Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Marian Dobosz, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 22979120600

PBN: 900649

OPI Nauka Polska
1
 • Badania deformacji mas w podwyższonej temperaturze[The investigation of deformation of moulding sands in raised temperature] / St. M. DOBOSZ, J. JAKUBSKI, K. MAJOR-GABRYŚ // W: Tendencje optymalizacji systemu produkcyjnego w odlewniach : monografia przygotowana z okazji X Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Optymalizacja Systemów Produkcyjnych w Odlewniach” : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Pietrowskiego ; Polska Akademia Nauk. Komisja Odlewnictwa. — Katowice ; Gliwice : Archives of Foundry Engineering, cop. 2010. — ISBN: 978-83-929266-1-0. — S. 43–54. — Bibliogr. s. 54, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Biopolimery jako spoiwa mas formierskich IV generacjiBiopolymers as binders for IV generation moulding sands / Stanisław M. DOBOSZ, Katarzyna MAJOR-GABRYŚ // Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji = Archives of Mechanical Technology and Automation / Komisja Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Poznaniu ; ISSN 1233-9709. — Tytuł poprz.: Archiwum Technologii Budowy Maszyn ; ISSN: 0860-6617. — 2010 vol. 30 nr 1, s. 11–18. — Bibliogr. s. 18, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Masa formierska lub rdzeniowa ze szkłem wodnym[Moulding sand or core compound containing liquid glass] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Stanisław DOBOSZ. — Int.Cl.: B22C 1/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 206691 B1 ; Udziel. 2010-03-17 ; Opubl. 2010-09-30. — Zgłosz. nr P.365723 z dn. 2004-03-01. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL206691B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Selected parameters of moulding sands for designing quality control systems / J. JAKUBSKI, St. M. DOBOSZ // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2010 vol. 10 iss. 3, s. 11–16. — Bibliogr. s. 16, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
8
 • The selection of binders for moulding sands with biopolymers / Stanisław M. DOBOSZ, Katarzyna MAJOR-GABRYŚ // Technológ ; ISSN 1337-8996. — 2010 roč. 2, s. 17–22. — Bibliogr. s. 22, Abstr.. — SPOLUPRÁCA = SPOLUPRÁCE = WSPÓŁPRACA 2010 : XVI. Medzinárodná konferencia slovenských, českých a pol'ských zlievačov : 28. 4. – 30. 4. 2010, Tatranska Lomnica / Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline. Katedra technologického inžinierstva, Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, VŠB – Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra slévárenstv\'{i}. — Žilina : Žilinská univerzita, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • The usage of data mining tools for green moulding sands quality controlZastosowanie narzędzi analizy danych w procesie sterowania jakością syntetycznych mas formierskich / J. JAKUBSKI, St. M. DOBOSZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 3, s. 843–849. — Bibliogr. s. 849. — 5th international conference “Development trends in mechanization of foundry processes” : Inwałd, 14–16 October 2010

 • keywords: artificial neural networks, data mining, green moulding sands

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zastosowanie sieci neuronowych w procesie odświeżania klasycznych mas formierskichThe use of artificial neural networks for rebonding of moulding sands / Jarosław JAKUBSKI, Stanisław M. DOBOSZ // Technológ ; ISSN 1337-8996. — 2010 roč. 2, s. 84–89. — Bibliogr. s. 89, Abstr., Streszcz.. — SPOLUPRÁCA = SPOLUPRÁCE = WSPÓŁPRACA 2010 : XVI. Medzinárodná konferencia slovenských, českých a pol'ských zlievačov : 28. 4. – 30. 4. 2010, Tatranska Lomnica / Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline. Katedra technologického inžinierstva, Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, VŠB – Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra slévárenstv\'{i}. — Žilina : Žilinská univerzita, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: