Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Marian Dobosz, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 22979120600

PBN: 900649

OPI Nauka Polska
1
2
 • Biopolimery jako spoiwa mas formierskich IV generacji[Biopolymers as binders of IVth generation moulding sands] / Stanisław M. DOBOSZ, Katarzyna MAJOR-GABRYŚ // W: XXXIII konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2009 [Dokument elektroniczny] : Kraków, dnia 11.12.2009 / Wydział Odlewnictwa AGH. Oddział Krakowski STOP. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2009]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [7]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Dyfuzja siarki z masy formierskiej do odlewu i metody jej eliminacji[The diffusion of sulphur from moulding sand to cast and methods of its elimination] / M. Hosadyna, St. M. DOBOSZ, P. Jelinek // W: KiKM 2009 [Dokument elektroniczny] : Krzepnięcie i Krystalizacja Metali – 2009 : materiały konferencyjne 50. Międzynarodowej Konferencji Naukowej : 28–30.09.2009, Kielce–Cedzyna. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s, n.], [2009]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6], Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Nowy utwardzacz estrowy do mas ze szkłem wodnym o opóźnionym działaniu[A new ester hardener for moulding sands with water glass having slower activity] / K. MAJOR-GABRYŚ, St. M. DOBOSZ // W: KiKM 2009 [Dokument elektroniczny] : Krzepnięcie i Krystalizacja Metali – 2009 : materiały konferencyjne 50. Międzynarodowej Konferencji Naukowej : 28–30.09.2009, Kielce–Cedzyna. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s, n.], [2009]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [4]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • The use of Artificial Neural Networks (ANN) for green moulding sands quality controlZastosowanie sieci neuronowych do sterowania jakością mas formierskich / J. JAKUBSKI, S. M. DOBOSZ // Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské = Transactions of the VŠB / Technické univerzity Ostrava. Řada hutnická = Metallurgical Series ; ISSN 0474-8484. — 2009 R. 52 č 2, s. 109–114. — Bibliogr. s. 113–114, Abstr., Streszcz.. — SPOLUPRÁCE 2009 : XV. mezinárodní konference : [22.–24. 4. 2009, Pozlovice u Luhačovic] / Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. — Ostrava : VŠB – TU, 2009. — ISBN 978-80-248-1991-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wpływ dodatku Glassex na wybrane właściwości technologiczne oraz wybijalność mas ze szkłem wodnym i różnymi utwardzaczami estrowymi[The influence of the Glassex additive on chosen technological properties and knock-out properties of mouldind sands with water glass and different ester hardeners] / Katarzyna MAJOR-GABRYŚ, Stanisław M. DOBOSZ // W: XXXIII konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2009 [Dokument elektroniczny] : Kraków, dnia 11.12.2009 / Wydział Odlewnictwa AGH. Oddział Krakowski STOP. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2009]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: