywa Sztuczne i Chemia. — 2010 R. 9 nr 4, s. 26–30
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułDeformacja cieplna mas formierskich pokrytych powłoką ochronną o różnej zawartości rozcieńczalnika
  AutorzySt. M. DOBOSZ, E. WILDHIRT, J. RAMUS, J. JAKUBSKI
  ŹródłoTechnológ. — 2016 R. 8 [no.] 2, s. 5–9
25
 • [referat, 2005]
 • TytułDeformacja cieplna rdzeni odlewniczych z powłokami ochronnymi
  AutorzyJarosław JAKUBSKI, Stanisław DOBOSZ, Petr Jelinek
  ŹródłoVIII konferencja odlewnicza TECHNICAL 2005 : „Odlewnictwo XXI wieku – technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze” : Nowa Sól 12. 05–13. 05. 2005 r. : biuletyn konferencyjny / AGH Wydział Odlewnictwa. — Nowa Sól : P. P. P. „TECHNICAL” Sp z o. o., 2005. — S. 119–123