Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Marian Dobosz, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 22979120600

PBN: 900649

OPI Nauka Polska
1
2
 • Nowa metoda poprawy wybijalności mas ze szkłem wodnym[The new method of upgrading the knock-out properties of moulding sands with water glass] / Stanisław M. DOBOSZ, Katarzyna MAJOR-GABRYŚ // W: XXVII konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2003 : Kraków, 21 listopad 2003 / publ. do druku przygot.: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2003]. — ISBN10:  8391923207. — S. 81–85. — Bibliogr. s. 85

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Nowe metody badania mas formierskich i rdzeniowych[The new methods of researching the core and moulding sands] / Stanisław M. DOBOSZ, Andrzej CHOJECKI, Andrzej Ryba // W: Współpraca'03 : IX [dziewiąta] międzynarodowa konferencja odlewników : Kraków, 28–30 kwietnia 2003 r. = Spolupráce'03 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Odlewnictwa [et al.]. — Kraków : CCNS Sp. z o. o., 2003. — S. 25–30. — Bibliogr. s. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Nowy dodatek dla stabilizacji właściwości wytrzymałościowych formierskich mas bentonitowychNew addition for stabilization of mechanical properties of synthetic moulding sands / Stanisław Marian DOBOSZ // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2003 R. 24 nr 6, s. 671–673. — Bibliogr. s. 673, Streszcz., Abstr.. — „Nowe materiały – nowe technologie w przemyśle okrętowym i maszynowym” = “New materials – new technologies in shipbuilding and engineering industry” : II krajowa konferencja = II domestic conference : Międzyzdroje, 7–10 września 2003

 • słowa kluczowe: stabilizacja, właściwości wytrzymałościowe, dodatek, masy bentonitowe formierskie, wiązanie, amylon

  keywords: stabilization, mechanical properties, binding, additions, synthetic moulding sands, resistance properties, amylon

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Stabilizacja właściwości bentonitowych mas formierskichThe stabilization processes of the bentonite moulding sands properties / Stanisław M. DOBOSZ, Dariusz DROŻYŃSKI // Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji = Archives of Mechanical Technology and Automation / Komisja Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Poznaniu ; ISSN 1233-9709. — Tytuł poprz.: Archiwum Technologii Budowy Maszyn ; ISSN: 0860-6617. — 2003 vol. 23 nr 1, s. 25–32. — Bibliogr. s. 31, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: masa formierska bentonitowa

  keywords: bentonite moulding sands

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Wpływ szybkości nagrzewania na destrukcję cieplną mas rdzeniowych[The influence of heating's speed on thermal distortion of core sands] / Stanisław M. DOBOSZ, Jarosław JAKUBSKI // W: XXVII konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2003 : Kraków, 21 listopad 2003 / publ. do druku przygot.: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2003]. — ISBN10:  8391923207. — S. 87–91. — Bibliogr. s. 91

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: