Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Marian Dobosz, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 22979120600

PBN: 900649

OPI Nauka Polska
1
 • Badania termicznych i mechanicznych odkształceń masy formierskiej[Thermal and mechanical deformation tests of moulding sands] / A. GRABARCZYK, St. M. DOBOSZ, K. MAJOR-GABRYŚ // W: X Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie [Dokument elektroniczny] : 21–24 czerwca 2016, Bachotek. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Toruń : [s. n.], 2016. — S. 89. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ksd.umk.pl/KSIAZKA_ABSTRAKTOW_X_KSD.pdf [2016-07-18]. — Bibliogr. s. 89

 • słowa kluczowe: hot-distortion, odlewnicze masy formierskie, deformacja cieplna i mechaniczna

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Deformacja cieplna mas formierskich pokrytych powłoką ochronną o różnej zawartości rozcieńczalnikaThermal deformation of moulding sands covered in protective coatings with varying mount of thinner / St. M. DOBOSZ, E. WILDHIRT, J. RAMUS, J. JAKUBSKI // Technológ ; ISSN 1337-8996. — 2016 R. 8 [no.] 2, s. 5–9. — Bibliogr. s. 8–9, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Elasticity of moulding sands – a method of reducing core cracking / St. M. DOBOSZ, A. GRABARCZYK, K. MAJOR-GABRYŚ // W: „Krzepnięcie i Krystalizacja Metali – 2016” [Dokument elektroniczny] : 57. międzynarodowa konferencja naukowa ; XXI międzynarodowe targi technologii dla odlewnictwa METAL : 19\textsuperscript{th}–21\textsuperscript{th} September 2016, Kielce–Cedzyna : materiały konferencyjne = "Solidification and crystallization of metals 2016" : 57\textsuperscript{th} international scientific conference ; 21st international fair of technologies for foundry METAL : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kielce : s. n.], [2016]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–5. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 5, Abstr.

 • keywords: moulding sand, innovative foundry technologies and materials, elasticity, binder, cracking

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Elastyczność masy jako miara skłonności rdzeni do pękania[Elasticity of moulding sands as a measure of core breakage tendency] / St. M. DOBOSZ, A. GRABARCZYK // W: Materiały formierskie i rdzeniarskie – teoria i praktyka : V konferencja : 5–8 październik 2016, Lublin / Hüttenes-Albertus Polska. — [Lublin : s. n.], [2016]. — S. 141–153. — Bibliogr. s. 153, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Nowe stanowisko do badań elastyczności mas formierskichNew measuring station for examination of moulding sands flexibility / Stanisław Marian DOBOSZ, Aleksandra GRABARCZYK, Katarzyna MAJOR-GABRYŚ, Jan Morek // Stal, Metale & Nowe Technologie ; ISSN 1895-6408. — 2016 nr 7–8, s. 63–65. — Bibliogr. s. 65

 • słowa kluczowe: elastyczność, wytrzymałość mechaniczna, masy ceramiczne, deformacja cieplna (hot distortion)

  keywords: elasticity, ceramic moulding sands, mechanical resistance, thermal deformation (hot distortion)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Ocena jakości mas formierskich pod kątem ich elastycznościQuality assessment of the molding mixtures from the elasticity point of view / St. M. DOBOSZ, A. GRABARCZYK, K. MAJOR-GABRYŚ, J. Morek // Technológ ; ISSN 1337-8996. — 2016 R. 8 [no.] 2, s. 19–23. — Bibliogr. s. 22–23, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Procesy uszlachetniania mas formierskich z ekologicznymi spoiwami nieorganicznymiImprovement processes of foundry moulding sands with ecological inorganic binders / K. MAJOR-GABRYŚ, S. M. DOBOSZ, A. GRABARCZYK // W: Nauka i technika w inżynierii procesów odlewniczych / red. Marcin Górny, Beata Grabowska, Daniel Gurgul ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Odlewnictwa. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. — (Seria Monografie ; nr 8/2016). — ISBN: 978-83-63663-86-5. — S. 39–64. — Bibliogr. s. 62–64, Streszcz.

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, uwodniony krzemian sodu, wybijalność, odlewnicze masy formierskie, utwardzacz estrowy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • The compositions: biodegradable material – synthetic resins as moulding sands binders / K. MAJOR-GABRYŚ, A. GRABARCZYK, St. M. DOBOSZ // W: „Krzepnięcie i Krystalizacja Metali – 2016” [Dokument elektroniczny] : 57. międzynarodowa konferencja naukowa ; XXI międzynarodowe targi technologii dla odlewnictwa METAL : 19\textsuperscript{th}–21\textsuperscript{th} September 2016, Kielce–Cedzyna : materiały konferencyjne = "Solidification and crystallization of metals 2016" : 57\textsuperscript{th} international scientific conference ; 21st international fair of technologies for foundry METAL : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kielce : s. n.], [2016]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4, Abstr.

 • keywords: environment protection, moulding sands, innovative foundry technologies and materials, biodegradable material, furfuryl resin

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • The compositions: biodegradable material - synthetic resins as moulding sands binders / K. MAJOR-GABRYŚ, A. GRABARCZYK, St. M. DOBOSZ // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2016 vol. 16 iss. 4, s. 75–78. — Bibliogr. s. 78, Abstr.

 • keywords: environment protection, moulding sands, innovative foundry technologies and materials, biodegradable material, furfuryl resin

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wpływ dodatku materiału biodegradowalnego jako komponentu dwuskładnikowego spoiwa odlewniczych mas formierskich i rdzeniowych na właściwości spoiwa oraz mas z jego zastosowaniem : streszczenie[Effect of a biodegradable addition as a binary binder component for casting moulding and core sands on the properties of the binder and the sands : abstract] / Katarzyna MAJOR-GABRYŚ, Aleksandra GRABARCZYK, Stanisław Marian DOBOSZ, Dariusz DROŻYŃSKI // W: I konferencja naukowa z okazji Dnia Odlewnika 2016 : pod honorowym patronatem Dyrektora Instytutu Odlewnictwa Profesora Jerzego Józefa Sobczaka oraz pod egidą Zarządu Głównego STOP : Kraków, 25 listopada 2016 r. : materiały konferencyjne. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Opis wg okł.. — S. 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wpływ dodatku materiału biodegradowalnego jako komponentu dwuskładnikowego spoiwa odlewniczych mas formierskich i rdzeniowych na właściwości spoiwa oraz mas z jego zastosowaniemEffect of a biodegradable addition as a binary binder component for cast moulding and core sands on the properties of the binder and the sands / Katarzyna MAJOR-GABRYŚ, Aleksandra GRABARCZYK, Stanisław Marian DOBOSZ, Dariusz DROŻYŃSKI // Prace Instytutu Odlewnictwa = Transactions of the Foundry Research Institute ; ISSN 1899–2439. — 2016 vol. 56 no. 4, s. 319–327. — Bibliogr. s. 326–327, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, masy formierskie, innowacyjne materiały i technologie odlewnicze, spoiwa, materiał biodegradowalny, żywica furfurylowa

  keywords: environment protection, moulding sands, biodegradable material, binders, furfuryl resin, innovative casting materials and technologies

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7356/iod.2016.27