Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Marian Dobosz, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 22979120600

PBN: 900649

OPI Nauka Polska
1
 • Kompozycje: uwodniony krzemian sodu – materiał biodegradowalny, jako spoiwo mas formierskich : streszczenieCompositions: hydrated sodium silicate – biodegradable material as a moulding sands' binder : abstract / Aleksandra GRABARCZYK, Katarzyna MAJOR-GABRYŚ, Stanisław M. DOBOSZ // W: II Konferencja doktorantów Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie z okazji Dnia Odlewnika [Dokument elektroniczny] : 27.11.2014 r.. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Wydział Odlewnictwa AGH], [2014]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — tekst: http://www.odlewnictwo.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/w/08_wo/Konferencje/wo_doktoranci_2014/7.pdf

 • słowa kluczowe: masy formierskie, uwodniony krzemian sodu, utwardzacze estrowe, materiał biodegradowalny, Polikaprolakton (PCL)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Metody badań powłok ochronnych stosowanych na formy i rdzenie odlewnicze : streszczenieMethods of tests for protective coatings used in molds and foundry cores : abstract / Emilia WILDHIRT, Jarosław JAKUBSKI, Stanisław M. DOBOSZ // W: II Konferencja doktorantów Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie z okazji Dnia Odlewnika [Dokument elektroniczny] : 27.11.2014 r.. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Wydział Odlewnictwa AGH], [2014]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — tekst: http://www.odlewnictwo.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/w/08_wo/Konferencje/wo_doktoranci_2014/11.pdf

 • słowa kluczowe: materiały ogniotrwałe, powłoki ochronne, suszenie powłok, badania w podwyższonych temperaturach, właściwości fizykochemiczne powłok

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • The behavior of bentonite binders for the elevated and high temperatures : [abstract] / P. Jelínek, St. M. DOBOSZ, J. Beňo, K. MAJOR-GABRYŚ // W: Współpraca 2014 : program jubileuszowej XX międzynarodowej konferencji naukowej odlewników polskich, czeskich i słowackich : 24–26.04.2014, Izbicko k/Opola = Spolupráca = Spolupráce / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, Fakulta Metalurgie a Materialoveho Inżenyrstvi. VŠB – Technická Univerzita v Ostravie, Fakulta Strojnícka. Žilinska Univerzita v Žilinie. — [Polska : s. n.], [2014]. — S. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • The influence of the content of furfuryl alcohol monomer on the process of moulding sand's thermal destruction : [abstract] / St. M. DOBOSZ, D. DROŻYŃSKI, J. JAKUBSKI, K. MAJOR-GABRYŚ // W: Współpraca 2014 : program jubileuszowej XX międzynarodowej konferencji naukowej odlewników polskich, czeskich i słowackich : 24–26.04.2014, Izbicko k/Opola = Spolupráca = Spolupráce / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, Fakulta Metalurgie a Materialoveho Inżenyrstvi. VŠB – Technická Univerzita v Ostravie, Fakulta Strojnícka. Žilinska Univerzita v Žilinie. — [Polska : s. n.], [2014]. — S. 55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • The measurement of high-temperature expansion as the standard of estimation the knock-out properties of moulding sands with hydrated sodium silicate : [abstract] / K. MAJOR-GABRYŚ, St. M. DOBOSZ, P. Jelínek, J. JAKUBSKI, J. Beňo // W: Współpraca 2014 : program jubileuszowej XX międzynarodowej konferencji naukowej odlewników polskich, czeskich i słowackich : 24–26.04.2014, Izbicko k/Opola = Spolupráca = Spolupráce / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, Fakulta Metalurgie a Materialoveho Inżenyrstvi. VŠB – Technická Univerzita v Ostravie, Fakulta Strojnícka. Žilinska Univerzita v Žilinie. — [Polska : s. n.], [2014]. — S. 52

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Using the artificial neural networks to detect dependencies between selected green moulding sands properties : [abstract] / J. JAKUBSKI, K. MAJOR-GABRYŚ, St. M. DOBOSZ // W: Współpraca 2014 : program jubileuszowej XX międzynarodowej konferencji naukowej odlewników polskich, czeskich i słowackich : 24–26.04.2014, Izbicko k/Opola = Spolupráca = Spolupráce / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, Fakulta Metalurgie a Materialoveho Inżenyrstvi. VŠB – Technická Univerzita v Ostravie, Fakulta Strojnícka. Žilinska Univerzita v Žilinie. — [Polska : s. n.], [2014]. — S. 56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Uwarunkowania rozwoju technologii mas formierskich i rdzeniowych[The conditions of the development of moulding and core sands technologies] / Stanisław M. DOBOSZ, Katarzyna MAJOR-GABRYŚ // W: IV konferencja: Materiały formierskie i rdzeniarskie – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : 28–30 sierpień 2014 r., Iława / Hüttenes-Albertus Polska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], 2014. — Dysk Flash. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [9–10]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: