Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Marian Dobosz, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 22979120600

PBN: 900649

OPI Nauka Polska
1
 • Glassex – nowy dodatek poprawiający wybijalność mas ze szkłem wodnymGlassex – a new additive improving the knock-out properties of moulding sands with water glass / S. M. DOBOSZ, K. MAJOR-GABRYŚ // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2004 R. 4 nr 13, s. 63–68. — Bibliogr. s. 67–68, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: masa formierska, wybijalność, szkło wodne, właściwości mas formierskich, dodatki do mas formierskich, Glassex

  keywords: moulding sand, water glass, knock-out properties, Glassex

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Kryteria oceny jakości mas rdzeniowychThe criteria of core sands' quality assessment / St. M. DOBOSZ, A. CHOJECKI, J. Mieloch // W: Spolupráce : X. medzinárodná konferencia slovenských, českých a pol'ských zlievačov : 28. až 30. apríla 2004 Tatranská Lomnica = Współpraca 2004 / Strojnícka Fakulta Žilinskiej univerzity v Žiline. Katedra technologického inžinierstva, Wydział Odlewnictwa AGH w Krakowie, VŠB-Technická univerzita. Katedra slévárenství, Ostrava. — [Czech Republic : s. n.], [2004]. — S. 27–32. — Bibliogr. s. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Nowe metody pomiarowe wspomagające modernizację procesów odlewniczychNew measuring methods assisting the modernization of foundry processes / Stanisław M. DOBOSZ, Jacek Morek // Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji = Archives of Mechanical Technology and Automation / Komisja Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Poznaniu ; ISSN 1233-9709. — Tytuł poprz.: Archiwum Technologii Budowy Maszyn ; ISSN: 0860-6617. — 2004 vol. 24 nr 3 spec., s. 59–66. — Bibliogr. s. 65–66, Summ.. — „Tendencje rozwojowe w mechanizacji procesów odlewniczych” : III międzynarodowa konferencja

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ocena wybijalności mas ze szkłem wodnym i nowym dodatkiem Glassex[The evaluation of knock-out sands with water glass and with new Glassex additive] / Katarzyna MAJOR-GABRYŚ, Stanisław Maria DOBOSZ // W: XXVIII konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2004 : Kraków, 19 listopad 2004 / publ. do druku przygot.: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2004]. — ISBN10: 8391923223. — S. 83–87. — Bibliogr. s. 86–87

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Spoluprace – a few days before our entry to the United Europe / A. CHOJECKI, S. DOBOSZ // W: Spolupráce : X. medzinárodná konferencia slovenských, českých a pol'ských zlievačov : 28. až 30. apríla 2004 Tatranská Lomnica = Współpraca 2004 / Strojnícka Fakulta Žilinskiej univerzity v Žiline. Katedra technologického inžinierstva, Wydział Odlewnictwa AGH w Krakowie, VŠB-Technická univerzita. Katedra slévárenství, Ostrava. — [Czech Republic : s. n.], [2004]. — S. 3–7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Zjawiska powierzchniowe a wybijalność mas ze szkłem wodnymSurface phenomenons versus knock-out properties of moulding sands with water glass / Stanisław M. DOBOSZ, Katarzyna MAJOR-GABRYŚ // Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji = Archives of Mechanical Technology and Automation / Komisja Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Poznaniu ; ISSN 1233-9709. — Tytuł poprz.: Archiwum Technologii Budowy Maszyn ; ISSN: 0860-6617. — 2004 vol. 24 nr 1 spec., s. 49–56. — Bibliogr. s. 55–56, Summ.. — Zjawiska powierzchniowe w procesach odlewniczych : VI konferencja – zbiór referatów : Poznań–Kołobrzeg 2004

 • słowa kluczowe: wybijalność, masa ze szkłem wodnym

  keywords: moulding sand, water glass, knock-out properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu: