Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Marian Dobosz, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 22979120600

PBN: 900649

OPI Nauka Polska
1
 • Nowe utwardzacze do mas samoutwardzalnych o obniżonej emisji siarki[The new hardeners for self-hardened moulding sands having lower sulphur emission] / Stanisław M. DOBOSZ, Małgorzata Hosadyna // W: Materiały formierskie i rdzeniarskie – teoria i praktyka : II konferencja : 29–31.08.2010r., Kazimierz Dolny. — [Lublin : Hüttenes-Albertus Polska], [2010] + CD. — S. 1–20 [numeracja całości nieciągła]. — Bibliogr. s. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Nowe utwardzacze do sypkich mas samoutwardzalnych ze szkłem wodnym, podwyższające jakość piasków regenerowanych[The new hardeners to self-setting sands, raising the quality of reclaimed sands] / Katarzyna MAJOR-GABRYŚ, Stanisław M. DOBOSZ, Jarosław JAKUBSKI // W: XII Konferencja odlewnicza TECHNICAL 2010 : „Odlewnictwo XXI wieku – technologie, maszyny i urządzenia odlewicze” : [Nowa Sól 27–29 maja 2010 r.] : biuletyn konferencyjny / AGH. Wydział Odlewnictwa, TECHNICAL Nowa Sól. — [Nowa Sól : P.P.P. TECHNICAL Sp. z o. o.], [2010]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-931057-0-0. — S. 87–93. — Bibliogr. s. 93, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Sypkie masy samoutwardzalne z uwodnionym krzemianem sodu i ciekłymi utwardzaczami estrowymi[Self-hardening moulding sands with hydrated sodium silicate and liquid ester hardeners] / Katarzyna MAJOR-GABRYŚ, Stanisław M. DOBOSZ, Jarosław JAKUBSKI // W: Polska metalurgia w latach 2006–2010 / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2010. — [Metalurgia'2010 : konferencja sprawozdawcza Komitetu Metalurgii PAN : Krynica-Zdrój, 20–23 października 2010]. — ISBN: 978-83-60958-64-3. — S. 328–335. — Bibliogr. s. 335, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Właściwości wytrzymałościowe mas formierskich z wybranymi spoiwami biopolimerowymi[Strength properties pf moulding sands with selected biopolimers binders] / S. M. DOBOSZ, K. MAJOR-GABRYŚ // W: Quality 2010 : jakość i innowacyjność w inżynierii materiałowej, technologii i budowie maszyn : jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowa : 23–25 września 2010 r., Zakopane : materiały konferencyjne / oprac. red. Krzysztof Zarębski, Agnieszka Jędrysko, Adam Tabor. — Kraków : Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, cop. 2010 + CD. — Na okł. dod.: 10 lat CJ 2000–2010. — S. 63–66. — Bibliogr. s. 66, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Wpływ dodatku Galassex na właściwości technologiczne i wybijalność mas z uwodnionym krzemianem sodu i nowymi utwardzaczami estrowymi : [abstract][The influence of the Glassex additive on mechanical and knock-out properties of moulding sands with hydrated sodium silicate and new ester hardeners] / K. MAJOR-GABRYŚ, St. M. DOBOSZ // W: XXXIV konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2010 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 19 listopada 2010 r. / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2010]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROMu. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Microsoft Word ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Wybrane parametry masy formierskiej do projektowania systemów sterowania jej jakością[Some parameters of foundry sound to design of control system their quality] / J. JAKUBSKI, St. M. DOBOSZ // W: Quality 2010 : jakość i innowacyjność w inżynierii materiałowej, technologii i budowie maszyn : jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowa : 23–25 września 2010 r., Zakopane : materiały konferencyjne / oprac. red. Krzysztof Zarębski, Agnieszka Jędrysko, Adam Tabor. — Kraków : Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, cop. 2010 + CD. — Na okł. dod.: 10 lat CJ 2000–2010. — S. 157–162. — Bibliogr. s. 162, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: