Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Marian Dobosz, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 22979120600

PBN: 900649

OPI Nauka Polska
1
 • ANN modelling for the analysis of the green moulding sands propertiesAnaliza właściwości syntetycznych mas formierskich z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych / J. JAKUBSKI, P. MALINOWSKI, St. M. DOBOSZ, K. MAJOR-GABRYŚ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 3, s. 961–963. — Bibliogr. s. 963. — VI International conference ”Development trends in mechanization of foundry processes” : Inwałd, 5–7.09.2013

 • keywords: artificial neural networks, data mining, green moulding sands

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2013-0110

2
 • Influence of the training set value on the quality of the neural network to identify selected moulding sand properties / J. JABUBSKI, St. M. DOBOSZ, K. MAJOR-GABRYŚ // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2013 vol. 13 iss. 2, s. 49–52. — Bibliogr. s. 51–52, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Modified hydrated sodium silicate as a modern binder for ecological moulding sands / Katarzyna MAJOR-GABRYŚ, Stanisław M. DOBOSZ, Jarosław JAKUBSKI // Manufacturing Technology ; ISSN 1213-2489. — 2013 vol. 13 no. 1, s. 68–73. — Bibliogr. s. 72–73

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Nowoczesne spoiwo ekologicznych mas formierskich zawierające modyfikowany krzemian soduModern binder to ecological moulding sands containing modified sodium silicate / K. MAJOR-GABRYŚ, St. M. DOBOSZ, J. JAKUBSKI // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2013 vol. 13 spec. iss. 1, s. 111–116. — Bibliogr. s. 115–116, Streszcz.

 • słowa kluczowe: masa formierska, uwodniony krzemian sodu, faza γ-Al2O3, ekspansja cieplna, wybijalność

  cyfrowy identyfikator dokumentu: