Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Marian Dobosz, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 22979120600

PBN: 900649

OPI Nauka Polska
1
 • Czy odlewnictwo może sklonować człowieka?[Can foundry practice clone a human being?] / Stanisław M. DOBOSZ, Jarosław JAKUBSKI // W: III Konferencja Huttenes-Albertus Polska : materiały formierskie i rdzeniarskie – teoria i praktyka : 20–22 maj 2012 r., Zakopane / Hüttenes-Albertus Polska. — [Lublin : Hüttenes-Albertus Polska], [2012] + CD-ROM. — S. 61–75. — Bibliogr. s. 75

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Influence of hardener quality on reclamation of self-hardening moulding sands : abstractWpływ jakości utwardzaczy na efekt regeneracji sypkich mas samoutwardzalnych / St. M. DOBOSZ, K. MAJOR-GABRYŚ // W: Quo vadis zlievarenstvo : zborník z konferencie : 4. ročník medzinárodnej konferencie : Tále, 10–12. 10. 2012 / Technická univerzita v Košiciach. Hutniícka fakulta. Katedra metalurgie železa a zlivarenstva. — Košice : Technická univerzita, 2012. — ISBN: 978-80-553-1127-2. — S. 8. — Tekst ang.-pol. — Pełny tekst W: Quo vadis zlievarenstvo [Dokument elektroniczny] : zbornik z konferencie : 4. ročník medzinaárodnej konferencie : Tále, 10–12. 10. 2012. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Košice : Technická univerzita, 2012. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-80-553-1127-2. — S. 25–33. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. — Bibliogr. s. 32–33, Abstr., Streszcz.. — Afiliacja autorów: Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Influence of over-cooling the nodular cast iron to the graphite form in the surface layer / M. Hosadyna, St. M. DOBOSZ, J. KUSIŃSKI // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2012 vol. 12 iss. 1, s. 43–46. — Bibliogr. s. 46, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Influence of over-cooling the nodular cast iron to the graphite form in the surface layer / M. Hosadyna, St. M. DOBOSZ, J. KUSIŃSKI // W: Spolupráce 2012 [Dokument elektroniczny] : XVIII. mezinárodní konference : 18.–20.[4].2012, Loučná nad Desnou. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Slovakia : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [4], Abstr.

 • keywords: nodular cast iron, casting module, graphite form

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • New look at the process of reclamation of moulding sands / S. M. DOBOSZ, K. MAJOR-GABRYŚ, M. Hosadyna // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2012 vol. 12 iss. 3, s. 19–24. — Bibliogr. s. 24, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Nowe spojrzenie na proces regeneracji mas formierskichNew look at the process of reclamation of moulding sands / St. M. DOBOSZ, K. MAJOR-GABRYŚ, M. Hosadyna // W: Krzepnięcie i Krystalizacja Metali – 2012 [Dokument elektroniczny] : 53 międzynarodowa konferencja naukowa : Cedzyna, Kielce, 24–26.09.2012 : materiały konferencyjne / Polska Akademia Nauk. Komisja Odlewnictwa, Sekcja Teorii Procesów Odlewniczych Komitetu Metalurgii. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Katedra Odlewnictwa Politechniki Śląskiej, 2012. — 1 dysk optyczny. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6], Streszcz.. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. (po wybraniu opcji Program). — St. M. Dobosz, K. Major-Gabryś – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • The influence of changes in active binder content on the control system of the moulding sand quality / J. JAKUBSKI, St. M. DOBOSZ, K. MAJOR-GABRYŚ // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2012 vol. 12 iss. 4, s. 71–74. — Bibliogr. s. 74, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • The influence of changes in active binder content on the control system of the moulding sand quality / J. JAKUBSKI, St. M. DOBOSZ, K. MAJOR-GABRYŚ // W: Krzepnięcie i Krystalizacja Metali – 2012 [Dokument elektroniczny] : 53 międzynarodowa konferencja naukowa : Cedzyna, Kielce, 24–26.09.2012 : materiały konferencyjne / Polska Akademia Nauk. Komisja Odlewnictwa, Sekcja Teorii Procesów Odlewniczych Komitetu Metalurgii. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Katedra Odlewnictwa Politechniki Śląskiej, 2012. — 1 dysk optyczny. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [4], Abstr.. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. (po wybraniu opcji Program)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • The influence of Glassex additive on properties of microwave-hardened and self-hardened moulding sands with water glass / K. MAJOR-GABRYŚ, St. M. DOBOSZ, J. JAKUBSKI, M. Stachowicz, D. Nowak // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2012 vol. 12 iss. 1, s. 130–134. — Bibliogr. s. 134, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • The influence of Glassex additive on properties of microwave-hardened and self-hardened moulding sands with water glass / K. MAJOR-GABRYŚ, St. M. DOBOSZ, J. JAKUBSKI, M. Stachowicz, D. Nowak // W: 90 years of educating Foundry Engineers by the AGH University of Science and Technology in Kraków ; XXXVI Scientific conference Foundryman's Day 2012 [Dokument elektroniczny] : Krakow, 22–23 Nov. 2012 : international workshop / [Faculty of Foundry Engineering]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–3]. — Wymagania systemowe: Microsoft Word ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [2–3]. — Tekst dostępny również w Internecie: {http://www.odlew.agh.edu.pl/inne/konferencje/konferencja_2012/abstract/streszczenia.html} [2012-01-23]. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • The influence of Glassex additive on properties of microwave-hardened and self-hardened moulding sands with water glass / K. MAJOR-GABRYŚ, St. M. DOBOSZ, J. JAKUBSKI, M. Stachowicz, D. Nowak // W: Spolupráce 2012 [Dokument elektroniczny] : XVIII. mezinárodní konference : 18.–20.[4].2012, Loučná nad Desnou. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Slovakia : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5–6], Abstr.

 • keywords: moulding sand, water glass, ester hardener, microwave-hardening

  cyfrowy identyfikator dokumentu: