Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Marian Dobosz, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 22979120600

PBN: 900649

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 184, z ogólnej liczby 188 publikacji Autora


1
2
 • Active binder content as a factor of the control system of the moulding sand quality
3
 • Active binder content as a factor of the control system of the moulding sand quality
4
 • Alternatywny utwardzacz estrowy do mas ze szkłem wodnym
5
6
 • Analiza morfologii przełomów samoutwardzalnej masy fosforanowej
7
 • ANN modelling for the analysis of the green moulding sands properties
8
 • ANN modelling for the determination of moulding sand matrix grain size
9
 • Aparat DMA do badania zjawisk wysokotemperaturowych w masach rdzeniowych
10
 • Author's researches of improvement of moulding and core sands
11
 • Badania deformacji mas w podwyższonej temperaturze
12
 • Badania laboratoryjne odlewniczych mas formierskich
13
 • Badania materiałów formierskich zrealizowane we współpracy Wydziału Odlewnictwa AGH i Katedry Slevarenstvi VŚB w Ostravie
14
 • Badania termicznych i mechanicznych odkształceń masy formierskiej
15
 • Badanie zjawisk wysokotemperaturowych w rdzeniach odlewniczych
16
 • Biodegradowalne polimery w dziedzinie odlewniczych mas formierskich
17
 • Biopolimery jako spoiwa mas formierskich IV generacji
18
 • Biopolimery jako spoiwa mas formierskich IV generacji
19
 • Charakterystyka wysokotemperaturowa wybranych mas z żywicami syntetycznymi
20
21
 • Computer aided casting methoding of railway system
22
 • Czy odlewnictwo może sklonować człowieka?
23
 • Deformacja cieplna mas formierskich
24
 • Deformacja cieplna mas formierskich pokrytych powłoką ochronną o różnej zawartości rozcieńczalnika
25
 • Deformacja cieplna rdzeni odlewniczych z powłokami ochronnymi