Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Marian Dobosz, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 22979120600

PBN: 900649

OPI Nauka Polska
1
 • Selected parameters of moulding sands for designing quality control systems / J. JAKUBSKI, St. M. DOBOSZ // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2010 vol. 10 iss. 3, s. 11–16. — Bibliogr. s. 16, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
5
 • The selection of binders for moulding sands with biopolymers / Stanisław M. DOBOSZ, Katarzyna MAJOR-GABRYŚ // Technológ ; ISSN 1337-8996. — 2010 roč. 2, s. 17–22. — Bibliogr. s. 22, Abstr.. — SPOLUPRÁCA = SPOLUPRÁCE = WSPÓŁPRACA 2010 : XVI. Medzinárodná konferencia slovenských, českých a pol'ských zlievačov : 28. 4. – 30. 4. 2010, Tatranska Lomnica / Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline. Katedra technologického inžinierstva, Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, VŠB – Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra slévárenstv\'{i}. — Žilina : Žilinská univerzita, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • The usage of data mining tools for green moulding sands quality controlZastosowanie narzędzi analizy danych w procesie sterowania jakością syntetycznych mas formierskich / J. JAKUBSKI, St. M. DOBOSZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 3, s. 843–849. — Bibliogr. s. 849. — 5th international conference “Development trends in mechanization of foundry processes” : Inwałd, 14–16 October 2010

 • keywords: artificial neural networks, data mining, green moulding sands

  cyfrowy identyfikator dokumentu: