Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Marian Dobosz, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 22979120600

PBN: 900649

OPI Nauka Polska
1
 • Badania deformacji mas w podwyższonej temperaturze[The investigation of deformation of moulding sands in raised temperature] / St. M. DOBOSZ, J. JAKUBSKI, K. MAJOR-GABRYŚ // W: Tendencje optymalizacji systemu produkcyjnego w odlewniach : monografia przygotowana z okazji X Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Optymalizacja Systemów Produkcyjnych w Odlewniach” : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Pietrowskiego ; Polska Akademia Nauk. Komisja Odlewnictwa. — Katowice ; Gliwice : Archives of Foundry Engineering, cop. 2010. — ISBN: 978-83-929266-1-0. — S. 43–54. — Bibliogr. s. 54, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Biopolimery jako spoiwa mas formierskich IV generacjiBiopolymers as binders for IV generation moulding sands / Stanisław M. DOBOSZ, Katarzyna MAJOR-GABRYŚ // Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji = Archives of Mechanical Technology and Automation / Komisja Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Poznaniu ; ISSN 1233-9709. — Tytuł poprz.: Archiwum Technologii Budowy Maszyn ; ISSN: 0860-6617. — 2010 vol. 30 nr 1, s. 11–18. — Bibliogr. s. 18, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Deformacja cieplna mas formierskich : masy formierskie IV generacji wiązane spoiwami biopolimerowymi[Thermal deformation of moulding sands : the IVth generation moulding sands with biopolymer binders] / Katarzyna MAJOR-GABRYŚ, Stanisław M. DOBOSZ, Jarosław JAKUBSKI // Tworzywa Sztuczne i Chemia ; ISSN 1643-286X. — 2010 R. 9 nr 4, s. 26–30. — Bibliogr. s. 29–30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Masa formierska lub rdzeniowa ze szkłem wodnym[Moulding sand or core compound containing liquid glass] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Stanisław DOBOSZ. — Int.Cl.: B22C 1/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 206691 B1 ; Udziel. 2010-03-17 ; Opubl. 2010-09-30. — Zgłosz. nr P.365723 z dn. 2004-03-01. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL206691B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Nowe utwardzacze do mas samoutwardzalnych o obniżonej emisji siarki[The new hardeners for self-hardened moulding sands having lower sulphur emission] / Stanisław M. DOBOSZ, Małgorzata Hosadyna // W: Materiały formierskie i rdzeniarskie – teoria i praktyka : II konferencja : 29–31.08.2010r., Kazimierz Dolny. — [Lublin : Hüttenes-Albertus Polska], [2010] + CD. — S. 1–20 [numeracja całości nieciągła]. — Bibliogr. s. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Nowe utwardzacze do sypkich mas samoutwardzalnych ze szkłem wodnym, podwyższające jakość piasków regenerowanych[The new hardeners to self-setting sands, raising the quality of reclaimed sands] / Katarzyna MAJOR-GABRYŚ, Stanisław M. DOBOSZ, Jarosław JAKUBSKI // W: XII Konferencja odlewnicza TECHNICAL 2010 : „Odlewnictwo XXI wieku – technologie, maszyny i urządzenia odlewicze” : [Nowa Sól 27–29 maja 2010 r.] : biuletyn konferencyjny / AGH. Wydział Odlewnictwa, TECHNICAL Nowa Sól. — [Nowa Sól : P.P.P. TECHNICAL Sp. z o. o.], [2010]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-931057-0-0. — S. 87–93. — Bibliogr. s. 93, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Selected parameters of moulding sands for designing quality control systems / J. JAKUBSKI, St. M. DOBOSZ // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2010 vol. 10 iss. 3, s. 11–16. — Bibliogr. s. 16, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Sypkie masy samoutwardzalne z uwodnionym krzemianem sodu i ciekłymi utwardzaczami estrowymi[Self-hardening moulding sands with hydrated sodium silicate and liquid ester hardeners] / Katarzyna MAJOR-GABRYŚ, Stanisław M. DOBOSZ, Jarosław JAKUBSKI // W: Polska metalurgia w latach 2006–2010 / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2010. — [Metalurgia'2010 : konferencja sprawozdawcza Komitetu Metalurgii PAN : Krynica-Zdrój, 20–23 października 2010]. — ISBN: 978-83-60958-64-3. — S. 328–335. — Bibliogr. s. 335, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
 • The selection of binders for moulding sands with biopolymers / Stanisław M. DOBOSZ, Katarzyna MAJOR-GABRYŚ // Technológ ; ISSN 1337-8996. — 2010 roč. 2, s. 17–22. — Bibliogr. s. 22, Abstr.. — SPOLUPRÁCA = SPOLUPRÁCE = WSPÓŁPRACA 2010 : XVI. Medzinárodná konferencia slovenských, českých a pol'ských zlievačov : 28. 4. – 30. 4. 2010, Tatranska Lomnica / Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline. Katedra technologického inžinierstva, Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, VŠB – Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra slévárenstv\'{i}. — Žilina : Žilinská univerzita, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • The usage of data mining tools for green moulding sands quality controlZastosowanie narzędzi analizy danych w procesie sterowania jakością syntetycznych mas formierskich / J. JAKUBSKI, St. M. DOBOSZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 3, s. 843–849. — Bibliogr. s. 849. — 5th international conference “Development trends in mechanization of foundry processes” : Inwałd, 14–16 October 2010

 • keywords: artificial neural networks, data mining, green moulding sands

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Właściwości wytrzymałościowe mas formierskich z wybranymi spoiwami biopolimerowymi[Strength properties pf moulding sands with selected biopolimers binders] / S. M. DOBOSZ, K. MAJOR-GABRYŚ // W: Quality 2010 : jakość i innowacyjność w inżynierii materiałowej, technologii i budowie maszyn : jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowa : 23–25 września 2010 r., Zakopane : materiały konferencyjne / oprac. red. Krzysztof Zarębski, Agnieszka Jędrysko, Adam Tabor. — Kraków : Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, cop. 2010 + CD. — Na okł. dod.: 10 lat CJ 2000–2010. — S. 63–66. — Bibliogr. s. 66, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wpływ dodatku Galassex na właściwości technologiczne i wybijalność mas z uwodnionym krzemianem sodu i nowymi utwardzaczami estrowymi : [abstract][The influence of the Glassex additive on mechanical and knock-out properties of moulding sands with hydrated sodium silicate and new ester hardeners] / K. MAJOR-GABRYŚ, St. M. DOBOSZ // W: XXXIV konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2010 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 19 listopada 2010 r. / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2010]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROMu. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Microsoft Word ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wybrane parametry masy formierskiej do projektowania systemów sterowania jej jakością[Some parameters of foundry sound to design of control system their quality] / J. JAKUBSKI, St. M. DOBOSZ // W: Quality 2010 : jakość i innowacyjność w inżynierii materiałowej, technologii i budowie maszyn : jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowa : 23–25 września 2010 r., Zakopane : materiały konferencyjne / oprac. red. Krzysztof Zarębski, Agnieszka Jędrysko, Adam Tabor. — Kraków : Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, cop. 2010 + CD. — Na okł. dod.: 10 lat CJ 2000–2010. — S. 157–162. — Bibliogr. s. 162, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Zastosowanie sieci neuronowych w procesie odświeżania klasycznych mas formierskichThe use of artificial neural networks for rebonding of moulding sands / Jarosław JAKUBSKI, Stanisław M. DOBOSZ // Technológ ; ISSN 1337-8996. — 2010 roč. 2, s. 84–89. — Bibliogr. s. 89, Abstr., Streszcz.. — SPOLUPRÁCA = SPOLUPRÁCE = WSPÓŁPRACA 2010 : XVI. Medzinárodná konferencia slovenských, českých a pol'ských zlievačov : 28. 4. – 30. 4. 2010, Tatranska Lomnica / Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline. Katedra technologického inžinierstva, Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, VŠB – Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra slévárenstv\'{i}. — Žilina : Žilinská univerzita, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: