Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Marian Dobosz, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 22979120600

PBN: 900649

OPI Nauka Polska
1
2
 • The behavior of bentonite binders for the elevated and high temperaturesZachowanie bentonitów odlewniczych w podwyższonych i wysokich temperaturach / P. Jelínek, St. M. DOBOSZ, J. Beño, K. MAJOR-GABRYŚ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 3, s. 1041–1044. — Bibliogr. s. 1044

 • keywords: mechanical properties, bentonite, thermostability, DTA/TG analysis, XRFS analysis, bentonite soda - activation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2014-0175

3
 • The influence of the content of furfuryl alcohol monomer on the process of moulding sand's thermal destructionWpływ zawartości monomeru alkoholu furfurylowego na proces destrukcji cieplnej mas formierskich / St. M. DOBOSZ, D. DROŻYŃSKI, J. JAKUBSKI, K. MAJOR-GABRYŚ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 3, s. 1093–1096. — Bibliogr. s. 1096

 • keywords: moulding sand, thermal destruction, bending strength, hot-distortion

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2014-0188

4
 • The measurement of high-temperature expansion as the standard of estimation the knock-out properties of moulding sands with hydrated sodium silicatePomiar ekspansji wysokotemperaturowej jako kryterium oceny wybijalności mas formierskich z uwodnionym krzemianem sodu / K. MAJOR-GABRYŚ, S. M. DOBOSZ, P. Jelínek, J. JAKUBSKI, J. Beňo // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 2, s. 739–742. — Bibliogr. s. 742

 • keywords: moulding sand, hydrated sodium silicate, knock-out properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2014-0123